Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 7,8,5,7 -
1 - 9 5
2 0 1,6 9,0,6
3 6 0 0
4 8,8,7 1,1 7,5,7
5 6,6 5 0,8,6,2
6 6,6 1,3,6 -
7 1,9,8 0 1,0
8 8,5,9 7 4,6
9 6,9 3,7 8,1

Loto Miền Nam - Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,3 5 9,6
1 6,9 - 8,3
2 6,9,8 2 0,9
3 - 8,2,3,3,9,9 3
4 - 1,2,1,5 2,0
5 0 1 1
6 6,0,3,3 5 7,2,7,5
7 3,2,7,9 - 4
8 - 3 6,9,6
9 3,1 1,3,0 -

Loto Miền Nam - Thứ 4, 11/03/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4,2,4 6 0,0,4
1 0 0,9,8,6,0 6,7
2 6,1 4 -
3 1 1,9 9,3,8
4 4,3,9 9,3 4,2,8,0
5 3,3 1,0 3,8
6 - 9,2 3,4
7 9,4,6 6 -
8 2,7,3 6 1
9 - 8 3

Loto Miền Nam - Thứ 4, 04/03/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 - 5,8
1 - 5,4,0,9 8
2 3,3,4,2 3 -
3 6,1 0,3 4
4 4,1,1,8,1 2,9 3,5,5
5 - 0,9 1,7
6 - 4 0
7 4 9,1,0 0,4,4
8 7,4,3 4 8,9,6,7
9 5,3 4,3 7

Loto Miền Nam - Thứ 4, 26/02/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 9,4,1,7 5,2,9 2,3,4,5
1 - - 2
2 7 1,0 -
3 0,9 2 2,8,8
4 2 4,4,6,0,2 9,7,6
5 7,6,8 7 4,6
6 6,6,0,2 9 3,6,4
7 1,7,1 8 -
8 - 1,4,3 7
9 - 8 2

Loto Miền Nam - Thứ 4, 19/02/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 7,3,9 6,3,1
1 2,8,1,7,0,6 2,0,5,0 -
2 - 0,3,2,3 7
3 3,9 3 9
4 - - 9
5 - - 2,1,6
6 8,7,8,3,3 3 9,1
7 8 1,6,6 7,6
8 - 1 8,7
9 2,3,0 6 2,6,1

Loto Miền Nam - Thứ 4, 12/02/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8,2 4,3 8,3,8
1 7 1 7
2 0,5,5,6 4 3
3 4 8,9 -
4 7,3,1 4,4,0,5 0,1,0,2,2
5 8,3 0 7
6 0,3 - 5,9,1
7 1,1 4,0,4 7,0
8 - 5 2
9 6 8,3,6 0