Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 3, 12/01/2021

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,5,1 9,4 5
1 5,9,9 7 8,9
2 1,0 7 0
3 6,3,6 4,0,1,7 7,7,8
4 - - 1,6,6
5 8,2 7,5,3 1,5
6 - 7,8 2
7 2 1,9 3
8 6,5 9,3,1 6,6
9 0,6 - 8,5

Loto Miền Nam - Thứ 3, 05/01/2021

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,6,8 5,4 -
1 3,7 1,5,3 9,9,5,4,3
2 - 9,1 0
3 3 8 -
4 0,9,3,7 - 8,7
5 5 5,2,1,9 6,0
6 7 5,0,3 5,1,5
7 0,0 0 5,1,5
8 7,3 3 4,1
9 3,1 3 -

Loto Miền Nam - Thứ 3, 29/12/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,0,3 5 0,1
1 6 7,3,9 5,8
2 6 5,7 4,5
3 3 6,1 3
4 5,4,7 7 1,9,2,6
5 9 2 3
6 2,9 5,4 6
7 3,9,6 9,3 -
8 1,2,3 0 2,5,2,5
9 - 3,8,3 1

Loto Miền Nam - Thứ 3, 22/12/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 7 4,3,5,3
1 5 1,3,7,6 6,5,5,9
2 - 6 -
3 5,8,8 8 2
4 1,1,6,2,3,4 6,7 9,9
5 4 3,1 0,1,7,7
6 9 2,9 1
7 7 5,9,3 3
8 5,0,2 - -
9 1,5 7,3 6

Loto Miền Nam - Thứ 3, 15/12/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 - 1,8
1 4,1 5,3,1,1 9,4,0
2 2 6 1,9
3 7,4,5,3 2 9,0
4 6 7 9,3
5 - 7,9 4
6 6 2,8,3,5 0
7 7,7 2 1
8 5,2 1 8
9 2,6,4,7 5,2,8 9,7,0

Loto Miền Nam - Thứ 3, 08/12/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 9 -
1 9,2 7,2,3 9,8
2 0,6 2,0 7,9
3 6 7,9 6,8
4 6,1 3 0,7,4
5 - 2,3,1 1,6,9
6 5,5,5,7,7 9 4
7 2,7,6 5 3,6,8
8 7 2,5 -
9 0 5,0 5,3

Loto Miền Nam - Thứ 3, 01/12/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,1,7 6,7 6,3,0,9
1 5,9,6 9,3,0,7 2,0
2 0,5,3 9 9
3 4 2,9 -
4 1 7,1 5,5
5 1,9 2 -
6 3,4 - 1,3
7 - 7,6,8 0,0,2,4
8 0,1 1,5 0
9 7 1 1,8