Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 4, 22/01/2020

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 5 2 2,9,4
1 - - 9
2 7 3,8,9 7
3 7 7,6,2,5 6,5,9
4 7,0 7 5
5 6 7 1
6 2,4,8 9,4,9 0,3,0
7 7 3,0 2,5
8 5,9,3 - 9
9 9,4,7,3,1 6,6,2 9,5

Loto Miền Nam - Thứ 4, 15/01/2020

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 7,0,1,2,4 8,4
1 9 4,2 9,8
2 - 9 -
3 8 - -
4 8,9 4 0,9,1,8,4
5 8,0 5 5
6 9,8,3 5,9,4 5
7 7,6,1,5,0 1,4 3,4
8 3,6,0 9,7 9
9 - 9 3,0,7,0

Loto Miền Nam - Thứ 4, 08/01/2020

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4 4 3
1 0,9 - 0,1,6,6
2 5,2 9 7,6,7,9,5
3 6,3 9,9 -
4 5 0,6,7,3 -
5 6,7 - -
6 0,9,7 1,9,8,9 5,4,3
7 2,8,0 7,5 -
8 2 2,8,6 9
9 7 2 3,3,3,7

Loto Miền Nam - Thứ 4, 01/01/2020

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9 5,2 7,8,0,5,0
1 0,3,7 1 1
2 1 - 4
3 3,9 8,0,7,5 5,1
4 3,9,6 6,7,2 0,9
5 0,3 1,5,8 6
6 7,5 4 1,6,6
7 - 0 3,9
8 8,0,8 5 -
9 1 2,0 9

Loto Miền Nam - Thứ 4, 25/12/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3,2,7 7,1 7
1 6 0 0,2
2 4 0,5 1,1
3 2 - 5
4 3,9,0 - 0,1
5 7 4,3,3,1 8,9
6 0 6,6 4,7
7 7,0,2,0 4,4,4 9,3,8
8 0 3,3,2,4 4,6,6
9 5,7 - -

Loto Miền Nam - Thứ 4, 18/12/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8 0 0
1 9 7,0,4 7
2 - 4 6,7,5
3 8,8,1 2,3,5,4 2
4 0 0,4 1,2,1,7
5 8,3,9,1 0 1
6 9 5 6,5,9
7 1,2,8,5 3 5,2
8 8,5 7,6,9 -
9 3 7 0,8

Loto Miền Nam - Thứ 4, 11/12/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9 - 5
1 2,3 9,2 1,9,2,9
2 - 8 -
3 1 2,6,7,4 7,8,6
4 4,5,6 1,1,5,3 0,7,3
5 5,0,0,1 9,2,7,6 4
6 0,4,3 - 3,4
7 5,8 - 7
8 7 0 0,5
9 3 4,8 0