Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu GL cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 27-03-2020

G.8 58
G.7 307
G.6 2300 5632 3081
G.5 0897
G.4 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278
G.3 17422 64724
G.2 03085
G.1 77560
DB6 871615
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0 5 8,4
1 7,5 6 0
2 2,4,2,4 7 8
3 2,5,5 8 1,5
4 - 9 7

2 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 20-03-2020

G.8 24
G.7 365
G.6 7058 3651 2227
G.5 5830
G.4 29505 09428 35450 28155 64350 04971 98753
G.3 70296 55741
G.2 78187
G.1 14858
DB6 886252
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,1,0,5,0,3,8,2
1 - 6 5
2 4,7,8 7 1
3 0 8 7
4 1 9 6

3 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 13-03-2020

G.8 98
G.7 311
G.6 7921 6845 1473
G.5 1746
G.4 75424 69402 94134 32985 41926 79429 11940
G.3 62094 55692
G.2 44515
G.1 69018
DB6 148637
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 1,5,8 6 -
2 1,4,6,9 7 3
3 4,7 8 5
4 5,6,0 9 8,4,2

4 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 06-03-2020

G.8 55
G.7 703
G.6 0144 2396 4869
G.5 5742
G.4 62544 49425 41887 05054 18382 56741 87924
G.3 16897 84576
G.2 82748
G.1 98141
DB6 376161
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,4
1 - 6 9,1
2 5,4 7 6
3 - 8 7,2
4 4,2,4,1,8,1 9 6,7

5 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 28-02-2020

G.8 11
G.7 037
G.6 2315 4728 3142
G.5 2232
G.4 13989 71418 63597 76885 72343 61684 54086
G.3 80725 56225
G.2 83620
G.1 38859
DB6 366856
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,6
1 1,5,8 6 -
2 8,5,5,0 7 -
3 7,2 8 9,5,4,6
4 2,3 9 7

6 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 21-02-2020

G.8 90
G.7 346
G.6 2425 6365 4396
G.5 8297
G.4 45963 95806 62496 46777 03214 35168 34046
G.3 04861 89985
G.2 86369
G.1 10838
DB6 774015
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 4,5 6 5,3,8,1,9
2 5 7 7
3 8 8 5
4 6,6 9 0,6,7,6

7 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 14-02-2020

G.8 12
G.7 158
G.6 5365 0479 2015
G.5 4722
G.4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702
G.3 98940 35596
G.2 18557
G.1 34720
DB6 687607
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 8,7
1 2,5 6 5,7
2 2,4,0 7 9,3,1
3 - 8 -
4 1,0 9 3,6

8 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 07-02-2020

G.8 01
G.7 180
G.6 6596 1446 4022
G.5 4968
G.4 34760 27562 50186 00772 92796 35099 44040
G.3 07920 94983
G.2 43136
G.1 74563
DB6 547914
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 4 6 8,0,2,3
2 2,0 7 2
3 6 8 0,6,3
4 6,0 9 6,6,9

9 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 31-01-2020

G.8 21
G.7 540
G.6 1504 2248 0655
G.5 2960
G.4 08014 03714 52811 73626 60284 86599 04068
G.3 02378 81769
G.2 00416
G.1 44070
DB6 592566
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 4,4,1,6 6 0,8,9,6
2 1,6 7 8,0
3 - 8 4
4 0,8 9 9

10 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 24-01-2020

G.8 85
G.7 919
G.6 9551 8558 3002
G.5 3415
G.4 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328
G.3 55075 11932
G.2 04324
G.1 89383
DB6 433603
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 1,8
1 9,5 6 2
2 6,8,4 7 6,3,5
3 2 8 5,7,3
4 - 9 0

11 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 17-01-2020

G.8 83
G.7 568
G.6 1885 7137 7997
G.5 5608
G.4 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938
G.3 76085 23943
G.2 72319
G.1 99074
DB6 325302
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 9
1 9,9 6 8,3
2 5,5 7 8,4
3 7,8 8 3,5,5
4 3 9 7

12 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 10-01-2020

G.8 95
G.7 100
G.6 5832 5512 4191
G.5 5327
G.4 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138
G.3 39692 46390
G.2 21622
G.1 29865
DB6 702202
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 0,7,9
1 2 6 6,5
2 7,2 7 7
3 2,8 8 8
4 - 9 5,1,2,0

13 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 03-01-2020

G.8 08
G.7 269
G.6 1097 3243 2847
G.5 3693
G.4 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276
G.3 70761 04977
G.2 54795
G.1 60106
DB6 426387
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,6 5 1
1 - 6 9,1
2 - 7 2,6,6,7
3 - 8 5,7
4 3,7,6 9 7,3,5

14 - Cầu Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 27-12-2019

G.8 73
G.7 422
G.6 8525 5635 3314
G.5 4934
G.4 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927
G.3 66646 26770
G.2 85994
G.1 32393
DB6 852712
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 4,7,2 6 -
2 2,5,2,7 7 3,0
3 5,4 8 -
4 1,6 9 0,5,4,3