Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 7, 18/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 0,3,9 1,4 -
1 - 9,6,3 8,3 1,0,6
2 8 - 3,7 -
3 2 9,5 6,2,8 5
4 5,3 0,6 1 0,5
5 9,5,8,3 0,5,5,6 2 0,5
6 4,9,0,8,1,8 - - 0,7,2
7 - 0 9 8,6,0
8 2 9 2,4,5 5,1,0
9 4,8 9,6 6,9,0 7

Loto Miền Nam - Thứ 7, 11/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,5,5 9 3 8,2,7,1,2,1
1 3,4 7,8,8 7,7 -
2 4,7,6 6,3,9 9,8,3 5,7,2
3 8,9,9 2,9 5 0,0
4 0,8 5 1 2
5 0 6 7 -
6 8 7,0 8,0,7 8
7 4 4 3,6 7,7,0
8 4 3,8 9,1,3,5 -
9 2 9,7 - 7,3

Loto Miền Nam - Thứ 7, 04/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 8,6 3 -
1 0 5,2,2,0 3,2 4,7
2 6 3 4,1 0,9,3
3 7,5,6,1 6 7,5,6 3,4,8
4 0,5,5,1 3,0,6 7 1,5
5 0,6,8,4 8,8 0,6 5,8
6 - 3 6 7,4,1
7 0,5 3 9,5 2
8 8 3 9 4
9 - 2,4 4,1,8 8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 28/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 9 2,8,0 0
1 0,6,8 - - 4
2 1,5 3 0 0
3 2,8 7,4,6 - 7,8
4 4,0,6 7 8,2 8,3,5
5 7 0 4,5,3 9,7
6 3,8,9 3 9,7,0,6 -
7 4,6 2 7 1,1
8 3 4,9,7,1 0,2 0,9,8,4
9 4 7,2,5,6,4 0,6 6,4

Loto Miền Nam - Thứ 7, 21/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - - 1
1 9,4,4 6,4,5 5,6,1,5 1,8
2 8,3 3,5 0 9,6,6
3 3,6 - 5,0 7
4 5 5 8 0
5 - 7,2,3 0,3 -
6 0,7 7,6 - 0,5
7 5,6 0 1,9 6,9,4
8 9,6,5 6,3,3,5,4,6 0,6,1,3 0,0,1,6,8
9 2,6,5 - 3,4 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 14/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,5,3 0 7,7 4,5,0
1 4 3 1,7 2,5
2 3 - 0,9 5
3 5,9 4 1,7 9,6,7,2
4 3,9 8,9,2,5 7,8,4 4,1,4
5 - 2,9 3,5 -
6 2,4 7,1,8 8,7,4 2
7 0,5,6 0,5,0,9 - -
8 3 - 0 1,0,5
9 3,3,3 1,7 8 9

Loto Miền Nam - Thứ 7, 07/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,3,1 5,9,1,2 1,5,0 8
1 0,8 7 7,4 9,3
2 8,4 1,3 - 6,6,4
3 - 9,2 4,8 5,0,6
4 1,8,2 1 8,5,1,6,8 -
5 8 6,1,4,5 9,6 7,2,4,9
6 1 0 2 -
7 8 0 3,1 5,0
8 4,6 8 - 6,8
9 4,5,7 6 5 4