Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Hậu Giang - Kết quả Loto Hậu Giang Hôm nay

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 28/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4,3,0
1 - 6 9,5,5
2 3,1 7 9,2
3 - 8 3,5,2
4 4 9 5,0,6

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,4,7,9
1 - 6 1
2 3 7 3,6,2,5
3 6,3,8 8 5,1,4
4 0 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 14/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,9,4,4
1 0 6 0,6,3
2 4,8 7 4
3 0,4 8 -
4 1 9 0,8,1,5

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 07/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 7
1 0,4 6 8,0
2 9 7 3,2,8,5
3 0,0,0 8 -
4 9,3 9 6

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 29/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 4 6 2,4
2 7,5 7 0,6
3 6 8 3,1,6
4 3,8,5 9 4,8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 22/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,7,4 5 2
1 9 6 -
2 6,1,6 7 7,8
3 8 8 8,3
4 - 9 8,2,0,7

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 15/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 9,7
1 0,5 6 7,1
2 - 7 7,5,9
3 7 8 1
4 5,4,0 9 4,5