Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QB cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 26-03-2020

G.8 02
G.7 360
G.6 8109 4009 7206
G.5 9414
G.4 06125 73240 92264 35422 11734 98579 88796
G.3 00910 03514
G.2 78891
G.1 29674
DB6 814414
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,9,6 5 -
1 4,0,4,4 6 0,4
2 5,2 7 9,4
3 4 8 -
4 0 9 6,1

2 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 19-03-2020

G.8 24
G.7 161
G.6 8869 6160 3401
G.5 4450
G.4 44230 17244 28157 23433 77727 61251 51618
G.3 36857 06257
G.2 67810
G.1 71496
DB6 444134
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0,7,1,7,7
1 8,0 6 1,9,0
2 4,7 7 -
3 0,3,4 8 -
4 4 9 6

3 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 12-03-2020

G.8 93
G.7 286
G.6 6908 9459 2540
G.5 6392
G.4 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280
G.3 09120 45840
G.2 84890
G.1 17834
DB6 052477
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,8 5 9,3
1 - 6 -
2 5,7,0 7 7
3 4 8 6,1,0
4 0,0 9 3,2,0

4 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 05-03-2020

G.8 33
G.7 102
G.6 0537 5984 7420
G.5 1964
G.4 42702 09094 62479 01602 32871 98239 30830
G.3 28737 45593
G.2 93979
G.1 61637
DB6 215057
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,2 5 7
1 - 6 4
2 0 7 9,1,9
3 3,7,9,0,7,7 8 4
4 - 9 4,3

5 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 27-02-2020

G.8 18
G.7 838
G.6 7175 7093 8326
G.5 3084
G.4 17883 41931 19101 93529 98361 79921 76440
G.3 72777 73160
G.2 26914
G.1 48872
DB6 994181
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 8,4 6 1,0
2 6,9,1 7 5,7,2
3 8,1 8 4,3,1
4 0 9 3

6 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 20-02-2020

G.8 02
G.7 468
G.6 5234 4128 8952
G.5 8881
G.4 92742 70217 89514 42813 90140 01206 33698
G.3 67034 85676
G.2 10356
G.1 76715
DB6 189815
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6 5 2,6
1 7,4,3,5,5 6 8
2 8 7 6
3 4,4 8 1
4 2,0 9 8

7 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 13-02-2020

G.8 41
G.7 790
G.6 1902 6060 2380
G.5 2171
G.4 44093 00340 08943 36474 12777 67057 47656
G.3 44555 57035
G.2 99827
G.1 34057
DB6 345319
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,6,5,7
1 9 6 0
2 7 7 1,4,7
3 5 8 0
4 1,0,3 9 0,3

8 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 06-02-2020

G.8 51
G.7 680
G.6 1870 6161 2086
G.5 3171
G.4 25772 83781 59272 00291 89238 44572 02332
G.3 69160 94529
G.2 06045
G.1 68483
DB6 972688
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 - 6 1,0
2 9 7 0,1,2,2,2
3 8,2 8 0,6,1,3,8
4 5 9 1

9 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 30-01-2020

G.8 76
G.7 813
G.6 8885 6939 3063
G.5 4627
G.4 19537 83601 59978 20093 77262 91125 65622
G.3 82758 84676
G.2 49523
G.1 09813
DB6 243008
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 5 8
1 3,3 6 3,2
2 7,5,2,3 7 6,8,6
3 9,7 8 5
4 - 9 3

10 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 23-01-2020

G.8 68
G.7 561
G.6 1997 6294 6270
G.5 4181
G.4 69527 97988 51788 75642 02966 96988 30161
G.3 16679 09491
G.2 48124
G.1 25380
DB6 718035
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 - 6 8,1,6,1
2 7,4 7 0,9
3 5 8 1,8,8,8,0
4 2 9 7,4,1

11 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 16-01-2020

G.8 95
G.7 476
G.6 5027 6862 3075
G.5 7845
G.4 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527
G.3 72332 93964
G.2 16342
G.1 72211
DB6 117861
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4,1 6 2,4,1
2 7,6,7 7 6,5,5
3 8,9,2 8 -
4 5,6,2 9 5

12 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 09-01-2020

G.8 09
G.7 338
G.6 8866 3932 3535
G.5 4395
G.4 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825
G.3 71239 07030
G.2 17063
G.1 72239
DB6 671427
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 5 6 6,1,3
2 5,7 7 0
3 8,2,5,6,9,0,9 8 9
4 - 9 5,9

13 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 02-01-2020

G.8 17
G.7 701
G.6 6916 7115 6433
G.5 3350
G.4 56223 70086 76311 09089 20034 08184 93838
G.3 05772 65933
G.2 44266
G.1 89726
DB6 678320
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 7,6,5,1 6 6
2 3,6,0 7 2
3 3,4,8,3 8 6,9,4
4 - 9 -

14 - Cầu Quảng Bình, XSQB Thứ 5, XSQB 26-12-2019

G.8 16
G.7 269
G.6 3843 3459 6049
G.5 2000
G.4 24031 89700 31885 99983 82034 62119 02751
G.3 13262 18184
G.2 97632
G.1 40587
DB6 417816
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 9,1
1 6,9,6 6 9,2
2 - 7 -
3 1,4,2 8 5,3,4,7
4 3,9 9 -