Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu VL cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 27-03-2020

G.8 60
G.7 914
G.6 6144 2734 9547
G.5 9277
G.4 48196 86992 32189 74835 48294 38033 03936
G.3 78122 66033
G.2 43856
G.1 01442
DB6 301015
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 4,5 6 0
2 2 7 7
3 4,5,3,6,3 8 9
4 4,7,2 9 6,2,4

2 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 20-03-2020

G.8 16
G.7 683
G.6 7190 5734 5620
G.5 4411
G.4 62469 66327 65591 67026 68986 00085 39643
G.3 76881 36603
G.2 53418
G.1 51909
DB6 211721
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 -
1 6,1,8 6 9
2 0,7,6,1 7 -
3 4 8 3,6,5,1
4 3 9 0,1

3 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 13-03-2020

G.8 01
G.7 391
G.6 3939 3401 2395
G.5 0270
G.4 56070 40257 96825 58897 33947 98735 41475
G.3 18130 00287
G.2 31288
G.1 09304
DB6 951651
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,4 5 7,1
1 - 6 -
2 5 7 0,0,5
3 9,5,0 8 7,8
4 7 9 1,5,7

4 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 06-03-2020

G.8 16
G.7 547
G.6 8020 7499 4286
G.5 4271
G.4 17123 40531 18586 77412 71865 94224 07717
G.3 05003 98688
G.2 25212
G.1 51963
DB6 628165
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 6,2,7,2 6 5,3,5
2 0,3,4 7 1
3 1 8 6,6,8
4 7 9 9

5 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 28-02-2020

G.8 63
G.7 979
G.6 0255 5622 3243
G.5 2582
G.4 23800 98447 55931 34407 02553 07178 09484
G.3 30845 48068
G.2 27376
G.1 85563
DB6 348114
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 5,3
1 4 6 3,8,3
2 2 7 9,8,6
3 1 8 2,4
4 3,7,5 9 -

6 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 21-02-2020

G.8 76
G.7 773
G.6 6273 7749 1762
G.5 6914
G.4 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909
G.3 85739 64659
G.2 10095
G.1 16104
DB6 153238
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,4 5 9
1 4,8 6 2
2 1 7 6,3,3
3 5,9,8 8 0,2
4 9 9 5

7 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 14-02-2020

G.8 03
G.7 040
G.6 6804 8856 2486
G.5 3847
G.4 34347 33830 19355 99124 85186 87674 51913
G.3 50959 40865
G.2 91956
G.1 31714
DB6 993867
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 6,5,9,6
1 3,4 6 5,7
2 4 7 4
3 0 8 6,6
4 0,7,7 9 -

8 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 07-02-2020

G.8 08
G.7 081
G.6 9025 9566 3447
G.5 2814
G.4 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449
G.3 96631 02811
G.2 90121
G.1 29131
DB6 371296
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 0
1 4,5,1 6 6
2 5,1 7 2
3 1,1 8 1,0
4 7,1,9 9 6

9 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 31-01-2020

G.8 61
G.7 153
G.6 5251 1372 3121
G.5 8699
G.4 78770 13380 17346 52217 97274 05521 06843
G.3 46345 82180
G.2 74609
G.1 60784
DB6 989950
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,1,0
1 7 6 1
2 1,1 7 2,0,4
3 - 8 0,0,4
4 6,3,5 9 9

10 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 24-01-2020

G.8 93
G.7 716
G.6 7804 9246 2451
G.5 0780
G.4 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298
G.3 50819 30794
G.2 60831
G.1 60866
DB6 721258
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1,8
1 6,4,9 6 6
2 - 7 -
3 0,2,1 8 0,7
4 6,2 9 3,6,8,4

11 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 17-01-2020

G.8 24
G.7 175
G.6 2715 9363 4998
G.5 3282
G.4 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800
G.3 72707 23413
G.2 06078
G.1 62104
DB6 684564
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1,0,7,4 5 -
1 5,3 6 3,4
2 4,7 7 5,4,8
3 - 8 2
4 1 9 8,8

12 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 10-01-2020

G.8 85
G.7 998
G.6 9628 9290 7166
G.5 0291
G.4 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451
G.3 48163 29186
G.2 14083
G.1 34029
DB6 902356
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,1,6
1 3 6 6,3
2 8,4,9 7 7
3 - 8 5,0,6,3
4 - 9 8,0,1

13 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 03-01-2020

G.8 03
G.7 048
G.6 2660 3122 1265
G.5 2385
G.4 22342 49776 00116 51642 23297 26239 17600
G.3 04343 42353
G.2 15698
G.1 15933
DB6 185972
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 3
1 6 6 0,5
2 2 7 6,2
3 9,3 8 5
4 8,2,2,3 9 7,8

14 - Cầu Vĩnh Long, XSVL Thứ 6, XSVL 27-12-2019

G.8 78
G.7 889
G.6 7839 7650 7244
G.5 2869
G.4 85270 15057 77127 56927 03586 26136 16367
G.3 41088 15554
G.2 50827
G.1 24666
DB6 257077
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,4
1 - 6 9,7,6
2 7,7,7 7 8,0,7
3 9,6 8 9,6,8
4 4 9 -