Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BP cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 28-03-2020

G.8 53
G.7 937
G.6 5507 5373 9888
G.5 6824
G.4 75461 28059 04497 78459 68229 72518 87758
G.3 90011 26272
G.2 31137
G.1 15406
DB6 472520
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 3,9,9,8
1 8,1 6 1
2 4,9,0 7 3,2
3 7,7 8 8
4 - 9 7

2 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 21-03-2020

G.8 28
G.7 467
G.6 2560 8986 8848
G.5 2229
G.4 85710 48674 28093 00976 66385 96766 98065
G.3 87803 81122
G.2 86307
G.1 12722
DB6 417037
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7 5 -
1 0 6 7,0,6,5
2 8,9,2,2 7 4,6
3 7 8 6,5
4 8 9 3

3 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 14-03-2020

G.8 67
G.7 268
G.6 9027 9035 7325
G.5 6957
G.4 60036 74549 50211 60546 99587 37940 60886
G.3 12214 36283
G.2 61855
G.1 17874
DB6 415870
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,5
1 1,4 6 7,8
2 7,5 7 4,0
3 5,6 8 7,6,3
4 9,6,0 9 -

4 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 07-03-2020

G.8 07
G.7 737
G.6 8346 6886 7689
G.5 9265
G.4 98901 62823 08056 37932 41945 07567 69583
G.3 93083 85390
G.2 38405
G.1 74310
DB6 747641
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,5 5 6
1 0 6 5,7
2 3 7 -
3 7,2 8 6,9,3,3
4 6,5,1 9 0

5 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 29-02-2020

G.8 82
G.7 355
G.6 5945 6048 1429
G.5 0622
G.4 54344 75389 28279 65918 99332 60869 64415
G.3 72165 75309
G.2 60228
G.1 12045
DB6 747524
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5
1 8,5 6 9,5
2 9,2,8,4 7 9
3 2 8 2,9
4 5,8,4,5 9 -

6 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 22-02-2020

G.8 75
G.7 855
G.6 0564 8415 9880
G.5 6971
G.4 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108
G.3 47610 54701
G.2 49534
G.1 06559
DB6 590303
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,8,1,3 5 5,2,7,4,9
1 5,3,0 6 4
2 - 7 5,1
3 4 8 0
4 - 9 -

7 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 15-02-2020

G.8 15
G.7 261
G.6 1884 4622 1344
G.5 0903
G.4 82845 70304 98278 44230 98243 99122 45951
G.3 68160 49249
G.2 46527
G.1 99237
DB6 920436
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 1
1 5 6 1,0
2 2,2,7 7 8
3 0,7,6 8 4
4 4,5,3,9 9 -

8 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 08-02-2020

G.8 27
G.7 755
G.6 6765 7181 6686
G.5 2333
G.4 50008 54275 01999 53205 20522 72911 22025
G.3 34289 42142
G.2 84706
G.1 26088
DB6 281727
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5,6 5 5
1 1 6 5
2 7,2,5,7 7 5
3 3 8 1,6,9,8
4 2 9 9

9 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 01-02-2020

G.8 62
G.7 428
G.6 8693 5857 5419
G.5 3762
G.4 77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531
G.3 20594 89620
G.2 28913
G.1 11457
DB6 177216
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7,7
1 9,3,6 6 2,2
2 8,0 7 -
3 3,2,0,1 8 8
4 - 9 3,4,4

10 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 25-01-2020

G.8 25
G.7 704
G.6 9053 4698 3001
G.5 7334
G.4 66776 96302 11672 77584 79044 74659 51105
G.3 26505 22063
G.2 72333
G.1 21673
DB6 753128
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,2,5,5 5 3,9
1 - 6 3
2 5,8 7 6,2,3
3 4,3 8 4
4 4 9 8

11 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 18-01-2020

G.8 41
G.7 996
G.6 3323 9199 1518
G.5 8682
G.4 51136 73179 79232 45084 70327 51913 35790
G.3 23652 19185
G.2 60038
G.1 80901
DB6 131804
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 2
1 8,3 6 -
2 3,7 7 9
3 6,2,8 8 2,4,5
4 1 9 6,9,0

12 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 11-01-2020

G.8 17
G.7 857
G.6 6173 4529 8741
G.5 6817
G.4 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283
G.3 28623 08985
G.2 18103
G.1 32767
DB6 043635
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7
1 7,7 6 8,0,7
2 9,8,3 7 3,6
3 5 8 9,1,3,5
4 1 9 -

13 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 04-01-2020

G.8 03
G.7 350
G.6 3179 7713 6594
G.5 6237
G.4 11456 47691 14635 20647 18824 83098 82212
G.3 69689 93436
G.2 00466
G.1 64421
DB6 503775
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,6
1 3,2 6 6
2 4,1 7 9,5
3 7,5,6 8 9
4 7 9 4,1,8

14 - Cầu Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 28-12-2019

G.8 77
G.7 569
G.6 7480 7890 4667
G.5 6320
G.4 14602 21048 14654 93408 96000 96460 26766
G.3 32255 19753
G.2 91482
G.1 18442
DB6 504096
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,0 5 4,5,3
1 - 6 9,7,0,6
2 0 7 7
3 - 8 0,2
4 8,2 9 0,6