Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 7, 28/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 7,6 7
1 8 3,3 8,1 -
2 7,5 8,9 4,9,0 3,1
3 5 9 7,7 -
4 - 6,4,6,0 - 4
5 5,3,4,3,3,8 1 3,9,9,8 4,3,0
6 1,2 3 1 9,5,5
7 7,2 0 3,2 9,2
8 8,4,6 3,8,3 8 3,5,2
9 9 5,2,3 7 5,0,6

Loto Miền Nam - Thứ 7, 21/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,5 5 3,7 -
1 6,2,2,6,9 6 0 -
2 - 0,7 8,9,2,2 3
3 8,1,8 4,9 7 6,3,8
4 9,1 3 8 0
5 - 3 - 0,7,4,7,9
6 2,4,7 9,9,3,2 7,0,6,5 1
7 - 6,1,3 4,6 3,6,2,5
8 - 5,2 6,5 5,1,4
9 7,9,1 5 3 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 14/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 6,1 - -
1 6,2,7,9 7,1 1,4 0
2 5 1,4 7,5 4,8
3 3,1,2,9 9,8,9 5,6 0,4
4 2 6,9 9,6,0 1
5 9,3 5,7,0 7,5 5,9,4,4
6 7,5,2,9 9 7,8 0,6,3
7 - 3 4,0 4
8 2 5 7,6,3 -
9 - 1 - 0,8,1,5

Loto Miền Nam - Thứ 7, 07/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,6,5,6 6 7,1,5 7,5
1 2 5,1,6,6 0 0,4
2 - 4 3 9
3 0 - 7,2 0,0,0
4 0,0 3,9,7 6,5,1 9,3
5 1,3,3 5 6 7
6 0 1 5,7 8,0
7 4,9,4 4 - 3,2,8,5
8 4 5,3,0,0 6,9,3,3 -
9 5,9 4,5 0 6

Loto Miền Nam - Thứ 7, 29/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,5,3,4 - 9 3
1 9,6,9 9,4 8,5 4
2 5,1,3 9,8,9 9,2,8,4 7,5
3 - 4 2 6
4 4 0 5,8,4,5 3,8,5
5 7 4,5,3 5 3
6 - 3,0 9,5 2,4
7 4 8,7,7,4 9 0,6
8 4 - 2,9 3,1,6
9 7,5,1,9 9,8 - 4,8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 22/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,1 3,1,2 9,8,8,1,3 1,9,7,4
1 4,4,7,0 0 5,3,0 9
2 - 0,4 - 6,1,6
3 2 1 4 8
4 6,6 - - -
5 1,9,1 7,4 5,2,7,4,9 2
6 6,7 9,0 4 -
7 4 2 5,1 7,8
8 9 4,7,9,0,2 0 8,3
9 7,0 7 - 8,2,0,7

Loto Miền Nam - Thứ 7, 15/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 1,4 3,4 5,0
1 9,1 8,0,9 5 0,5
2 8,3 1,2 2,2,7 -
3 7,2,5 - 0,7,6 7
4 6,1 2 4,5,3,9 5,4,0
5 7,7 9,9 1 9,7
6 4,6,8 5,9 1,0 7,1
7 3 9,6,2 8 7,5,9
8 8,6 5,1 4 1
9 - 3 - 4,5