Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BDI cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 26-03-2020

G.8 82
G.7 265
G.6 5834 9824 8405
G.5 7654
G.4 46792 24895 89409 58882 23511 78060 72020
G.3 65572 95160
G.2 95247
G.1 08844
DB6 127054
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 4,4
1 1 6 5,0,0
2 4,0 7 2
3 4 8 2,2
4 7,4 9 2,5

2 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 19-03-2020

G.8 29
G.7 581
G.6 2284 7407 6811
G.5 0800
G.4 47317 94760 82249 08653 63612 46402 60335
G.3 70365 31977
G.2 10311
G.1 80109
DB6 668277
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,2,9 5 3
1 1,7,2,1 6 0,5
2 9 7 7,7
3 5 8 1,4
4 9 9 -

3 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 12-03-2020

G.8 64
G.7 264
G.6 7073 8362 4333
G.5 3798
G.4 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481
G.3 05662 45653
G.2 92201
G.1 47885
DB6 516004
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 3
1 3,0 6 4,4,2,2
2 - 7 3,4,9,6
3 3 8 8,1,5
4 - 9 8

4 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 05-03-2020

G.8 34
G.7 637
G.6 9219 5506 4838
G.5 9498
G.4 73062 46191 98630 12214 56760 23991 02568
G.3 91809 81025
G.2 35048
G.1 57363
DB6 756935
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 -
1 9,4 6 2,0,8,3
2 5 7 -
3 4,7,8,0,5 8 -
4 8 9 8,1,1

5 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 27-02-2020

G.8 14
G.7 884
G.6 1035 8032 1925
G.5 6353
G.4 14150 26847 53523 80707 59445 71024 85439
G.3 69833 04158
G.2 16138
G.1 57809
DB6 707716
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 3,0,8
1 4,6 6 -
2 5,3,4 7 -
3 5,2,9,3,8 8 4
4 7,5 9 -

6 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 20-02-2020

G.8 51
G.7 838
G.6 5609 4964 2527
G.5 1220
G.4 01938 51234 27126 40417 01703 42063 97381
G.3 00610 28240
G.2 93659
G.1 78186
DB6 626262
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 1,9
1 7,0 6 4,3,2
2 7,0,6 7 -
3 8,8,4 8 1,6
4 0 9 -

7 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 13-02-2020

G.8 92
G.7 986
G.6 0524 9559 7934
G.5 6870
G.4 24873 90795 05607 44292 84134 13360 16600
G.3 47298 74668
G.2 73401
G.1 92746
DB6 388470
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,1 5 9
1 - 6 0,8
2 4 7 0,3,0
3 4,4 8 6
4 6 9 2,5,2,8

8 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 06-02-2020

G.8 65
G.7 090
G.6 7541 1332 3818
G.5 8354
G.4 33874 03538 10619 15348 88643 03976 11731
G.3 68129 21020
G.2 40155
G.1 51330
DB6 560765
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5
1 8,9 6 5,5
2 9,0 7 4,6
3 2,8,1,0 8 -
4 1,8,3 9 0

9 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 30-01-2020

G.8 06
G.7 354
G.6 1904 7788 9685
G.5 5552
G.4 30237 17013 96809 55741 78015 34261 96006
G.3 97059 29065
G.2 17447
G.1 81810
DB6 624288
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,9,6 5 4,2,9
1 3,5,0 6 1,5
2 - 7 -
3 7 8 8,5,8
4 1,7 9 -

10 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 23-01-2020

G.8 43
G.7 406
G.6 6270 7016 6019
G.5 4314
G.4 34300 64523 97798 73233 49674 51704 02913
G.3 34790 71356
G.2 82088
G.1 10807
DB6 808407
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,4,7,7 5 6
1 6,9,4,3 6 -
2 3 7 0,4
3 3 8 8
4 3 9 8,0

11 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 16-01-2020

G.8 24
G.7 641
G.6 6240 6091 9988
G.5 2159
G.4 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536
G.3 85363 98265
G.2 80658
G.1 57704
DB6 020527
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,8
1 4,6 6 3,5
2 4,6,7 7 -
3 2,6 8 8
4 1,0,5 9 1,6

12 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 09-01-2020

G.8 03
G.7 099
G.6 4779 4276 2085
G.5 9746
G.4 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082
G.3 81557 68275
G.2 97973
G.1 49144
DB6 827710
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1,7
1 7,0 6 -
2 - 7 9,6,5,3
3 6 8 5,7,2
4 6,4 9 9,9,9

13 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 02-01-2020

G.8 50
G.7 020
G.6 0965 5812 9520
G.5 3097
G.4 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804
G.3 76786 01856
G.2 87882
G.1 84616
DB6 279026
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,3,4 5 0,6
1 2,6 6 5
2 0,0,6 7 4
3 7 8 6,2
4 - 9 7,4

14 - Cầu Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 26-12-2019

G.8 66
G.7 761
G.6 5661 0094 0157
G.5 9278
G.4 43685 75427 16747 84024 79304 78167 19465
G.3 30130 62307
G.2 87489
G.1 33111
DB6 761628
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 7
1 1 6 6,1,1,7,5
2 7,4,8 7 8
3 0 8 5,9
4 7 9 4