Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QT cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 26-03-2020

G.8 71
G.7 218
G.6 6769 9819 1727
G.5 0985
G.4 73674 00522 41408 39708 18024 84223 32637
G.3 11401 84112
G.2 83838
G.1 38739
DB6 657895
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,1 5 -
1 8,9,2 6 9
2 7,2,4,3 7 1,4
3 7,8,9 8 5
4 - 9 5

2 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 19-03-2020

G.8 77
G.7 941
G.6 7241 6868 6460
G.5 1143
G.4 46007 96176 67736 28303 59630 51284 54846
G.3 37825 68849
G.2 75050
G.1 37489
DB6 701334
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3 5 0
1 - 6 8,0
2 5 7 7,6
3 6,0,4 8 4,9
4 1,1,3,6,9 9 -

3 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 12-03-2020

G.8 08
G.7 190
G.6 5309 2885 2057
G.5 6670
G.4 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613
G.3 96474 74671
G.2 41646
G.1 49729
DB6 651925
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 7
1 1,3 6 -
2 9,6,9,5 7 0,4,1
3 2 8 5,3
4 2,6 9 0

4 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 05-03-2020

G.8 62
G.7 212
G.6 5317 4310 5545
G.5 3211
G.4 78656 50399 68363 21555 38659 26568 79516
G.3 35840 38270
G.2 91602
G.1 06447
DB6 957231
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6,5,9
1 2,7,0,1,6 6 2,3,8
2 - 7 0
3 1 8 -
4 5,0,7 9 9

5 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 27-02-2020

G.8 54
G.7 430
G.6 1422 1033 0218
G.5 1674
G.4 69321 13971 33226 95154 55625 77387 93736
G.3 35417 73534
G.2 97580
G.1 72997
DB6 420574
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,4
1 8,7 6 -
2 2,1,6,5 7 4,1,4
3 0,3,6,4 8 7,0
4 - 9 7

6 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 20-02-2020

G.8 16
G.7 652
G.6 4292 3172 2135
G.5 3469
G.4 31475 43513 19114 37793 77219 16134 59126
G.3 71519 09229
G.2 07920
G.1 49388
DB6 321285
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 6,3,4,9,9 6 9
2 6,9,0 7 2,5
3 5,4 8 8,5
4 - 9 2,3

7 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 13-02-2020

G.8 13
G.7 867
G.6 9750 7185 2624
G.5 9594
G.4 66006 58522 24196 98761 79808 19585 53223
G.3 67062 32585
G.2 23606
G.1 29137
DB6 549579
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,6 5 0
1 3 6 7,1,2
2 4,2,3 7 9
3 7 8 5,5,5
4 - 9 4,6

8 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 06-02-2020

G.8 46
G.7 337
G.6 9213 7546 4237
G.5 1054
G.4 12561 71546 49297 47167 68791 79733 78719
G.3 58364 38063
G.2 86676
G.1 91634
DB6 193334
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 3,9 6 1,7,4,3
2 - 7 6
3 7,7,3,4,4 8 -
4 6,6,6 9 7,1

9 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 30-01-2020

G.8 48
G.7 600
G.6 6498 5899 7200
G.5 8797
G.4 34057 88488 91873 99384 73197 14282 74297
G.3 24219 93205
G.2 78487
G.1 81393
DB6 670044
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,5 5 7
1 9 6 -
2 - 7 3
3 - 8 8,4,2,7
4 8,4 9 8,9,7,7,7,3

10 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 23-01-2020

G.8 20
G.7 231
G.6 2626 3003 2572
G.5 1461
G.4 76107 95571 95788 72505 86256 35939 83075
G.3 46334 16344
G.2 64786
G.1 71187
DB6 505760
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,5 5 6
1 - 6 1,0
2 0,6 7 2,1,5
3 1,9,4 8 8,6,7
4 4 9 -

11 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 16-01-2020

G.8 59
G.7 748
G.6 3144 3618 8762
G.5 1054
G.4 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867
G.3 19196 12492
G.2 06464
G.1 31844
DB6 107972
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9,4,2
1 8 6 2,7,4
2 4 7 7,2
3 - 8 -
4 8,4,0,4 9 1,6,2

12 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 09-01-2020

G.8 41
G.7 421
G.6 8197 8032 9144
G.5 7669
G.4 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306
G.3 84093 04852
G.2 31780
G.1 93143
DB6 992094
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1,5,2
1 6 6 9
2 1 7 -
3 2 8 5,8,0
4 1,4,4,3 9 7,3,4

13 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 02-01-2020

G.8 39
G.7 218
G.6 6373 4962 4826
G.5 2288
G.4 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596
G.3 31870 70732
G.2 42312
G.1 21682
DB6 623700
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7
1 8,1,2 6 2
2 6,1,4 7 3,0
3 9,7,2 8 8,2
4 - 9 0,6

14 - Cầu Quảng Trị, XSQT Thứ 5, XSQT 26-12-2019

G.8 94
G.7 614
G.6 6896 8659 3109
G.5 2634
G.4 57921 57728 05987 48373 24957 71445 41940
G.3 55627 60018
G.2 94526
G.1 27131
DB6 038642
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9,7
1 4,8 6 -
2 1,8,7,6 7 3
3 4,1 8 7
4 5,0,2 9 4,6