Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 2, 20/01/2020

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 - 3,3,9 0,6,8
1 5,3 - -
2 5 8,0,3,5 7,0,2,6
3 2,6 3,1,3 4
4 - - -
5 0,8 8,3,8 7,3
6 7,7,1,2,4 9,3 -
7 6,9 6 1,6,1,2
8 9,4,3 0 2,2,3
9 8 9 6

Loto Miền Nam - Thứ 2, 13/01/2020

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 - 5 -
1 - 1,6 4
2 4,9 - 2,8
3 0,5 - 4,4
4 3,5 8,4,1 3,9,3
5 0,7,3,6,9 7,8 6,1
6 5 5,2,2 4,6,2,4,9
7 9 - -
8 3,4 8,0,7,6,5 0,6
9 9,6,8 9,2 7

Loto Miền Nam - Thứ 2, 06/01/2020

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 5,2 9 6,8,7
1 0 4,5,1 4,2,1
2 9 3 7
3 7 8 1
4 5 - 4
5 1,7,5,6,2 7,9,6 2
6 3 1,0,3 8,4,1
7 4,6,6 2,7,0 6,8
8 4 6 -
9 7,3 0,4 0,8,2

Loto Miền Nam - Thứ 2, 30/12/2019

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 - 2,0 8
1 9,4 1,4,5 1,3,9,8
2 4,4 1,5 0
3 1,0,2,8,6 7 8,1
4 2 1,0 -
5 7 - 6
6 0 - 4,9,5
7 1,4 6 6,3
8 - 4,6,5,4 0
9 9,2,5,9 5,8,2 3,7,0

Loto Miền Nam - Thứ 2, 23/12/2019

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 2,5,1,0 1,4,8 9,5,6,5,6
1 9,7 - 6,2
2 - - 6,0
3 2,5 4 2,1,3
4 2 0,9 8,3
5 6 4,3,2 9
6 7,0,6,7,1 2 -
7 8 2,7,4,2,9 -
8 6 2,4 5
9 4 4 8,2

Loto Miền Nam - Thứ 2, 16/12/2019

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 0,6 2 1
1 4,7,5 7,0 3
2 2 0,8 9,7,8
3 - 0 6
4 9,4 8,5,1,0 3,0
5 0 0,6 5,4
6 0,7,0,5 7,1,8,8 9,7,3
7 1 - 4,5
8 3,4 2 1,8,0
9 1,9 6 -

Loto Miền Nam - Thứ 2, 09/12/2019

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 0 6 6,6,1,6
1 9,1 8,1,0,6 4
2 5,4,8,1 1 0,1
3 6,2,0 5 0
4 3 8 -
5 9,0,5,5 1,7,9 2,2,2
6 - 9,5 5,8
7 - 4 4
8 6,0 3 6,2,0
9 5 7,7,6 9