Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto XS Hậu Giang - Kết quả Loto Hậu Giang Hôm nay

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 28/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 8,2,3 6 7,8
2 1 7 2,5,4,2
3 9 8 0
4 3,8 9 3,0,7,8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 21/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0 5 4,8
1 0 6 4
2 8 7 2,3,7
3 7 8 9,6,2,3,3
4 1 9 5

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 14/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0,2,0
1 4 6 5,0
2 6,6 7 -
3 8,2 8 8,2,2
4 0,7 9 2,2

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 07/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 4,1 6 9,4,2
2 9 7 4
3 7,3,9 8 0,6,4
4 5,7 9 8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 31/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 9,5 6 9,6
2 8,5 7 -
3 2,9,7,3 8 0,9,2,3
4 9,0,1 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 24/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,0 5 5
1 2,5,5 6 -
2 6,4 7 2,4
3 8,9,2,4 8 9
4 5 9 3

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 17/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,1,2,2
1 3,4,9,6,9 6 6
2 3,3 7 -
3 7 8 8,0
4 8,6 9 5