Loto XS Hậu Giang - Kết quả Loto Hậu Giang Hôm nay

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 09/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 3,0
1 - 6 7,7
2 7,8 7 -
3 - 8 6,2,4,4
4 3 9 3,6,4,8,2

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 02/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2
1 - 6 5
2 0 7 9,0,7,9
3 0,7 8 9,0
4 6,9 9 1,4,2,5

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 26/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4 6 7
2 5,5,5,0,3 7 4,8
3 3,5 8 2,4
4 8,7,6,7 9 8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 19/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0 5 -
1 5,8,1 6 -
2 7,6,8,0 7 7,2
3 5 8 1,9,3,3,7,6
4 - 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 12/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 7 6 1
2 7,8,2,4 7 1
3 - 8 1
4 9,3,0,9 9 9,3,7,8

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 05/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,9 5 5
1 - 6 2,5
2 2,0,0 7 0,9
3 4 8 3,1
4 8,1,2,4 9 -

Loto XS Hậu Giang Thứ 7, ngày 28/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5,8,6
1 8,0,0 6 -
2 5,9 7 7,0,4
3 2,0,7 8 5,6
4 4 9 -