Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 26-03-2020

G.8 55
G.7 245
G.6 5415 1809 5621
G.5 1020
G.4 13193 14086 13657 52735 15442 00920 00745
G.3 09203 22194
G.2 87124
G.1 06584
DB6 908695
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 5,7
1 5 6 -
2 1,0,0,4 7 -
3 5 8 6,4
4 5,2,5 9 3,4,5

2 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 19-03-2020

G.8 54
G.7 331
G.6 1466 6555 8781
G.5 4605
G.4 07465 95691 51015 64755 85901 05047 43190
G.3 58482 48696
G.2 26988
G.1 61568
DB6 545912
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 4,5,5
1 5,2 6 6,5,8
2 - 7 -
3 1 8 1,2,8
4 7 9 1,0,6

3 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 12-03-2020

G.8 09
G.7 427
G.6 6265 3015 4166
G.5 1521
G.4 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012
G.3 73331 85820
G.2 26922
G.1 35649
DB6 798011
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0,9 5 -
1 5,2,1 6 5,6
2 7,1,0,0,2 7 2
3 1 8 9
4 4,9 9 -

4 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 05-03-2020

G.8 30
G.7 498
G.6 4645 0264 5536
G.5 9136
G.4 91605 79301 99806 83305 61371 06210 55241
G.3 52097 38440
G.2 29333
G.1 12514
DB6 593643
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,6,5 5 -
1 0,4 6 4
2 - 7 1
3 0,6,6,3 8 -
4 5,1,0,3 9 8,7

5 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 27-02-2020

G.8 32
G.7 035
G.6 6286 3601 4776
G.5 6898
G.4 57021 35703 58259 56718 76478 85727 00694
G.3 69490 72139
G.2 39593
G.1 51988
DB6 661449
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 5 9
1 8 6 -
2 1,7 7 6,8
3 2,5,9 8 6,8
4 9 9 8,4,0,3

6 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 20-02-2020

G.8 09
G.7 088
G.6 6073 3608 4680
G.5 3334
G.4 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019
G.3 78693 26800
G.2 16928
G.1 27158
DB6 515653
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,0 5 1,8,3
1 7,9 6 -
2 8 7 3,9,3
3 4,3 8 8,0
4 - 9 2,3

7 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 13-02-2020

G.8 70
G.7 110
G.6 3700 6765 6525
G.5 3373
G.4 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341
G.3 55617 70991
G.2 06152
G.1 42033
DB6 611281
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,2
1 0,7 6 5
2 5,2 7 0,3
3 3 8 7,1
4 3,1 9 8,8,1

8 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 06-02-2020

G.8 24
G.7 211
G.6 1701 9713 1075
G.5 1062
G.4 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010
G.3 69965 05672
G.2 16161
G.1 22449
DB6 212382
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 -
1 1,3,0 6 2,5,1
2 4 7 5,2
3 - 8 7,2
4 9,0,9 9 5,7

9 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 30-01-2020

G.8 89
G.7 756
G.6 0932 2494 6451
G.5 5730
G.4 19711 43925 37373 92273 23883 45981 67308
G.3 01070 27670
G.2 76401
G.1 00672
DB6 410055
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 6,1,5
1 1 6 -
2 5 7 3,3,0,0,2
3 2,0 8 9,3,1
4 - 9 4

10 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 23-01-2020

G.8 65
G.7 225
G.6 2771 1741 7355
G.5 8750
G.4 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501
G.3 63983 68166
G.2 09304
G.1 16722
DB6 969492
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,4 5 5,0
1 4 6 5,6
2 5,2 7 1,4
3 0 8 6,3
4 1,2 9 2

11 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 16-01-2020

G.8 51
G.7 827
G.6 6402 1596 2813
G.5 3189
G.4 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958
G.3 77826 13461
G.2 80812
G.1 66016
DB6 201398
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,0 5 1,8
1 3,2,6 6 1
2 7,6 7 6
3 - 8 9,7
4 7 9 6,1,8

12 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 09-01-2020

G.8 89
G.7 797
G.6 8287 1692 5855
G.5 7602
G.4 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079
G.3 96930 18371
G.2 73488
G.1 60435
DB6 896922
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,1 5 5
1 - 6 -
2 2 7 2,6,9,1
3 8,0,5 8 9,7,7,8
4 - 9 7,2

13 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 02-01-2020

G.8 69
G.7 698
G.6 7896 5905 3780
G.5 4163
G.4 91699 64153 68253 29905 56496 12725 13063
G.3 74021 34040
G.2 08161
G.1 10437
DB6 252800
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,0 5 3,3
1 - 6 9,3,3,1
2 5,1 7 -
3 7 8 0
4 0 9 8,6,9,6

14 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 26-12-2019

G.8 01
G.7 969
G.6 3288 1808 4676
G.5 2430
G.4 90286 60451 94638 59682 62085 13580 84777
G.3 45653 35002
G.2 31114
G.1 16636
DB6 041933
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,2 5 1,3
1 4 6 9
2 - 7 6,7
3 0,8,6,3 8 8,6,2,5,0
4 - 9 -