Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 2, 30/03/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,7,9,8 9 6,4
1 2,3 0,8,1 -
2 5 6,6 2,8,8
3 4 5,8 9
4 8 1 2,6,8,0
5 8,4,7,5 7 1,4
6 - 2,3,4 1,5
7 7 8,0,4 -
8 7,1 7 8,3
9 3,4 4 8,2

Loto Miền Nam - Thứ 2, 23/03/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7,4 3,3 1
1 6 3,3 -
2 1 0,3 4,2,2,7,8,3,1
3 4,9,1 3 9
4 1,2,1 9,0,8,1 3
5 0,4 2 -
6 - - 5,6,3
7 6,9,4 1,6 7,3,8
8 3 8 -
9 1,3 3,5,4 1,6

Loto Miền Nam - Thứ 2, 16/03/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5 4,5 -
1 6,5,7,5,1 - 1,5,6,2
2 6 5,2 8,8,3,1,1
3 2,0 - -
4 2 - 0
5 - 3,1,1 4
6 0,4 0 0,7
7 2,3 6,9,6 2
8 - 5,6,1,5 1,2
9 7,4,7,4 0,5,0 7,0

Loto Miền Nam - Thứ 2, 09/03/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 8,8,3 1,2
1 1,4,5 - 3,2,2
2 - - 3,2
3 8,6,0 7 8
4 3,7,3 6 1
5 1 4 4,8
6 7,2 5 -
7 0,7,3 1,1,8,8 0,8,2
8 8,9 8,9,6,2 -
9 4 3,7,8 1,7,8,3

Loto Miền Nam - Thứ 2, 02/03/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,0 9,2 6,6
1 1 8,9,0,2 9,0
2 4,3,3,4,4,4,9 3,0 1,9,3,8
3 3 5,2 3,7,3
4 - 7 -
5 - 2 3,9
6 1,8 6,3,3 -
7 0 8 7
8 7 9 1
9 8,9,5 1 0,7,0

Loto Miền Nam - Thứ 2, 24/02/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 8,1,4 - 6,9
1 4,3 1,4,3,5 8,0
2 3 1,1 -
3 - 9,8,6,5,2 0,0,0,0
4 4,6 2 3
5 4 4,6,7 2
6 6,6 - -
7 2 - 5,7,2,9,9
8 0,7,8 7,1 7
9 0,6,2 8 0,7

Loto Miền Nam - Thứ 2, 17/02/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,0 3 3,7
1 9,7,3,6,2 0 0,2,7
2 8 5,5 1
3 - 9 3,4
4 6,5 2,1 0,2,7
5 7,5 - 6,8
6 2,4,1 3,5,4,2 -
7 8 1 -
8 6,9 3,1,8 6
9 - 2,7,8 9,4,8,2