Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu KT cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 29-03-2020

G.8 50
G.7 180
G.6 6385 6306 5785
G.5 1789
G.4 45595 00515 17867 28206 79020 82790 70781
G.3 16974 52344
G.2 22266
G.1 04591
DB6 192597
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 0
1 5 6 7,6
2 0 7 4
3 - 8 0,5,5,9,1
4 4 9 5,0,1,7

2 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 22-03-2020

G.8 54
G.7 435
G.6 1432 0964 3494
G.5 1604
G.4 56545 67394 34939 26718 77745 73769 45285
G.3 69728 71154
G.2 15226
G.1 38074
DB6 561978
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,4
1 8 6 4,9
2 8,6 7 4,8
3 5,2,9 8 5
4 5,5 9 4,4

3 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 15-03-2020

G.8 97
G.7 898
G.6 3799 0537 9306
G.5 7027
G.4 61716 14569 75091 35598 51605 72114 81137
G.3 31822 59435
G.2 59443
G.1 42912
DB6 275447
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 -
1 6,4,2 6 9
2 7,2 7 -
3 7,7,5 8 -
4 3,7 9 7,8,9,1,8

4 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 08-03-2020

G.8 94
G.7 261
G.6 7747 6369 4595
G.5 0305
G.4 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005
G.3 75157 49589
G.2 15885
G.1 12669
DB6 184615
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,5 5 7
1 5 6 1,9,0,4,9
2 - 7 9
3 5 8 9,5
4 7,9 9 4,5

5 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 01-03-2020

G.8 94
G.7 268
G.6 5644 3480 9152
G.5 0913
G.4 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938
G.3 57714 06821
G.2 50150
G.1 41648
DB6 605400
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 2,0
1 3,4 6 8,3
2 0,6,1 7 -
3 8 8 0
4 4,3,8 9 4,0

6 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 23-02-2020

G.8 72
G.7 345
G.6 6295 0907 8936
G.5 1580
G.4 76277 50098 93160 22419 65224 16290 01801
G.3 31084 56610
G.2 68761
G.1 12141
DB6 390560
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 -
1 9,0 6 0,1,0
2 4 7 2,7
3 6 8 0,4
4 5,1 9 5,8,0

7 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 16-02-2020

G.8 89
G.7 422
G.6 7222 5165 1447
G.5 9885
G.4 09125 48747 09446 85308 24964 47879 39922
G.3 97797 21483
G.2 82760
G.1 26059
DB6 082926
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9
1 - 6 5,4,0
2 2,2,5,2,6 7 9
3 - 8 9,5,3
4 7,7,6 9 7

8 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 09-02-2020

G.8 77
G.7 495
G.6 3340 7262 5280
G.5 0395
G.4 11681 10324 57006 38036 99732 78312 73104
G.3 74108 73779
G.2 31519
G.1 89884
DB6 553673
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,8 5 -
1 2,9 6 2
2 4 7 7,9,3
3 6,2 8 0,1,4
4 0 9 5,5

9 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 02-02-2020

G.8 99
G.7 897
G.6 7397 4845 7002
G.5 7878
G.4 06147 34213 73753 31167 74360 19780 45024
G.3 88017 05632
G.2 78979
G.1 81776
DB6 488635
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 3,7 6 7,0
2 4 7 8,9,6
3 2,5 8 0
4 5,7 9 9,7,7

10 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 26-01-2020

G.8 91
G.7 121
G.6 8761 2834 3368
G.5 0910
G.4 49831 30323 06614 29295 89221 34713 14328
G.3 16415 80172
G.2 25065
G.1 58483
DB6 768587
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0,4,3,5 6 1,8,5
2 1,3,1,8 7 2
3 4,1 8 3,7
4 - 9 1,5

11 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 19-01-2020

G.8 89
G.7 214
G.6 3502 3470 6242
G.5 3724
G.4 47627 86403 67540 12549 58644 12742 75360
G.3 19704 49006
G.2 68901
G.1 54229
DB6 333664
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,1 5 -
1 4 6 0,4
2 4,7,9 7 0
3 - 8 9
4 2,0,9,4,2 9 -

12 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 12-01-2020

G.8 73
G.7 947
G.6 8642 5778 0139
G.5 7970
G.4 80574 11184 33769 45823 48439 74979 91024
G.3 78844 82845
G.2 91696
G.1 13214
DB6 126760
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4 6 9,0
2 3,4 7 3,8,0,4,9
3 9,9 8 4
4 7,2,4,5 9 6

13 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 05-01-2020

G.8 19
G.7 611
G.6 1658 1604 6818
G.5 1471
G.4 47336 91521 16757 61106 19075 70234 84476
G.3 96808 63816
G.2 60825
G.1 61472
DB6 706355
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,8 5 8,7,5
1 9,1,8,6 6 -
2 1,5 7 1,5,6,2
3 6,4 8 -
4 - 9 -

14 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 29-12-2019

G.8 20
G.7 315
G.6 4789 9845 9981
G.5 2139
G.4 06446 83956 07620 61416 77838 36129 70215
G.3 61747 07679
G.2 37031
G.1 52253
DB6 756040
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,3
1 5,6,5 6 -
2 0,0,9 7 9
3 9,8,1 8 9,1
4 5,6,7,0 9 -