Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNA cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 31-03-2020

G.8 53
G.7 263
G.6 5209 0142 4748
G.5 8527
G.4 44737 77757 92339 31472 72685 62628 19659
G.3 10892 53592
G.2 71713
G.1 68792
DB6 793553
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,7,9,3
1 3 6 3
2 7,8 7 2
3 7,9 8 5
4 2,8 9 2,2,2

2 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 24-03-2020

G.8 13
G.7 812
G.6 9127 8438 3125
G.5 5957
G.4 19968 10434 27493 59852 67152 72628 07235
G.3 90487 34741
G.2 82196
G.1 03639
DB6 402845
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,2,2
1 3,2 6 8
2 7,5,8 7 -
3 8,4,5,9 8 7
4 1,5 9 3,6

3 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 17-03-2020

G.8 34
G.7 049
G.6 2489 5561 5613
G.5 4858
G.4 16654 75734 00990 50351 90786 68867 71910
G.3 69428 85329
G.2 90187
G.1 61768
DB6 436923
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,4,1
1 3,0 6 1,7,8
2 8,9,3 7 -
3 4,4 8 9,6,7
4 9 9 0

4 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 10-03-2020

G.8 93
G.7 974
G.6 1980 8740 7411
G.5 9906
G.4 60702 96408 05869 24773 02824 54571 51183
G.3 75808 68069
G.2 52977
G.1 73649
DB6 174879
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,8,8 5 -
1 1 6 9,9
2 4 7 4,3,1,7,9
3 - 8 0,3
4 0,9 9 3

5 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 03-03-2020

G.8 93
G.7 750
G.6 4336 7536 6558
G.5 5619
G.4 93326 51487 22085 60763 52823 65009 15467
G.3 63955 11176
G.2 23945
G.1 85175
DB6 592831
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0,8,5
1 9 6 3,7
2 6,3 7 6,5
3 6,6,1 8 7,5
4 5 9 3

6 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 25-02-2020

G.8 68
G.7 414
G.6 8602 8165 8530
G.5 5682
G.4 68119 48567 46497 95677 06042 82686 09951
G.3 03420 84910
G.2 35882
G.1 93350
DB6 896312
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1,0
1 4,9,0,2 6 8,5,7
2 0 7 7
3 0 8 2,6,2
4 2 9 7

7 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 18-02-2020

G.8 83
G.7 746
G.6 6546 0406 1957
G.5 5762
G.4 91131 33035 10384 34271 01540 86142 60020
G.3 50143 54954
G.2 76658
G.1 82036
DB6 028904
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 7,4,8
1 - 6 2
2 0 7 1
3 1,5,6 8 3,4
4 6,6,0,2,3 9 -

8 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 11-02-2020

G.8 69
G.7 534
G.6 2358 4423 7364
G.5 7533
G.4 94516 61453 20096 90470 96072 40886 35731
G.3 25029 76727
G.2 35371
G.1 74705
DB6 723056
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,3,6
1 6 6 9,4
2 3,9,7 7 0,2,1
3 4,3,1 8 6
4 - 9 6

9 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 04-02-2020

G.8 97
G.7 104
G.6 4321 5410 6363
G.5 9640
G.4 87454 53443 55685 80132 31013 00583 44756
G.3 22990 43931
G.2 69144
G.1 50362
DB6 074622
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,6
1 0,3 6 3,2
2 1,2 7 -
3 2,1 8 5,3
4 0,3,4 9 7,0

10 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 28-01-2020

G.8 92
G.7 877
G.6 6457 0781 9934
G.5 1117
G.4 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741
G.3 89910 81689
G.2 97635
G.1 63190
DB6 228449
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 7,1,7
1 7,2,0 6 -
2 - 7 7
3 4,5 8 1,9
4 1,9 9 2,2,0

11 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 21-01-2020

G.8 56
G.7 658
G.6 2213 6897 4671
G.5 2537
G.4 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384
G.3 99399 21530
G.2 67742
G.1 93708
DB6 927193
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,8,6,2
1 3 6 -
2 - 7 1,7
3 7,3,0 8 3,4
4 2 9 7,2,9,3

12 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 14-01-2020

G.8 13
G.7 775
G.6 3298 2250 6281
G.5 2574
G.4 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750
G.3 70603 45916
G.2 37026
G.1 58714
DB6 059811
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,0
1 3,7,9,6,4,1 6 2
2 6 7 5,4
3 8,7 8 1
4 2 9 8

13 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 07-01-2020

G.8 49
G.7 079
G.6 8787 2077 8335
G.5 8089
G.4 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357
G.3 50177 31766
G.2 38447
G.1 19850
DB6 803906
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 7,0
1 - 6 6
2 - 7 9,7,0,0,7
3 5,8 8 7,9,1
4 9,8,7 9 -

14 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 31-12-2019

G.8 74
G.7 555
G.6 4462 6857 2876
G.5 5688
G.4 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663
G.3 94210 29855
G.2 22562
G.1 28523
DB6 572224
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 5,7,5
1 2,0 6 2,3,2
2 3,4 7 4,6,5
3 - 8 8,1,7
4 - 9 -