Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 8,7,7,8 3
1 1 8 9,3
2 4 - -
3 5 1,5,6,2,6 7,3
4 2,7 0 3,0
5 7,3,3,2,9 - 1
6 3,8,5,0 3 0
7 9,1 1 6
8 9,4 1,4,3 0,5,0
9 - 3,9 3,4,4,5,0

Loto Miền Nam - Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,7,4,2 - 6,0,1,6
1 3,2 5,8,5 0,6,1
2 4 - -
3 1,5,6,1 2 1,1
4 0,0,9 4 -
5 - 5 4,6,8
6 0 9,1 -
7 1,5,4 3,3,4,1 2,4
8 - 0,1,6 3,7
9 - 4,7,3 8,0

Loto Miền Nam - Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 - 8,9,0
1 - 2,0 -
2 3 8 1,5
3 - 2 7,0
4 2,7,5,2 - 7,2
5 0,5 1,5,9,5,9,6 3
6 3,0,0,0,2,4 1,3 4
7 0 2,0,3 0,8,5
8 4,2,2 - 9,5,3,1
9 - 9,7,5 -

Loto Miền Nam - Thứ 3, 10/03/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 7 3,9,6,6
1 - 7,6,2 -
2 - 1 7,8
3 9,6,4 8,7 6,0,3,0
4 8,3,8,5 9 1
5 - 7,1,5,2,6,4 7
6 1,3,4,3,5,4,4 7,2 7,3,8
7 - 4 0
8 7 1 4
9 6,8 - 9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 03/03/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,8,6 5 7,6
1 - 4,7,5 6,1,7
2 6,8 7,6 4
3 1 4,0,9 1,6
4 6 6 -
5 1,7,9 1,1 9,0,6,3
6 2,1,0 1 0,6
7 1,6 4 3,2,9
8 8,7,2 0,1 -
9 - 3,7 6

Loto Miền Nam - Thứ 3, 25/02/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,7,0 1,6,0,6 3,4
1 - 1,8,0 6,2,2
2 - 9,2 9,0
3 - 1,0 0,4,0
4 1,4 - 1,7
5 0,7,5,3 3 9
6 5,1 1 8
7 3,0,6 1,0 7
8 1,9,9 - 1
9 4 0,8,0 9,5

Loto Miền Nam - Thứ 3, 18/02/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,2,9,8 6,5,4 9,2
1 0 8 7,3,0
2 1 4,7 4
3 9,7,5 7,8,6,6,2,8 -
4 7,8 - 5,9
5 4 7,4 6,9,6,4,7
6 6,2,2,7,0 - 8
7 - 1,4 -
8 6 7 6,6
9 - 3 1,6