Loto Miền Nam - Thứ 3, 07/07/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,8 5,4,2 0
1 - 3 3,5,6,2
2 4,7,0 - 8
3 2,0 6,6,6 -
4 7 9 6,3,5
5 9,2 7,8 6,6,8
6 8,4 1,3,6,5,4 3,0
7 - 5 0
8 0,6,2 5 6
9 8,7,4 3 5,6

Loto Miền Nam - Thứ 3, 30/06/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 - 8
1 5,6,7 4,9,4 9
2 7 6,0 -
3 8 1,3,8,6 9
4 0,6 3 2
5 - 8,3 -
6 7,2 2 9,2,2,6
7 8,5,9 8 3,1,7,3
8 6,5 8,1,9 9,6,5,3
9 6,6,5 2 5,1

Loto Miền Nam - Thứ 3, 23/06/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,1 1,8 7,5,4,0
1 3,6 7 6
2 9,1 2 1
3 7 6,3,4,4 4
4 2 7,4 4,3
5 6,8,2 0,6 3,7,5
6 5,0 - -
7 1 0 9,0,3,7
8 0,8,8 0,5,7,5 7
9 5 8 9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 16/06/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,7 5 9,1,5,3
1 5,4 5 7
2 9,5 8,5,5,5 8,6
3 - 9 8
4 0,2 1 8
5 5,2 4,0,2,6 6,6,1
6 9 - 6
7 6,1 5 5,8
8 8,1,1 1,9 7,8
9 5,9 5,8,5 1

Loto Miền Nam - Thứ 3, 09/06/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,0,3,0 4 4,5,9
1 5 9,6,0 7,8,4
2 6 7,6,3 6
3 2,4 4,9,1,0 2,2
4 7,2 7 5
5 2 3 2
6 8,8 8,1 8,4
7 7 4 8,2
8 0,6 1 -
9 1,6 8 2,3,7

Loto Miền Nam - Thứ 3, 02/06/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 0,4 9
1 5 - 6
2 6,3 6 3,0
3 6,1 5,7 7
4 3,6,9 1 9,4,7
5 0,7 9 1,2
6 7,8,5 3,6,3,2 3,4,2
7 4 6 5
8 1,6 4,4,2,6,1 7,9
9 1,9 9 9,5

Loto Miền Nam - Thứ 3, 26/05/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7,2 7,3,2 7
1 - 0,6,3 4,7
2 5,9,4,5 3,9 0,2
3 9,1,4,0 9,3,4 0,9
4 7,9,3 2 6,9,6,3
5 3 1 2,2,2,0,6
6 9,7 4,6,0 0
7 - 3,2 2
8 9 - -
9 9 - -