Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu ST cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 25-03-2020

G.8 50
G.7 915
G.6 2447 9558 6756
G.5 3198
G.4 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029
G.3 34320 45145
G.2 35626
G.1 91091
DB6 200347
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,8,6,2
1 5 6 -
2 9,0,6 7 1,0
3 0 8 4,6
4 7,5,7 9 8,1

2 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 18-03-2020

G.8 67
G.7 320
G.6 0662 0674 3409
G.5 3967
G.4 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640
G.3 63113 09865
G.2 88989
G.1 84851
DB6 455086
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 1
1 8,3 6 7,2,7,5
2 0,9 7 4
3 3 8 6,9,6
4 2,0 9 -

3 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 11-03-2020

G.8 44
G.7 142
G.6 2516 0393 3653
G.5 1458
G.4 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040
G.3 56381 21263
G.2 36504
G.1 72164
DB6 080617
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,4 5 3,8
1 6,7 6 3,4
2 - 7 -
3 9,3,8 8 1
4 4,2,8,0 9 3

4 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 04-03-2020

G.8 70
G.7 251
G.6 5888 6874 8505
G.5 6897
G.4 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187
G.3 97145 97360
G.2 42208
G.1 53718
DB6 642445
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 1,7
1 8 6 0
2 - 7 0,4,4
3 4 8 8,9,6,7
4 3,5,5 9 7

5 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 26-02-2020

G.8 32
G.7 763
G.6 7066 1138 5102
G.5 5654
G.4 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903
G.3 41504 68456
G.2 49605
G.1 22112
DB6 115338
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,4,5 5 4,6
1 2 6 3,6,4
2 - 7 -
3 2,8,8 8 7
4 9,7,6 9 2

6 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 19-02-2020

G.8 92
G.7 306
G.6 0296 6349 3852
G.5 8377
G.4 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187
G.3 45556 13169
G.2 79676
G.1 56301
DB6 409161
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,1 5 2,1,6
1 - 6 9,1
2 7 7 7,6
3 9 8 8,7
4 9 9 2,6,1

7 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 12-02-2020

G.8 23
G.7 108
G.6 6417 7065 4740
G.5 1990
G.4 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477
G.3 83870 90608
G.2 12769
G.1 45161
DB6 140942
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,8 5 7
1 7 6 5,9,1
2 3 7 7,0
3 - 8 2
4 0,1,0,2,2 9 0

8 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 05-02-2020

G.8 50
G.7 829
G.6 2775 4297 0225
G.5 6926
G.4 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795
G.3 95737 00567
G.2 73100
G.1 06593
DB6 360834
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 0
1 3,2 6 7,7
2 9,5,6 7 5,0
3 7,4 8 -
4 7 9 7,5,3

9 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 29-01-2020

G.8 64
G.7 443
G.6 6628 9450 0747
G.5 7304
G.4 93844 84666 10812 08805 96656 54240 46078
G.3 62522 80096
G.2 56688
G.1 51491
DB6 865547
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 0,6
1 2 6 4,6
2 8,2 7 8
3 - 8 8
4 3,7,4,0,7 9 6,1

10 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 22-01-2020

G.8 23
G.7 937
G.6 7996 8936 5373
G.5 8796
G.4 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992
G.3 60635 99164
G.2 70857
G.1 56202
DB6 502669
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7
1 - 6 9,4,9
2 3,8,9 7 3,0
3 7,6,2,5 8 -
4 7 9 6,6,2

11 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 15-01-2020

G.8 65
G.7 389
G.6 1507 1300 8971
G.5 9729
G.4 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964
G.3 85401 94502
G.2 49299
G.1 00904
DB6 622712
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,1,2,4 5 5
1 4,2 6 5,9,4
2 9 7 1,4
3 - 8 9,7
4 4 9 9

12 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 08-01-2020

G.8 82
G.7 961
G.6 6439 6577 9088
G.5 7504
G.4 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446
G.3 40247 63443
G.2 57886
G.1 81275
DB6 345092
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 - 6 1,9,8,9
2 9 7 7,5
3 9,9 8 2,8,6
4 0,6,7,3 9 2

13 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 01-01-2020

G.8 85
G.7 470
G.6 0746 6564 3305
G.5 5847
G.4 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137
G.3 72390 25842
G.2 57135
G.1 24155
DB6 066758
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2 5 1,5,8
1 1 6 4
2 - 7 0
3 8,0,7,5 8 5
4 6,7,2 9 2,0

14 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 25-12-2019

G.8 74
G.7 483
G.6 7354 1583 5482
G.5 3020
G.4 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007
G.3 53953 86710
G.2 13574
G.1 71601
DB6 958051
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 4,3,3,1
1 0 6 6,6
2 0,5 7 4,4,4
3 - 8 3,3,2,4
4 - 9 -