Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu DN cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 25-03-2020

G.8 20
G.7 348
G.6 1688 9185 8566
G.5 1971
G.4 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099
G.3 88589 15148
G.2 01236
G.1 26978
DB6 720347
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6,6
1 - 6 6,6
2 0 7 1,9,8
3 6 8 8,5,9
4 8,8,7 9 6,9

2 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 18-03-2020

G.8 93
G.7 226
G.6 7466 2829 9973
G.5 5391
G.4 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260
G.3 64363 14119
G.2 89463
G.1 38879
DB6 239928
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3 5 0
1 6,9 6 6,0,3,3
2 6,9,8 7 3,2,7,9
3 - 8 -
4 - 9 3,1

3 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 11-03-2020

G.8 10
G.7 079
G.6 8126 4982 1444
G.5 3787
G.4 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204
G.3 91731 52549
G.2 63453
G.1 34353
DB6 651576
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,4 5 3,3
1 0 6 -
2 6,1 7 9,4,6
3 1 8 2,7,3
4 4,3,9 9 -

4 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 04-03-2020

G.8 36
G.7 395
G.6 6905 5744 5574
G.5 7841
G.4 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224
G.3 40493 36648
G.2 74322
G.1 26241
DB6 851931
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 - 6 -
2 3,3,4,2 7 4
3 6,1 8 7,4,3
4 4,1,1,8,1 9 5,3

5 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 26-02-2020

G.8 66
G.7 557
G.6 7171 9230 6777
G.5 0266
G.4 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904
G.3 75301 41671
G.2 34627
G.1 42607
DB6 716542
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,1,7 5 7,6,8
1 - 6 6,6,0,2
2 7 7 1,7,1
3 0,9 8 -
4 2 9 -

6 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 19-02-2020

G.8 12
G.7 818
G.6 2192 4668 1367
G.5 8511
G.4 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816
G.3 30168 48539
G.2 64363
G.1 12063
DB6 888407
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 2,8,1,7,0,6 6 8,7,8,3,3
2 - 7 8
3 3,9 8 -
4 - 9 2,3,0

7 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 12-02-2020

G.8 60
G.7 447
G.6 4620 7663 5308
G.5 9343
G.4 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117
G.3 95896 87158
G.2 57953
G.1 56926
DB6 943902
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 8,3
1 7 6 0,3
2 0,5,5,6 7 1,1
3 4 8 -
4 7,3,1 9 6

8 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 05-02-2020

G.8 85
G.7 776
G.6 2674 3319 3899
G.5 8155
G.4 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159
G.3 05527 63053
G.2 39121
G.1 40917
DB6 624832
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5,9,3
1 9,7 6 7
2 2,3,7,1 7 6,4
3 5,2 8 5
4 - 9 9,9

9 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 29-01-2020

G.8 42
G.7 692
G.6 0715 9047 8241
G.5 2526
G.4 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526
G.3 16106 40209
G.2 98750
G.1 08277
DB6 845991
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,6,9 5 0
1 5,0 6 4
2 6,6 7 7
3 0 8 -
4 2,7,1,4 9 2,1

10 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 22-01-2020

G.8 99
G.7 560
G.6 5336 8463 8395
G.5 8202
G.4 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472
G.3 72039 68327
G.2 18689
G.1 72119
DB6 008775
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,4 5 1
1 9 6 0,3,0
2 7 7 2,5
3 6,5,9 8 9
4 5 9 9,5

11 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 15-01-2020

G.8 93
G.7 719
G.6 5489 3418 1940
G.5 1549
G.4 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273
G.3 02174 44708
G.2 21390
G.1 13265
DB6 397704
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 5
1 9,8 6 5
2 - 7 3,4
3 - 8 9
4 0,9,1,8,4 9 3,0,7,0

12 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 08-01-2020

G.8 65
G.7 489
G.6 2127 7626 8810
G.5 1811
G.4 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416
G.3 61729 99593
G.2 88116
G.1 01797
DB6 038025
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 0,1,6,6 6 5,4,3
2 7,6,7,9,5 7 -
3 - 8 9
4 - 9 3,3,3,7

13 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 01-01-2020

G.8 07
G.7 508
G.6 1724 3100 9011
G.5 6135
G.4 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340
G.3 76179 05605
G.2 49300
G.1 24599
DB6 657749
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8,0,5,0 5 6
1 1 6 1,6,6
2 4 7 3,9
3 5,1 8 -
4 0,9 9 9

14 - Cầu Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 25-12-2019

G.8 79
G.7 158
G.6 8335 4110 4373
G.5 9407
G.4 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621
G.3 44967 24286
G.2 18541
G.1 14221
DB6 361978
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8,9
1 0,2 6 4,7
2 1,1 7 9,3,8
3 5 8 4,6,6
4 0,1 9 -