Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu NT cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 27-03-2020

G.8 59
G.7 110
G.6 9217 4090 0463
G.5 0972
G.4 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
G.3 10771 22597
G.2 23976
G.1 52995
DB6 170587
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,7
1 0,7 6 3,6,0
2 0 7 2,9,1,6
3 - 8 7
4 1 9 0,5,7,5

2 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 20-03-2020

G.8 12
G.7 101
G.6 9399 0224 4714
G.5 0270
G.4 41502 37488 07007 34236 32858 96228 45113
G.3 13758 65507
G.2 51350
G.1 24320
DB6 449424
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,7,7 5 8,8,0
1 2,4,3 6 -
2 4,8,0,4 7 0
3 6 8 8
4 - 9 9

3 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 13-03-2020

G.8 77
G.7 479
G.6 5888 4261 6080
G.5 9254
G.4 99417 62547 28614 53713 93786 13999 89003
G.3 59790 50632
G.2 50916
G.1 57003
DB6 922288
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 4
1 7,4,3,6 6 1
2 - 7 7,9
3 2 8 8,0,6,8
4 7 9 9,0

4 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 06-03-2020

G.8 60
G.7 814
G.6 5912 3738 5391
G.5 2927
G.4 55146 61249 86668 50235 25103 20020 68970
G.3 92913 39941
G.2 82001
G.1 18720
DB6 270295
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 -
1 4,2,3 6 0,8
2 7,0,0 7 0
3 8,5 8 -
4 6,9,1 9 1,5

5 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 28-02-2020

G.8 97
G.7 645
G.6 8267 1347 5232
G.5 5872
G.4 50741 88581 96364 49243 05874 47704 02682
G.3 86381 41598
G.2 55637
G.1 91009
DB6 378232
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 -
1 - 6 7,4
2 - 7 2,4
3 2,7,2 8 1,2,1
4 5,7,1,3 9 7,8

6 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 21-02-2020

G.8 35
G.7 791
G.6 5489 0772 9328
G.5 3241
G.4 18253 13608 25161 97155 19396 45333 08855
G.3 85926 25702
G.2 47540
G.1 27685
DB6 144484
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 3,5,5
1 - 6 1
2 8,6 7 2
3 5,3 8 9,5,4
4 1,0 9 1,6

7 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 14-02-2020

G.8 81
G.7 004
G.6 9454 0022 4487
G.5 6360
G.4 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G.3 75850 65320
G.2 13282
G.1 11272
DB6 246528
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,0,0
1 - 6 0,0
2 2,3,0,8 7 2
3 0,4 8 1,7,2
4 1 9 9

8 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 07-02-2020

G.8 40
G.7 905
G.6 1142 0549 2441
G.5 0243
G.4 78507 12407 83599 73139 71711 86312 44415
G.3 12256 45823
G.2 50229
G.1 36136
DB6 336497
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,7 5 6
1 1,2,5 6 -
2 3,9 7 -
3 9,6 8 -
4 0,2,9,1,3 9 9,7

9 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 31-01-2020

G.8 84
G.7 224
G.6 3138 4675 5431
G.5 1130
G.4 69922 73762 06762 85845 63332 97127 29922
G.3 30858 30460
G.2 77500
G.1 30462
DB6 898384
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 - 6 2,2,0,2
2 4,2,7,2 7 5
3 8,1,0,2 8 4,4
4 5 9 -

10 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 24-01-2020

G.8 83
G.7 452
G.6 2035 2849 0186
G.5 8735
G.4 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338
G.3 35783 64019
G.2 89649
G.1 66281
DB6 750822
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 9 6 -
2 2 7 6
3 5,5,9,8 8 3,6,4,3,1
4 9,9,7,9 9 7

11 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 17-01-2020

G.8 03
G.7 852
G.6 0414 6645 4960
G.5 5894
G.4 02509 04401 27268 57942 17882 70751 70653
G.3 10788 67278
G.2 02473
G.1 72827
DB6 750515
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,1 5 2,1,3
1 4,5 6 0,8
2 7 7 8,3
3 - 8 2,8
4 5,2 9 4

12 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 10-01-2020

G.8 20
G.7 693
G.6 1588 4111 2366
G.5 3804
G.4 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819
G.3 48091 72913
G.2 10466
G.1 13448
DB6 943245
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 8
1 1,9,3 6 6,6
2 0 7 6,3
3 - 8 8
4 6,8,5 9 3,4,1

13 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 03-01-2020

G.8 33
G.7 475
G.6 6952 3826 3250
G.5 6419
G.4 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134
G.3 86122 49474
G.2 00491
G.1 48181
DB6 271620
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,0,7
1 9 6 3
2 6,2,0 7 5,8,4
3 3,4 8 0,1
4 7 9 1

14 - Cầu Ninh Thuận, XSNT Thứ 6, XSNT 27-12-2019

G.8 61
G.7 854
G.6 9819 2233 0049
G.5 0449
G.4 60909 91143 40355 89313 31148 26176 90143
G.3 34533 69662
G.2 14644
G.1 51469
DB6 122718
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4,5
1 9,3,8 6 1,2,9
2 - 7 6
3 3,3 8 -
4 9,9,3,8,3,4 9 -