Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu TG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 29-03-2020

G.8 02
G.7 097
G.6 5249 1977 2385
G.5 5204
G.4 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154
G.3 14448 13052
G.2 23922
G.1 65703
DB6 916813
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,3,2,3 5 8,4,2
1 3 6 0
2 2 7 7
3 - 8 5
4 9,1,5,8 9 7

2 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 22-03-2020

G.8 99
G.7 467
G.6 0987 3024 6249
G.5 1131
G.4 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061
G.3 50534 52048
G.2 95172
G.1 10544
DB6 006288
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 - 6 7,1
2 4 7 9,3,2
3 1,4 8 7,7,8
4 9,6,8,4 9 9

3 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 15-03-2020

G.8 56
G.7 666
G.6 1245 4039 6381
G.5 0752
G.4 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043
G.3 16358 98758
G.2 42378
G.1 48974
DB6 314656
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,2,8,8,6
1 3 6 6
2 1 7 4,8,4
3 9,4 8 1,6
4 5,1,3 9 -

4 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 08-03-2020

G.8 08
G.7 632
G.6 0875 2664 8850
G.5 5371
G.4 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477
G.3 41517 11655
G.2 78200
G.1 32280
DB6 824764
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 0,5
1 2,8,7 6 4,4
2 2,6 7 5,1,5,1,7
3 2 8 0
4 - 9 -

5 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 01-03-2020

G.8 46
G.7 621
G.6 5709 8570 7956
G.5 1911
G.4 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209
G.3 09796 07925
G.2 59074
G.1 40744
DB6 508839
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 6
1 1 6 2
2 1,5 7 0,8,5,4
3 9 8 8
4 6,9,4 9 4,6

6 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 23-02-2020

G.8 97
G.7 926
G.6 5048 2356 2076
G.5 2912
G.4 54108 41557 46523 90453 31319 55018 48846
G.3 72968 63118
G.2 19235
G.1 59268
DB6 115934
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,7,3
1 2,9,8,8 6 8,8
2 6,3 7 6
3 5,4 8 -
4 8,6 9 7

7 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 16-02-2020

G.8 31
G.7 351
G.6 0499 2076 1357
G.5 6077
G.4 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004
G.3 89110 84760
G.2 81467
G.1 56438
DB6 504311
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1,7,7
1 1,0,1 6 4,0,7
2 2 7 6,7,0
3 1,3,8 8 -
4 - 9 9

8 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 09-02-2020

G.8 29
G.7 885
G.6 2415 3471 4788
G.5 0896
G.4 84765 77986 79721 82539 12624 01935 25392
G.3 67662 39854
G.2 50588
G.1 30754
DB6 741078
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,4
1 5 6 5,2
2 9,1,4 7 1,8
3 9,5 8 5,8,6,8
4 - 9 6,2

9 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 02-02-2020

G.8 25
G.7 271
G.6 3332 3215 2449
G.5 5958
G.4 18483 92528 99141 27760 84716 41387 79194
G.3 93444 41110
G.2 00095
G.1 87428
DB6 966571
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 5,6,0 6 0
2 5,8,8 7 1,1
3 2 8 3,7
4 9,1,4 9 4,5

10 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 26-01-2020

G.8 75
G.7 085
G.6 6954 1468 0809
G.5 2009
G.4 37461 68335 94457 24150 11622 79740 82783
G.3 01645 52321
G.2 52119
G.1 99061
DB6 039590
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 4,7,0
1 9 6 8,1,1
2 2,1 7 5
3 5 8 5,3
4 0,5 9 0

11 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 19-01-2020

G.8 72
G.7 581
G.6 3097 2686 4056
G.5 2278
G.4 38085 44782 87529 99621 12321 94576 84259
G.3 11006 84715
G.2 84077
G.1 90838
DB6 213779
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6,9
1 5 6 -
2 9,1,1 7 2,8,6,7,9
3 8 8 1,6,5,2
4 - 9 7

12 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 12-01-2020

G.8 39
G.7 707
G.6 7513 2989 2132
G.5 2197
G.4 42449 17565 36588 95222 97711 64737 00751
G.3 03119 61929
G.2 26391
G.1 92471
DB6 171328
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 3,1,9 6 5
2 2,9,8 7 1
3 9,2,7 8 9,8
4 9 9 7,1

13 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 05-01-2020

G.8 14
G.7 859
G.6 1640 3927 6784
G.5 7034
G.4 23122 83532 62210 47064 38482 58017 90735
G.3 78578 69902
G.2 13174
G.1 90759
DB6 507554
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9,9,4
1 4,0,7 6 4
2 7,2 7 8,4
3 4,2,5 8 4,2
4 0 9 -

14 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 29-12-2019

G.8 62
G.7 835
G.6 7397 2398 3545
G.5 7157
G.4 93657 97869 08326 38947 46265 00056 62345
G.3 37526 23061
G.2 72274
G.1 68590
DB6 369701
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,7,6
1 - 6 2,9,5,1
2 6,6 7 4
3 5 8 -
4 5,7,5 9 7,8,0