Loto XS Hậu Giang - Kết quả Loto Hậu Giang Hôm nay

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 11/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,4 5 6
1 5,9 6 4
2 8,0,0 7 4,5,4
3 4,2 8 5,8
4 9 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 04/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2 5 3,0,1,7
1 7,6 6 2
2 - 7 8
3 5,9 8 0
4 7,4 9 5,3,8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 27/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 4,8
1 2 6 1
2 4 7 3,9
3 6,4 8 3,2,8,6
4 2 9 5,5

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 20/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 4,9 6 9,4
2 5,9 7 4,2,0,0
3 8 8 3,6,1,7
4 - 9 2,7

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 13/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,8
1 3,0,7 6 1
2 - 7 1,0,9
3 8,1 8 6,4
4 0,2,4,7 9 8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 06/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,5
1 2,4,2,7 6 1,5
2 5,5,0 7 8
3 8 8 2,5,2,3
4 5 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 30/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,3,8,3,3
1 7,5,0,2,2 6 -
2 - 7 -
3 6,3,7,5 8 3
4 5,0,5 9 -