Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Thứ 2, 30/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 6,8,0 -
1 - 5,5,9
2 5,0 2
3 1,1 3
4 8 4,6
5 7 5,6
6 3 2,1,3,6
7 7,0,3 2,8
8 7,5 1,8
9 4,7,6 9

Loto Miền Trung - Thứ 2, 23/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 7 3
1 5 9
2 1,8,3,0,5,1 8,5,1,1
3 0,3 5
4 3,7 8,2
5 7 8,8,6
6 2 3,3,7
7 - 7,4
8 9,3 -
9 3,8 4

Loto Miền Trung - Thứ 2, 16/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 - 8,6,3
1 1,8,4 8
2 4,8,9 -
3 9,1 4,7
4 3 9,1
5 3,2 3,3
6 7,9 6,5
7 2,3 -
8 5 3,3,7,8
9 9,5 8,4

Loto Miền Trung - Thứ 2, 09/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 0,1 3
1 6 9
2 - 0,2,6,0,8
3 7,9 9,9
4 1 6,4
5 9 -
6 1,4,9 0
7 7,5 5,7,6,6
8 6,4,2 -
9 1,3,1 9,5

Loto Miền Trung - Thứ 2, 02/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 - 3
1 2,3 4,0,5
2 9,0 4,3
3 2,2 -
4 2,8,3,0 4
5 6,7,6,0 6,6
6 2 -
7 0,2 7
8 3 0,1,6,1,4,4,3
9 - 6

Loto Miền Trung - Thứ 2, 26/10/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 6,8,7 6,8,4,2
1 2,0,8 -
2 3,8,9 4,6
3 3 9,4
4 8,6 7,1
5 - 5
6 1,0 9
7 6,3 8,7,6
8 8 -
9 7 5,1,7

Loto Miền Trung - Thứ 2, 19/10/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 2,8 -
1 - 0
2 1,0 5
3 9,5,3,6 3,4,9
4 9 1
5 3,6,3,6 4,5
6 1,4 8,6,2
7 1 7,6
8 0,6 9,5,3,2
9 - 4