XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Mien Trung Thu 5 - Lô Tô Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần

Loto miền Trung » Loto miền Trung Thứ 5, 23/09/2021

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 - 1
1 8,2,5,6 0,4,0 0,3,5,6
2 - 7,9 8,8,8
3 - 6,5,8,1 3
4 6,4 0,5 8,7,2
5 - 7,1 -
6 9,4,2 - 0
7 9,7,6,4 - 3,0
8 2 6 1,2
9 2,0,5 9,2,7,4 4
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,1 - -
1 1,2 7,3 3,8
2 5,2 1 7,9,1
3 2 - 9
4 0,7 3,1,2,0 5
5 1,6,1 0,9 4,1
6 4,7 5 1
7 0 5,6,9 1,2,7
8 3,3 9,2,9 3,3
9 5 1,3 3,7,8
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4,5 3,0 6
1 6,5 - 5,3
2 7 0,6,4 0,5
3 1,2 4 6,1
4 3,3 4 0
5 9,9,7 7,3,1 1,3,2,0
6 0,6 9,6 9,3,8
7 - 6,8 8
8 - 3,4 7
9 8,2,6,6 2,1 4
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,0 - 0
1 6,8 4 4
2 7 0,7,6,0,0 9,9
3 6,3 4,9 1,0
4 7,0,5 8,4,9 5,8,1,8
5 - - 9,0
6 8,5,9 7,5 -
7 4,0 2 -
8 1,3 1,2,2 5,7,9
9 9 9 8,1,8
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,5,1,7 0 9,5
1 - 0,9,9 -
2 6 8,7 0
3 0,7 7 1,4,5,1
4 - - 4,3
5 2,2,3 5,7,2,8,7 -
6 7,6,0 5 3
7 6,2 3 1,6,2,0
8 2 - 0,0,5
9 8,7 9,8,3,2 6
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,5,6 7,1 9,3,0
1 1 8,2,6 0,5
2 6,2,3,5 8,2,9,2,5 0
3 5,9 - 6,4
4 9,5 - 7,2
5 - 3,3 7,4,2
6 0,3 8 -
7 8,5,5 4,4 9,4
8 5 7 8,2
9 - 8,4 1
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 5,5,4,7 6,7
1 4,1,2,3,7 2 4
2 2 5,7,9 0,1
3 2,2 5 6,5
4 1,7 1,8 -
5 - 0 7,6,0
6 5 - 0,2
7 6,9 - 7,7,2
8 5,6 9,2,9 4,5
9 0,9 8,1,0 4