Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu PY cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 30-03-2020

G.8 87
G.7 591
G.6 2439 2344 6587
G.5 2059
G.4 05170 19426 91063 69375 54970 80431 67077
G.3 91511 21897
G.2 90444
G.1 59328
DB6 715990
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9
1 1 6 3
2 6,8 7 0,5,0,7
3 9,1 8 7,7
4 4,4 9 1,7,0

2 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 23-03-2020

G.8 86
G.7 388
G.6 8114 1104 6670
G.5 6360
G.4 16376 69355 61345 27544 59181 96175 68610
G.3 67783 60202
G.2 96133
G.1 85085
DB6 804688
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 5
1 4,0 6 0
2 - 7 0,6,5
3 3 8 6,8,1,3,5,8
4 5,4 9 -

3 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 16-03-2020

G.8 71
G.7 162
G.6 6875 6379 9092
G.5 0813
G.4 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874
G.3 91787 47236
G.2 87514
G.1 86584
DB6 625200
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 3,4 6 2,0
2 3 7 1,5,9,0,4
3 1,6 8 7,4
4 - 9 2,5

4 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 09-03-2020

G.8 27
G.7 605
G.6 3030 5369 3471
G.5 9176
G.4 47504 53781 94903 04698 05753 01313 50654
G.3 95833 72416
G.2 00717
G.1 16697
DB6 787724
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4,3 5 3,4
1 3,6,7 6 9
2 7,4 7 1,6
3 0,3 8 1
4 - 9 8,7

5 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 02-03-2020

G.8 51
G.7 622
G.6 1643 6354 8056
G.5 1176
G.4 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017
G.3 44443 40839
G.2 65939
G.1 50112
DB6 469743
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7 5 1,4,6,6
1 7,2 6 -
2 2 7 6,8
3 8,9,9 8 -
4 3,3,3 9 2

6 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 24-02-2020

G.8 76
G.7 548
G.6 5126 6444 5786
G.5 9752
G.4 50696 12373 51992 60041 96389 63490 79307
G.3 95979 40502
G.2 47443
G.1 02956
DB6 949351
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 2,6,1
1 - 6 -
2 6 7 6,3,9
3 - 8 6,9
4 8,4,1,3 9 6,2,0

7 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 17-02-2020

G.8 61
G.7 916
G.6 1985 4550 2955
G.5 2226
G.4 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305
G.3 84003 46282
G.2 52293
G.1 31532
DB6 737521
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,3 5 0,5
1 6 6 1,7,6
2 6,1 7 6
3 2 8 5,1,2
4 - 9 2,3

8 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 10-02-2020

G.8 35
G.7 084
G.6 1915 7966 8791
G.5 6811
G.4 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887
G.3 31548 42769
G.2 00259
G.1 58577
DB6 563049
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9
1 5,1,5 6 6,4,9
2 - 7 0,7
3 5 8 4,7
4 8,9 9 1,3,7

9 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 03-02-2020

G.8 88
G.7 573
G.6 1030 0302 6708
G.5 3441
G.4 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426
G.3 31875 35438
G.2 23148
G.1 06162
DB6 901237
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,1,8 5 7
1 7 6 2
2 6 7 3,5
3 0,9,8,7 8 8,5
4 1,8 9 -

10 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 27-01-2020

G.8 18
G.7 893
G.6 5145 9569 5298
G.5 8586
G.4 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274
G.3 42022 02320
G.2 94487
G.1 86156
DB6 307324
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,7,6
1 8,6 6 9
2 2,0,4 7 4
3 - 8 6,8,7
4 5 9 3,8,7,3

11 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 20-01-2020

G.8 91
G.7 352
G.6 5687 0247 6500
G.5 3194
G.4 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389
G.3 11330 34164
G.2 60301
G.1 70743
DB6 264821
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,4,0,1 5 2
1 - 6 4
2 1 7 -
3 7,6,0 8 7,9
4 7,5,3 9 1,4

12 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 13-01-2020

G.8 48
G.7 888
G.6 9181 4015 3096
G.5 3334
G.4 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449
G.3 52707 05559
G.2 71115
G.1 18778
DB6 172492
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 9
1 5,5 6 0
2 8,5 7 8
3 4,1 8 8,1
4 8,9 9 6,0,2

13 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 06-01-2020

G.8 64
G.7 164
G.6 0571 5622 3564
G.5 4474
G.4 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951
G.3 19243 85903
G.2 95135
G.1 24873
DB6 972427
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,3 5 1
1 6 6 4,4,4,2,2
2 2,7 7 1,4,5,3
3 5 8 -
4 3 9 -

14 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 30-12-2019

G.8 74
G.7 942
G.6 8522 4334 7463
G.5 7465
G.4 05313 18959 47062 28818 77570 13148 30684
G.3 15273 95233
G.2 06619
G.1 93257
DB6 834357
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,7,7
1 3,8,9 6 3,5,2
2 2 7 4,0,3
3 4,3 8 4
4 2,8 9 -