Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 3, 21/01/2020

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 7,9 8,2,8,1,5,0 2
1 - - -
2 4 3 2
3 6,6,2 - 7,7,9,3,5
4 - 8 7,8,7
5 7,4,0,7,1 3,8 8,1
6 - 9,6 4
7 8,0 3,3,4 -
8 0 1,4 6
9 4,6,0,7 7 8,0,2,6

Loto Miền Nam - Thứ 3, 14/01/2020

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 3 4 8,4,3
1 - 8,0 7,9,1
2 0,6 9,4,9,3 0,7
3 0 1,7 -
4 8 6 5,1
5 6,9,4 4 6,6,9
6 8,6 1,6 9
7 8,4 5,6,5,6 2,2
8 6 6 -
9 6,3,2,3,6 - 7,9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 07/01/2020

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 3 3,0,8 1
1 8,0 2,6,7,6 7,9
2 5,4 7 6,5,9,2,9,3
3 0 8 -
4 - 0,9,8 1
5 6,5,5 - 7,6
6 - 1 7,4
7 0,8,8 3 4
8 0,1,5,3 7 -
9 1,1 6,1,9 6,2,3

Loto Miền Nam - Thứ 3, 31/12/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 8 2 0,7
1 1,1,8,6 1,2 3
2 7,1,2 3 3
3 - 0,5,0 9,8,6
4 6 9 -
5 4 7,3 2
6 5 5 2,7
7 1,1 5,1,6 3,4,9,8
8 - 3,9 9,1,1
9 5,7,8,0,0 6,2 3

Loto Miền Nam - Thứ 3, 24/12/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 - - 3
1 7,7,8 2,1 2,7
2 5,7,2,2 - -
3 2 1,6,9 2,5,7
4 7,2,5 8,2 5,3
5 8 5,3,5,4 0,0
6 8,8 - -
7 9 4,6,4 1,5,1
8 1 9 8,8,4
9 1,9 2,0,3 3,4

Loto Miền Nam - Thứ 3, 17/12/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 4,8 5,6 2,7
1 0,8 - 9,4,8
2 3 3,7,5 4,5
3 5 4,8,6 -
4 2,8,6,7 8,1 1,4,2,9
5 8,7,4 - 9,7
6 0,4,9 8,7,7 1
7 - 6 9
8 2,6 5 6
9 - 6,0,2 7,2

Loto Miền Nam - Thứ 3, 10/12/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 9,3 3 9,7,9
1 - 4,6,7 8
2 2,3,0,0 - 5,6,9
3 - 8 3,2,9,7
4 0,3,5 0,2,4,5 5,5
5 9 6,3,2,2,4 1
6 8,3 - 5
7 3,4,7 9 7
8 9 0,6,6 3
9 6,2 - 3