Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 28-03-2020

G.8 41
G.7 673
G.6 6051 9543 4782
G.5 1802
G.4 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496
G.3 97625 74466
G.2 34310
G.1 53425
DB6 419926
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1
1 0 6 0,6,6
2 5,5,6 7 3
3 4 8 2
4 1,3,0 9 4,7,6

2 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 21-03-2020

G.8 01
G.7 147
G.6 8226 6303 7277
G.5 8463
G.4 31051 28315 60293 51588 85160 74467 93808
G.3 62335 15104
G.2 08384
G.1 64728
DB6 849273
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,8,4 5 1
1 5 6 3,0,7
2 6,8 7 7,3
3 5 8 8,4
4 7 9 3

3 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 14-03-2020

G.8 29
G.7 391
G.6 2673 3493 1433
G.5 8537
G.4 61464 74701 00348 04723 40237 90274 28680
G.3 57033 57729
G.2 06645
G.1 50317
DB6 654547
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 7 6 4
2 9,3,9 7 3,4
3 3,7,7,3 8 0
4 8,5,7 9 1,3

4 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 07-03-2020

G.8 11
G.7 374
G.6 7665 2387 4587
G.5 2115
G.4 89980 14596 84091 06208 39025 20333 77417
G.3 46531 49813
G.2 31723
G.1 74777
DB6 161245
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 1,5,7,3 6 5
2 5,3 7 4,7
3 3,1 8 7,7,0
4 5 9 6,1

5 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 29-02-2020

G.8 02
G.7 369
G.6 1156 7161 9388
G.5 0692
G.4 03585 36781 57613 13964 18697 21170 96615
G.3 04800 39127
G.2 88236
G.1 36380
DB6 640903
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,3 5 6
1 3,5 6 9,1,4
2 7 7 0
3 6 8 8,5,1,0
4 - 9 2,7

6 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 22-02-2020

G.8 92
G.7 120
G.6 2956 7198 1606
G.5 0164
G.4 54010 96439 32204 64025 97926 74178 02159
G.3 71512 55728
G.2 91279
G.1 47304
DB6 997900
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,4,0 5 6,9
1 0,2 6 4
2 0,5,6,8 7 8,9
3 9 8 -
4 - 9 2,8

7 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 15-02-2020

G.8 01
G.7 100
G.6 7867 0828 6033
G.5 8446
G.4 47714 41202 65170 20061 58623 38957 44886
G.3 86210 76925
G.2 57043
G.1 60226
DB6 771204
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,2,4 5 7
1 4,0 6 7,1
2 8,3,5,6 7 0
3 3 8 6
4 6,3 9 -

8 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 08-02-2020

G.8 42
G.7 026
G.6 2187 4348 7176
G.5 8335
G.4 74948 67728 03203 18671 83318 46546 77490
G.3 55652 89341
G.2 82822
G.1 91374
DB6 901143
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 8 6 -
2 6,8,2 7 6,1,4
3 5 8 7
4 2,8,8,6,1,3 9 0

9 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 01-02-2020

G.8 69
G.7 467
G.6 6939 1971 5639
G.5 5483
G.4 94421 51390 48415 01585 16438 35617 39592
G.3 19872 31283
G.2 91158
G.1 27889
DB6 386618
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 5,7,8 6 9,7
2 1 7 1,2
3 9,9,8 8 3,5,3,9
4 - 9 0,2

10 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 25-01-2020

G.8 57
G.7 545
G.6 3756 5051 1089
G.5 0684
G.4 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371
G.3 20290 04970
G.2 82084
G.1 02864
DB6 229195
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0 5 7,6,1,1
1 - 6 4
2 7 7 1,0
3 - 8 9,4,3,4
4 5 9 9,0,5

11 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 18-01-2020

G.8 88
G.7 811
G.6 0487 1036 0341
G.5 3186
G.4 92065 76575 79273 00462 58617 43038 41623
G.3 89888 95191
G.2 63845
G.1 13349
DB6 886840
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 1,7 6 5,2
2 3 7 5,3
3 6,8 8 8,7,6,8
4 1,5,9,0 9 1

12 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 11-01-2020

G.8 32
G.7 886
G.6 2497 8832 7614
G.5 8470
G.4 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861
G.3 35501 13711
G.2 11668
G.1 44861
DB6 793831
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6
1 4,2,1 6 8,5,1,8,1
2 - 7 0
3 2,2,1 8 6,4
4 4 9 7

13 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 04-01-2020

G.8 68
G.7 970
G.6 9855 0219 0462
G.5 3368
G.4 22561 00101 20404 95112 22489 59442 49431
G.3 35018 10259
G.2 92577
G.1 04970
DB6 012276
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 5,9
1 9,2,8 6 8,2,8,1
2 - 7 0,7,0,6
3 1 8 9
4 2 9 -

14 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 28-12-2019

G.8 22
G.7 654
G.6 8678 5733 3324
G.5 5333
G.4 54561 09270 40505 17720 39719 86583 09228
G.3 01504 93414
G.2 96181
G.1 82043
DB6 711591
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 4
1 9,4 6 1
2 2,4,0,8 7 8,0
3 3,3 8 3,1
4 3 9 1