Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu DLK cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 31-03-2020

G.8 33
G.7 189
G.6 1303 0591 0417
G.5 9337
G.4 15578 82549 52057 54422 19344 04354 15773
G.3 90896 00798
G.2 05847
G.1 86205
DB6 416743
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5 5 7,4
1 7 6 -
2 2 7 8,3
3 3,7 8 9
4 9,4,7,3 9 1,6,8

2 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 24-03-2020

G.8 92
G.7 319
G.6 0109 9619 8010
G.5 9648
G.4 23487 97960 35339 59099 67560 68157 55982
G.3 17051 35065
G.2 66813
G.1 51130
DB6 026721
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7,1
1 9,9,0,3 6 0,0,5
2 1 7 -
3 9,0 8 7,2
4 8 9 2,9

3 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 17-03-2020

G.8 16
G.7 960
G.6 9561 1152 7962
G.5 1794
G.4 39988 46114 45414 46586 57540 96282 64374
G.3 57777 25368
G.2 47326
G.1 61676
DB6 192118
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 6,4,4,8 6 0,1,2,8
2 6 7 4,7,6
3 - 8 8,6,2
4 0 9 4

4 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 10-03-2020

G.8 06
G.7 245
G.6 3110 2857 1296
G.5 5157
G.4 79776 31951 04329 42561 49767 67700 66585
G.3 58072 01647
G.2 26916
G.1 06857
DB6 524616
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0 5 7,7,1,7
1 0,6,6 6 1,7
2 9 7 6,2
3 - 8 5
4 5,7 9 6

5 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 03-03-2020

G.8 08
G.7 501
G.6 0955 8223 7382
G.5 1360
G.4 89589 85331 91626 71174 53129 79422 99511
G.3 41992 42693
G.2 53249
G.1 32874
DB6 950262
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 5
1 1 6 0,2
2 3,6,9,2 7 4,4
3 1 8 2,9
4 9 9 2,3

6 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 25-02-2020

G.8 81
G.7 474
G.6 9285 0962 2299
G.5 2340
G.4 82211 46486 00106 37905 28529 83299 01058
G.3 51666 77785
G.2 40158
G.1 23010
DB6 396536
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 8,8
1 1,0 6 2,6
2 9 7 4
3 6 8 1,5,6,5
4 0 9 9,9

7 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 18-02-2020

G.8 52
G.7 658
G.6 5390 0477 6850
G.5 8297
G.4 16104 40684 25346 33678 06107 67613 62251
G.3 43993 71243
G.2 74090
G.1 77330
DB6 626287
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 2,8,0,1
1 3 6 -
2 - 7 7,8
3 0 8 4,7
4 6,3 9 0,7,3,0

8 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 11-02-2020

G.8 87
G.7 628
G.6 4830 3390 6538
G.5 6558
G.4 77839 69061 33818 34556 04276 50159 92199
G.3 90580 20484
G.2 91220
G.1 81438
DB6 463593
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,6,9
1 8 6 1
2 8,0 7 6
3 0,8,9,8 8 7,0,4
4 - 9 0,9,3

9 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 04-02-2020

G.8 78
G.7 020
G.6 7019 0909 2032
G.5 3437
G.4 41629 91238 45284 63455 82288 83879 65310
G.3 80795 16058
G.2 51240
G.1 22358
DB6 902892
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5,8,8
1 9,0 6 -
2 0,9 7 8,9
3 2,7,8 8 4,8
4 0 9 5,2

10 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 28-01-2020

G.8 77
G.7 014
G.6 2933 4677 2335
G.5 5142
G.4 84225 76499 31928 58140 19855 15133 61689
G.3 31707 73301
G.2 86080
G.1 72116
DB6 561007
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,7 5 5
1 4,6 6 -
2 5,8 7 7,7
3 3,5,3 8 9,0
4 2,0 9 9

11 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 21-01-2020

G.8 53
G.7 877
G.6 6956 3488 7952
G.5 5076
G.4 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314
G.3 13334 59305
G.2 60057
G.1 90562
DB6 773741
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,6,2,1,7
1 1,5,4 6 8,2
2 8 7 7,6,8
3 4 8 8
4 1 9 -

12 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 14-01-2020

G.8 94
G.7 194
G.6 5165 4906 1624
G.5 5148
G.4 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649
G.3 76280 51754
G.2 40235
G.1 56997
DB6 898493
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4
1 - 6 5
2 4 7 -
3 7,6,5 8 0,0
4 8,8,1,9 9 4,4,4,7,3

13 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 07-01-2020

G.8 36
G.7 889
G.6 5340 0941 9591
G.5 9901
G.4 49558 82362 30849 25455 98613 66020 86459
G.3 93135 78944
G.2 37009
G.1 07307
DB6 862463
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,7 5 8,5,9
1 3 6 2,3
2 0 7 -
3 6,5 8 9
4 0,1,9,4 9 1

14 - Cầu Đắk Lắk, XSDLK Thứ 3, XSDLK 31-12-2019

G.8 13
G.7 174
G.6 9050 7834 3464
G.5 6357
G.4 06077 35777 54536 92654 90912 87239 47557
G.3 30814 11699
G.2 58066
G.1 14163
DB6 289241
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,4,7
1 3,2,4 6 4,6,3
2 - 7 4,7,7
3 4,6,9 8 -
4 1 9 9