XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

TK vị trí PY - Vị trí Phú Yên - Thống kê vị trí XSPY

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất PY cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ vị trí duy nhất Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 26-02-2024

G.8 87
G.7 882
G.6 7158 8761 4905
G.5 3985
G.4 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
G.3 50723 97382
G.2 22215
G.1 72435
DB6 428591
Advertisements
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,0
1 0,5 6 1
2 3 7 2
3 2,5 8 7,2,5,2
4 3,5 9 7,1

2 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 19-02-2024

G.8 14
G.7 313
G.6 7562 3162 5993
G.5 6286
G.4 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
G.3 70853 33236
G.2 29784
G.1 58242
DB6 390264
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,5,3
1 4,3,6 6 2,2,0,6,4
2 - 7 -
3 5,6 8 6,4
4 2 9 3,9

3 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 12-02-2024

G.8 96
G.7 567
G.6 8715 1882 2844
G.5 1128
G.4 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953
G.3 88573 06887
G.2 71007
G.1 43618
DB6 246385
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 5,8 6 7,9
2 8 7 3
3 0,9,2 8 2,0,7,5
4 4 9 6,7

4 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 05-02-2024

G.8 43
G.7 004
G.6 0821 9334 7760
G.5 9636
G.4 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703
G.3 32223 14176
G.2 67876
G.1 44115
DB6 984658
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5 6,8
1 8,5 6 0
2 1,3 7 6,6
3 4,6 8 1,8
4 3,1 9 9

5 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 29-01-2024

G.8 24
G.7 030
G.6 2335 7262 9184
G.5 6551
G.4 45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712
G.3 19872 13877
G.2 41171
G.1 19967
DB6 632127
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6
1 2 6 2,7
2 4,7 7 3,2,7,1
3 0,5 8 4
4 2 9 4,6,6

6 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 22-01-2024

G.8 48
G.7 989
G.6 6811 0815 9989
G.5 4128
G.4 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806
G.3 19967 58722
G.2 20938
G.1 60758
DB6 760075
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8,2,8,8
1 1,5 6 7
2 8,0,2 7 5
3 5,8 8 9,9,9
4 8 9 -

7 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 15-01-2024

G.8 14
G.7 002
G.6 8620 0787 8507
G.5 8031
G.4 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722
G.3 30949 03464
G.2 13230
G.1 60610
DB6 591812
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 3
1 4,2,0,2 6 4
2 0,2 7 0,3
3 1,0,0 8 7
4 9 9 9

8 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 08-01-2024

G.8 68
G.7 827
G.6 6286 0592 6719
G.5 1472
G.4 36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490
G.3 76392 37304
G.2 28963
G.1 96947
DB6 112673
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 9,6,6 6 8,3,6,3
2 7,8 7 2,3
3 1 8 6
4 7 9 2,0,2

9 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 01-01-2024

G.8 75
G.7 395
G.6 0298 7528 1106
G.5 1663
G.4 79230 79372 24005 28168 85905 23699 35689
G.3 00979 51198
G.2 03290
G.1 70416
DB6 353596
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,5 5 -
1 6 6 3,8
2 8 7 5,2,9
3 0 8 9
4 - 9 5,8,9,8,0,6

10 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 25-12-2023

G.8 83
G.7 993
G.6 7837 9281 7632
G.5 4581
G.4 54835 19743 25038 96823 66738 07087 62528
G.3 66070 35839
G.2 32589
G.1 98040
DB6 250989
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 - 6 -
2 3,8 7 0
3 7,2,5,8,8,9 8 3,1,1,7,9,9
4 3,0 9 3

11 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 18-12-2023

G.8 18
G.7 816
G.6 5690 8795 9271
G.5 1184
G.4 25127 36982 23571 36368 33112 59197 07002
G.3 52234 08719
G.2 07330
G.1 32139
DB6 253924
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 8,6,2,9 6 8
2 7,4 7 1,1
3 4,0,9 8 4,2
4 - 9 0,5,7

12 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 11-12-2023

G.8 85
G.7 024
G.6 1059 4902 9317
G.5 1032
G.4 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396
G.3 86338 33170
G.2 08949
G.1 95620
DB6 903242
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9,9
1 7,5 6 3
2 4,0 7 0
3 2,8 8 5
4 9,2 9 7,3,1,6

13 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 04-12-2023

G.8 48
G.7 538
G.6 6373 7906 5112
G.5 4112
G.4 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
G.3 83764 81812
G.2 56043
G.1 94152
DB6 669872
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 2
1 2,2,2 6 2,4
2 8 7 3,0,4,3,2
3 8 8 9
4 8,3 9 -

14 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 27-11-2023

G.8 98
G.7 366
G.6 9789 5888 1759
G.5 1490
G.4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
G.3 47548 29131
G.2 43203
G.1 27775
DB6 401919
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3 5 9,3
1 9 6 6
2 3 7 5
3 7,1 8 9,8
4 0,5,6,8 9 8,0
X