Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu DT cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 30-03-2020

G.8 35
G.7 226
G.6 1610 3887 2518
G.5 3278
G.4 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774
G.3 14311 29641
G.2 73238
G.1 50626
DB6 038564
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 0,8,1 6 2,3,4
2 6,6 7 8,0,4
3 5,8 8 7
4 1 9 4

2 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 23-03-2020

G.8 03
G.7 293
G.6 3649 4220 4388
G.5 0971
G.4 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523
G.3 06152 04833
G.2 92841
G.1 01213
DB6 959294
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 2
1 3,3 6 -
2 0,3 7 1,6
3 3 8 8
4 9,0,8,1 9 3,5,4

3 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 16-03-2020

G.8 85
G.7 386
G.6 6490 2825 9681
G.5 0385
G.4 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476
G.3 73805 73851
G.2 60222
G.1 43290
DB6 806051
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 3,1,1
1 - 6 0
2 5,2 7 6,9,6
3 - 8 5,6,1,5
4 - 9 0,5,0

4 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 09-03-2020

G.8 08
G.7 646
G.6 4171 9893 7608
G.5 9588
G.4 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498
G.3 84165 40637
G.2 77354
G.1 98286
DB6 678282
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,3 5 4
1 - 6 5
2 - 7 1,1,8,8
3 7 8 8,9,6,2
4 6 9 3,7,8

5 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 02-03-2020

G.8 35
G.7 966
G.6 1547 1691 2418
G.5 8723
G.4 28232 21978 08052 87289 79163 88809 97520
G.3 54502 93919
G.2 79463
G.1 47410
DB6 776312
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 2
1 8,9,0,2 6 6,3,3
2 3,0 7 8
3 5,2 8 9
4 7 9 1

6 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 24-02-2020

G.8 39
G.7 554
G.6 1356 0338 1242
G.5 2211
G.4 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915
G.3 88635 70532
G.2 89698
G.1 10381
DB6 812057
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,6,7
1 1,4,3,5 6 -
2 1,1 7 -
3 9,8,6,5,2 8 7,1
4 2 9 8

7 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 17-02-2020

G.8 03
G.7 492
G.6 3863 7965 4971
G.5 7942
G.4 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181
G.3 18110 51398
G.2 25525
G.1 10388
DB6 984741
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 0 6 3,5,4,2
2 5,5 7 1
3 9 8 3,1,8
4 2,1 9 2,7,8

8 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 10-02-2020

G.8 88
G.7 509
G.6 8153 2916 4221
G.5 9185
G.4 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658
G.3 46468 15968
G.2 99573
G.1 19843
DB6 805978
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,8
1 6,9 6 1,8,8
2 1,3 7 3,8
3 5 8 8,5
4 9,3 9 9

9 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 03-02-2020

G.8 13
G.7 405
G.6 9528 7463 6233
G.5 4877
G.4 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266
G.3 55556 45078
G.2 56356
G.1 31364
DB6 443764
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 9,6,6
1 3,9,9 6 3,6,4,4
2 8,5 7 7,8
3 3 8 6
4 - 9 -

10 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 27-01-2020

G.8 70
G.7 432
G.6 0102 4249 3247
G.5 9096
G.4 87926 82867 53891 92634 63339 83224 86248
G.3 14744 92847
G.2 22871
G.1 78940
DB6 535779
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 - 6 7
2 6,4 7 0,1,9
3 2,4,9 8 -
4 9,7,8,4,7,0 9 6,1

11 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 20-01-2020

G.8 15
G.7 032
G.6 3913 3367 5198
G.5 1176
G.4 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379
G.3 95650 32158
G.2 07364
G.1 04236
DB6 026183
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,8
1 5,3 6 7,7,1,2,4
2 5 7 6,9
3 2,6 8 9,4,3
4 - 9 8

12 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 13-01-2020

G.8 99
G.7 730
G.6 0943 6445 4983
G.5 1996
G.4 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759
G.3 22335 58879
G.2 44098
G.1 95029
DB6 048684
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,3,6,9
1 - 6 5
2 4,9 7 9
3 0,5 8 3,4
4 3,5 9 9,6,8

13 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 06-01-2020

G.8 51
G.7 897
G.6 2763 4884 3174
G.5 4305
G.4 08057 41837 22255 56202 84010 90776 13645
G.3 57156 44052
G.2 57493
G.1 35629
DB6 661676
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2 5 1,7,5,6,2
1 0 6 3
2 9 7 4,6,6
3 7 8 4
4 5 9 7,3

14 - Cầu Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 30-12-2019

G.8 31
G.7 999
G.6 2230 7324 5932
G.5 7419
G.4 22742 40124 80460 91957 54271 12914 71738
G.3 04674 61192
G.2 51695
G.1 80736
DB6 932299
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 9,4 6 0
2 4,4 7 1,4
3 1,0,2,8,6 8 -
4 2 9 9,2,5,9