Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 7, 28/11/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,9,2,7,8 5 - -
1 0 - 3,6 8,2,3
2 4 3,5,8 0,8,8 1
3 7 - 2,1,1,9 9
4 5 0,5 5 3,8
5 3 4,4,0,0 - -
6 3,4,1 8,2,2 7,2 7,8
7 - 6,4,5,3 8,3,0 2,5,4,2
8 8,3,1 - 3 0
9 4,8 0 0,7 3,0,7,8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 21/11/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 9,9,4 3 7,0
1 2,9,7 - 3,2,0 0
2 4 - - 8
3 1,2 3,9,0 - 7
4 0 8,0 1 1
5 4,0,0 - 5,2 4,8
6 6,3 8,4,2 4,4,8 4
7 7,1,5,2 8,9,6 1,4 2,3,7
8 4 - 8,2,7 9,6,2,3,3
9 - 1,9,8,4 1,8,5 5

Loto Miền Nam - Thứ 7, 14/11/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 2,7,7 1 1
1 5,3,2 6,2 6 4
2 2,1 1,4 6,6,7 6,6
3 - - 9,2 8,2
4 0,2,4,9 4,8 4 0,7
5 6 4,0,8 5,6,3,8,7 0,2,0
6 9,4,0 1 5,6 5,0
7 8,1 - 2,3 -
8 3,3 9,6,2,0 1 8,2,2
9 - 9 - 2,2

Loto Miền Nam - Thứ 7, 07/11/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 5,8 5 3
1 2,4,2 2,5,7 5,9,2 4,1
2 9 5,1 0,5 9
3 - 5 6,8,6 7,3,9
4 4,4,8 9 1 5,7
5 8,9,0 - 3,7 6
6 9,3 4,0 5,7 9,4,2
7 8,3 1,6 3 4
8 5,0 2,5 4,4 0,6,4
9 7 1,7,8 0 8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 31/10/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,9 7,4 4 9
1 8,0 3,7,0 - 9,5
2 3,7 4,6 7,1 8,5
3 4,0,7 9 5 2,9,7,3
4 7 8,3,6 2,2 9,0,1
5 - 4,3 6,8,2 -
6 4 0,2,7 2,2,1 9,6
7 3 - 8,5,5,2 -
8 0,3,2 - 1 0,9,2,3
9 5,4,4 9,8 3 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 24/10/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,8 7 4,4,3 5,3,0
1 8 5,3 5,3,9 2,5,5
2 1,9,2 4,6 0,9 6,4
3 9 6,0,4 0 8,9,2,4
4 6,7,5 8,5 - 5
5 1,0 3,7 - 5
6 2,7,5,7 8,4,2,4 5,8 -
7 6,3 4 2,6 2,4
8 - 6 9,7 9
9 - - 1,8,8 3

Loto Miền Nam - Thứ 7, 17/10/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 9 -
1 - 2,3,2 1 3,4,9,6,9
2 - 0 4,8 3,3
3 4,5,0 - 1,1,2,7 7
4 - 7,9 - 8,6
5 1,3,4 6 1,8 1,1,2,2
6 2,2,6,4,9 0,2 0,5 6
7 7,6 3,4,4,0,2 3 -
8 7,1,6,6 4,8,5 3,6 8,0
9 8 9 5,5,0 5