Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTR cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 31-03-2020

G.8 89
G.7 124
G.6 4563 1968 9057
G.5 0979
G.4 94753 92311 17253 92784 08971 19735 88842
G.3 60052 95059
G.2 26847
G.1 89565
DB6 315960
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3,3,2,9
1 1 6 3,8,5,0
2 4 7 9,1
3 5 8 9,4
4 2,7 9 -

2 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 24-03-2020

G.8 13
G.7 500
G.6 5240 9931 0607
G.5 5624
G.4 12371 59660 79612 57335 03475 42736 40574
G.3 17104 80002
G.2 45131
G.1 22340
DB6 441549
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,4,2 5 -
1 3,2 6 0
2 4 7 1,5,4
3 1,5,6,1 8 -
4 0,0,9 9 -

3 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 17-03-2020

G.8 63
G.7 770
G.6 4584 0660 4460
G.5 5542
G.4 70982 06747 88050 47723 33060 43462 71603
G.3 21755 72545
G.2 73482
G.1 46764
DB6 746342
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,5
1 - 6 3,0,0,0,2,4
2 3 7 0
3 - 8 4,2,2
4 2,7,5,2 9 -

4 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 10-03-2020

G.8 61
G.7 363
G.6 4648 6264 6387
G.5 3963
G.4 71943 43965 81339 15564 15148 01436 05304
G.3 53396 93598
G.2 40564
G.1 21445
DB6 689434
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 - 6 1,3,4,3,5,4,4
2 - 7 -
3 9,6,4 8 7
4 8,3,8,5 9 6,8

5 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 03-03-2020

G.8 88
G.7 287
G.6 1631 4951 3757
G.5 3959
G.4 41508 24826 45182 73671 85846 97062 08561
G.3 06528 07460
G.2 99808
G.1 49376
DB6 278706
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,6 5 1,7,9
1 - 6 2,1,0
2 6,8 7 1,6
3 1 8 8,7,2
4 6 9 -

6 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 25-02-2020

G.8 65
G.7 341
G.6 1981 7408 5494
G.5 0573
G.4 15350 08707 83370 13589 00200 89857 46289
G.3 86244 78555
G.2 37461
G.1 78253
DB6 647376
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,0 5 0,7,5,3
1 - 6 5,1
2 - 7 3,0,6
3 - 8 1,9,9
4 1,4 9 4

7 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 18-02-2020

G.8 39
G.7 947
G.6 7166 7604 3410
G.5 6921
G.4 75562 90186 89737 03662 61202 01135 83009
G.3 36154 90308
G.2 35667
G.1 88348
DB6 699760
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,9,8 5 4
1 0 6 6,2,2,7,0
2 1 7 -
3 9,7,5 8 6
4 7,8 9 -

8 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 11-02-2020

G.8 20
G.7 834
G.6 2283 5396 0056
G.5 5147
G.4 90048 84248 89222 02534 04960 27282 22192
G.3 59017 10983
G.2 49087
G.1 51463
DB6 109347
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 7 6 0,3
2 0,2 7 -
3 4,4 8 3,2,3,7
4 7,8,8,7 9 6,2

9 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 04-02-2020

G.8 78
G.7 147
G.6 1583 0227 7692
G.5 7267
G.4 88789 16380 58492 21000 36707 43010 90800
G.3 79556 25739
G.2 27766
G.1 82895
DB6 624536
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,0 5 6
1 0 6 7,6
2 7 7 8
3 9,6 8 3,9,0
4 7 9 2,2,5

10 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 28-01-2020

G.8 42
G.7 844
G.6 9624 7443 0829
G.5 1654
G.4 03512 98062 23594 30433 48025 10763 33884
G.3 40171 04763
G.2 13465
G.1 29502
DB6 790214
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 2,4 6 2,3,3,5
2 4,9,5 7 1
3 3 8 4
4 2,4,3 9 4

11 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 21-01-2020

G.8 73
G.7 073
G.6 3408 7302 5553
G.5 8248
G.4 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101
G.3 08484 96366
G.2 54374
G.1 40605
DB6 765500
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,8,1,5,0 5 3,8
1 - 6 9,6
2 3 7 3,3,4
3 - 8 1,4
4 8 9 7

12 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 14-01-2020

G.8 31
G.7 475
G.6 8246 4354 4118
G.5 5676
G.4 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376
G.3 43304 35829
G.2 76223
G.1 63886
DB6 029010
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4
1 8,0 6 1,6
2 9,4,9,3 7 5,6,5,6
3 1,7 8 6
4 6 9 -

13 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 07-01-2020

G.8 87
G.7 496
G.6 3412 6840 4438
G.5 6649
G.4 88361 39616 84603 14917 60273 89916 55600
G.3 21627 13648
G.2 68291
G.1 52399
DB6 920908
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0,8 5 -
1 2,6,7,6 6 1
2 7 7 3
3 8 8 7
4 0,9,8 9 6,1,9

14 - Cầu Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 31-12-2019

G.8 02
G.7 357
G.6 1396 3965 5630
G.5 6635
G.4 13453 12575 40583 06711 80512 73671 05723
G.3 15289 33876
G.2 19749
G.1 84330
DB6 188192
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,3
1 1,2 6 5
2 3 7 5,1,6
3 0,5,0 8 3,9
4 9 9 6,2