Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu TV cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 27-03-2020

G.8 05
G.7 477
G.6 0076 6726 1338
G.5 6095
G.4 75299 87924 31161 18211 11633 66642 83919
G.3 65405 72235
G.2 02424
G.1 86703
DB6 253409
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,3,9 5 -
1 1,9 6 1
2 6,4,4 7 7,6
3 8,3,5 8 -
4 2 9 5,9

2 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 20-03-2020

G.8 82
G.7 554
G.6 9384 0076 6360
G.5 5544
G.4 05456 31676 42652 16936 37248 53883 04655
G.3 81776 45771
G.2 17385
G.1 84327
DB6 230658
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,6,2,5,8
1 - 6 0
2 7 7 6,6,6,1
3 6 8 2,4,3,5
4 4,8 9 -

3 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 13-03-2020

G.8 88
G.7 885
G.6 0879 8677 9861
G.5 2532
G.4 87950 25791 34102 83509 61596 25848 30977
G.3 52019 31730
G.2 68058
G.1 83703
DB6 438648
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,3 5 0,8
1 9 6 1
2 - 7 9,7,7
3 2,0 8 8,5
4 8,8 9 1,6

4 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 06-03-2020

G.8 49
G.7 726
G.6 0183 6384 5708
G.5 2231
G.4 49357 55647 09096 94475 21407 48555 34531
G.3 21855 03584
G.2 38602
G.1 21497
DB6 118268
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,2 5 7,5,5
1 - 6 8
2 6 7 5
3 1,1 8 3,4,4
4 9,7 9 6,7

5 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 28-02-2020

G.8 18
G.7 507
G.6 4181 4798 9862
G.5 4254
G.4 83999 06674 59228 26759 88795 24006 58138
G.3 17750 12610
G.2 87538
G.1 80686
DB6 606590
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 4,9,0
1 8,0 6 2
2 8 7 4
3 8,8 8 1,6
4 - 9 8,9,5,0

6 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 21-02-2020

G.8 74
G.7 037
G.6 4831 5598 1899
G.5 7717
G.4 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216
G.3 38526 50864
G.2 13427
G.1 50742
DB6 976073
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 7,4,6 6 4
2 4,6,7 7 4,3
3 7,1,0 8 8
4 3,6,2 9 8,9

7 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 14-02-2020

G.8 08
G.7 643
G.6 6294 2747 8925
G.5 7863
G.4 23707 68741 45512 40699 92146 97172 40125
G.3 92815 90313
G.2 93482
G.1 74364
DB6 391151
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 1
1 2,5,3 6 3,4
2 5,5 7 2
3 - 8 2
4 3,7,1,6 9 4,9

8 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 07-02-2020

G.8 70
G.7 181
G.6 4378 6194 5527
G.5 1325
G.4 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606
G.3 11665 91616
G.2 36479
G.1 14211
DB6 221227
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 6,6,1 6 5
2 7,5,9,4,7,7 7 0,8,8,9
3 - 8 1
4 5 9 4

9 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 31-01-2020

G.8 30
G.7 333
G.6 7177 7887 5117
G.5 4722
G.4 81581 04572 83895 49766 07352 94379 17009
G.3 80378 22533
G.2 37369
G.1 03133
DB6 213336
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 7 6 6,9
2 2 7 7,2,9,8
3 0,3,3,3,6 8 7,1
4 - 9 5

10 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 24-01-2020

G.8 86
G.7 826
G.6 9861 0845 9921
G.5 2905
G.4 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831
G.3 09028 76644
G.2 60133
G.1 41353
DB6 586971
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4,4 5 3
1 - 6 1,1
2 6,1,5,0,8 7 7,1
3 1,3 8 6
4 5,4 9 -

11 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 17-01-2020

G.8 60
G.7 904
G.6 1746 0362 3721
G.5 5870
G.4 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531
G.3 76734 07061
G.2 70030
G.1 91785
DB6 830065
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7
1 7 6 0,2,7,1,5
2 1,3 7 0
3 1,4,0 8 6,5
4 6,3 9 -

12 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 10-01-2020

G.8 47
G.7 860
G.6 3584 2138 8598
G.5 7235
G.4 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966
G.3 26379 59108
G.2 83139
G.1 08307
DB6 140730
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,7 5 7
1 9 6 0,6
2 - 7 7,0,9
3 8,5,9,0 8 4,2
4 7 9 8

13 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 03-01-2020

G.8 68
G.7 901
G.6 3645 3885 5120
G.5 6803
G.4 65125 53775 82740 63458 13837 38622 43874
G.3 40598 69241
G.2 35754
G.1 42362
DB6 582167
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 5 8,4
1 - 6 8,2,7
2 0,5,2 7 5,4
3 7 8 5
4 5,0,1 9 8

14 - Cầu Trà Vinh, XSTV Thứ 6, XSTV 27-12-2019

G.8 14
G.7 358
G.6 2095 7160 5769
G.5 1389
G.4 48289 78873 43703 14454 82190 78713 34335
G.3 32392 11346
G.2 91611
G.1 06052
DB6 595583
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8,4,2
1 4,3,1 6 0,9
2 - 7 3
3 5 8 9,9,3
4 6 9 5,0,2