Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BL cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 31-03-2020

G.8 43
G.7 680
G.6 0593 5994 7137
G.5 4703
G.4 32333 44776 60651 93994 97295 20760 62340
G.3 66885 49990
G.2 17180
G.1 10519
DB6 313713
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 9,3 6 0
2 - 7 6
3 7,3 8 0,5,0
4 3,0 9 3,4,4,5,0

2 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 24-03-2020

G.8 06
G.7 354
G.6 1898 8256 2410
G.5 8031
G.4 22758 50572 31116 39911 73600 51701 37490
G.3 21006 87631
G.2 12083
G.1 90574
DB6 986587
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,1,6 5 4,6,8
1 0,6,1 6 -
2 - 7 2,4
3 1,1 8 3,7
4 - 9 8,0

3 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 17-03-2020

G.8 08
G.7 947
G.6 3689 7170 8085
G.5 8037
G.4 71809 93653 54978 56764 26575 49630 53621
G.3 47342 71200
G.2 77683
G.1 93481
DB6 164525
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9,0 5 3
1 - 6 4
2 1,5 7 0,8,5
3 7,0 8 9,5,3,1
4 7,2 9 -

4 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 10-03-2020

G.8 41
G.7 103
G.6 6967 7709 9457
G.5 8136
G.4 73127 95606 08763 73570 43568 00299 10130
G.3 86728 62333
G.2 81830
G.1 59384
DB6 964406
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,6,6 5 7
1 - 6 7,3,8
2 7,8 7 0
3 6,0,3,0 8 4
4 1 9 9

5 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 03-03-2020

G.8 96
G.7 859
G.6 8073 0816 6972
G.5 4411
G.4 10050 58717 42231 63907 06760 85979 75556
G.3 37236 45453
G.2 43866
G.1 21124
DB6 084706
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 9,0,6,3
1 6,1,7 6 0,6
2 4 7 3,2,9
3 1,6 8 -
4 - 9 6

6 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 25-02-2020

G.8 59
G.7 899
G.6 8503 3095 1129
G.5 4530
G.4 78168 40534 51741 19547 21477 89120 37616
G.3 69112 98904
G.2 52412
G.1 30430
DB6 906581
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 9
1 6,2,2 6 8
2 9,0 7 7
3 0,4,0 8 1
4 1,7 9 9,5

7 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 18-02-2020

G.8 56
G.7 659
G.6 1656 1754 4317
G.5 8245
G.4 11291 11709 81613 15102 85457 80496 93686
G.3 09868 72249
G.2 43024
G.1 42086
DB6 631710
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 6,9,6,4,7
1 7,3,0 6 8
2 4 7 -
3 - 8 6,6
4 5,9 9 1,6

8 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 11-02-2020

G.8 43
G.7 079
G.6 1771 6848 6410
G.5 3882
G.4 86935 36615 40327 53628 08467 37111 67922
G.3 51273 39755
G.2 44856
G.1 18163
DB6 808233
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,6
1 0,5,1 6 7,3
2 7,8,2 7 9,1,3
3 5,3 8 2
4 3,8 9 -

9 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 04-02-2020

G.8 84
G.7 406
G.6 0675 3299 0386
G.5 6539
G.4 39744 90738 91232 60200 37598 44075 78569
G.3 71650 25520
G.2 27942
G.1 85725
DB6 794431
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0 5 0
1 - 6 9
2 0,5 7 5,5
3 9,8,2,1 8 4,6
4 4,2 9 9,8

10 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 28-01-2020

G.8 45
G.7 089
G.6 7081 8095 5205
G.5 6367
G.4 73939 52868 99955 00688 86949 68809 61377
G.3 38431 67357
G.2 39587
G.1 86036
DB6 335205
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,5 5 5,7
1 - 6 7,8
2 - 7 7
3 9,1,6 8 9,1,8,7
4 5,9 9 5

11 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 21-01-2020

G.8 37
G.7 898
G.6 1637 0990 1047
G.5 3264
G.4 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596
G.3 36739 76133
G.2 75535
G.1 52502
DB6 362747
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8,1
1 - 6 4
2 2 7 -
3 7,7,9,3,5 8 6
4 7,8,7 9 8,0,2,6

12 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 14-01-2020

G.8 72
G.7 920
G.6 1897 5008 4717
G.5 8256
G.4 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403
G.3 25659 95241
G.2 21772
G.1 04099
DB6 246511
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,3 5 6,6,9
1 7,9,1 6 9
2 0,7 7 2,2
3 - 8 -
4 5,1 9 7,9

13 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 07-01-2020

G.8 57
G.7 967
G.6 2996 8592 5726
G.5 2325
G.4 25193 07374 40717 98329 93022 03529 67941
G.3 59319 49623
G.2 17856
G.1 55664
DB6 096701
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,6
1 7,9 6 7,4
2 6,5,9,2,9,3 7 4
3 - 8 -
4 1 9 6,2,3

14 - Cầu Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 31-12-2019

G.8 93
G.7 313
G.6 3700 6673 4062
G.5 0374
G.4 32807 62139 08623 77879 31989 20238 67767
G.3 07136 91781
G.2 45378
G.1 68652
DB6 674081
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 2
1 3 6 2,7
2 3 7 3,4,9,8
3 9,8,6 8 9,1,1
4 - 9 3