* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNA cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 21-01-2020

G.8 56
G.7 658
G.6 2213 6897 4671
G.5 2537
G.4 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384
G.3 99399 21530
G.2 67742
G.1 93708
DB6 927193
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,8,6,2
1 3 6 -
2 - 7 1,7
3 7,3,0 8 3,4
4 2 9 7,2,9,3

2 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 14-01-2020

G.8 13
G.7 775
G.6 3298 2250 6281
G.5 2574
G.4 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750
G.3 70603 45916
G.2 37026
G.1 58714
DB6 059811
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,0
1 3,7,9,6,4,1 6 2
2 6 7 5,4
3 8,7 8 1
4 2 9 8

3 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 07-01-2020

G.8 49
G.7 079
G.6 8787 2077 8335
G.5 8089
G.4 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357
G.3 50177 31766
G.2 38447
G.1 19850
DB6 803906
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 7,0
1 - 6 6
2 - 7 9,7,0,0,7
3 5,8 8 7,9,1
4 9,8,7 9 -

4 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 31-12-2019

G.8 74
G.7 555
G.6 4462 6857 2876
G.5 5688
G.4 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663
G.3 94210 29855
G.2 22562
G.1 28523
DB6 572224
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 5,7,5
1 2,0 6 2,3,2
2 3,4 7 4,6,5
3 - 8 8,1,7
4 - 9 -

5 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 24-12-2019

G.8 44
G.7 408
G.6 8477 1180 2804
G.5 2259
G.4 33223 57003 09784 17489 68770 39161 00725
G.3 53039 06049
G.2 56390
G.1 16264
DB6 792153
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,3 5 9,3
1 - 6 1,4
2 3,5 7 7,0
3 9 8 0,4,9
4 4,9 9 0

6 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 17-12-2019

G.8 55
G.7 245
G.6 5272 3214 2713
G.5 8875
G.4 47192 68653 67159 46988 59223 81310 20822
G.3 22493 78748
G.2 56665
G.1 73860
DB6 837731
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,3,9
1 4,3,0 6 5,0
2 3,2 7 2,5
3 1 8 8
4 5,8 9 2,3

7 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 10-12-2019

G.8 22
G.7 589
G.6 0832 9335 0104
G.5 9498
G.4 73327 81211 68172 79650 76435 90045 60784
G.3 87328 71586
G.2 05578
G.1 01553
DB6 030553
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0,3,3
1 1 6 -
2 2,7,8 7 2,8
3 2,5,5 8 9,4,6
4 5 9 8

8 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 03-12-2019

G.8 32
G.7 124
G.6 1952 6958 8503
G.5 5320
G.4 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087
G.3 50772 40690
G.2 54256
G.1 37083
DB6 793790
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 2,8,6
1 - 6 1,9
2 4,0 7 6,2
3 2 8 0,7,3
4 - 9 5,0,0

9 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 26-11-2019

G.8 31
G.7 901
G.6 2514 9996 6787
G.5 8633
G.4 64501 89592 21816 98626 50970 42704 36535
G.3 65693 63432
G.2 63480
G.1 01162
DB6 995547
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,4 5 -
1 4,6 6 2
2 6 7 0
3 1,3,5,2 8 7,0
4 7 9 6,2,3

10 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 19-11-2019

G.8 54
G.7 334
G.6 6135 9374 1920
G.5 5332
G.4 67025 53386 21140 44693 44087 15126 82109
G.3 26229 28215
G.2 18495
G.1 29173
DB6 677636
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4
1 5 6 -
2 0,5,6,9 7 4,3
3 4,5,2,6 8 6,7
4 0 9 3,5

11 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 12-11-2019

G.8 46
G.7 947
G.6 7530 2512 3974
G.5 6258
G.4 58082 02900 37909 33971 78078 51325 76725
G.3 05736 63133
G.2 40558
G.1 53411
DB6 455365
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 8,8
1 2,1 6 5
2 5,5 7 4,1,8
3 0,6,3 8 2
4 6,7 9 -

12 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 05-11-2019

G.8 14
G.7 920
G.6 0760 0732 8663
G.5 4811
G.4 03891 55859 43325 15197 58563 53147 89116
G.3 17553 03843
G.2 23682
G.1 47698
DB6 337883
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,3
1 4,1,6 6 0,3,3
2 0,5 7 -
3 2 8 2,3
4 7,3 9 1,7,8

13 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 29-10-2019

G.8 31
G.7 811
G.6 7468 8102 2949
G.5 9594
G.4 84904 25686 09526 54913 03931 96316 14631
G.3 50919 70891
G.2 87201
G.1 29108
DB6 973434
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,1,8 5 -
1 1,3,6,9 6 8
2 6 7 -
3 1,1,1,4 8 6
4 9 9 4,1

14 - Cầu Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 22-10-2019

G.8 70
G.7 180
G.6 7755 7543 2626
G.5 4517
G.4 52691 70341 84495 36898 87357 96300 95680
G.3 48637 19576
G.2 68687
G.1 69123
DB6 821605
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5 5 5,7
1 7 6 -
2 6,3 7 0,6
3 7 8 0,0,7
4 3,1 9 1,5,8