Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu DL cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 29-03-2020

G.8 19
G.7 895
G.6 3265 5814 2774
G.5 9811
G.4 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230
G.3 32307 08107
G.2 63894
G.1 25784
DB6 864922
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 -
1 9,4,1 6 5
2 6,2 7 4,9,6
3 0,0 8 4,4
4 6 9 5,4

2 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 22-03-2020

G.8 17
G.7 025
G.6 7209 0146 5740
G.5 8241
G.4 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579
G.3 30842 63197
G.2 91939
G.1 02014
DB6 145498
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 -
1 7,4 6 -
2 5,0 7 9
3 9,1,9 8 -
4 6,0,1,2 9 0,7,7,8

3 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 15-03-2020

G.8 85
G.7 026
G.6 4916 4518 7034
G.5 5274
G.4 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000
G.3 87428 68654
G.2 17536
G.1 75485
DB6 197002
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,0,2 5 2,2,4
1 6,8 6 -
2 6,1,8 7 4
3 4,6 8 5,5
4 8 9 -

4 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 08-03-2020

G.8 85
G.7 889
G.6 3802 4485 5172
G.5 5732
G.4 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158
G.3 69391 40657
G.2 35225
G.1 10712
DB6 222376
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1,8,7
1 5,2 6 -
2 1,0,5 7 2,6
3 2,8,7 8 5,9,5
4 - 9 1

5 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 01-03-2020

G.8 33
G.7 421
G.6 4499 2137 6941
G.5 9854
G.4 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015
G.3 93038 67395
G.2 95547
G.1 38173
DB6 535590
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5,8
1 5 6 -
2 1,6 7 3,3
3 3,7,8 8 0
4 1,7 9 9,6,5,0

6 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 23-02-2020

G.8 80
G.7 711
G.6 0164 7166 6066
G.5 1208
G.4 43351 70859 18015 51623 31166 73353 02016
G.3 96375 04459
G.2 99420
G.1 10921
DB6 281572
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1,9,3,9
1 1,5,6 6 4,6,6,6
2 3,0,1 7 5,2
3 - 8 0
4 - 9 -

7 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 16-02-2020

G.8 56
G.7 437
G.6 3938 7893 3012
G.5 9844
G.4 95646 60902 32408 64227 04202 56069 71765
G.3 59418 45197
G.2 89128
G.1 05275
DB6 672718
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,2 5 6
1 2,8,8 6 9,5
2 7,8 7 5
3 7,8 8 -
4 4,6 9 3,7

8 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 09-02-2020

G.8 95
G.7 772
G.6 4686 1732 8910
G.5 3640
G.4 84354 64489 10721 95192 77065 69600 52865
G.3 23945 05526
G.2 70035
G.1 80875
DB6 088233
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 0 6 5,5
2 1,6 7 2,5
3 2,5,3 8 6,9
4 0,5 9 5,2

9 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 02-02-2020

G.8 18
G.7 649
G.6 9079 4414 1741
G.5 7928
G.4 78880 86836 59009 69866 55376 17664 05772
G.3 39686 96431
G.2 82577
G.1 11043
DB6 155716
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 8,4,6 6 6,4
2 8 7 9,6,2,7
3 6,1 8 0,6
4 9,1,3 9 -

10 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 26-01-2020

G.8 05
G.7 613
G.6 7571 2061 5752
G.5 7593
G.4 31783 76972 73936 48276 05132 98663 94582
G.3 50331 85113
G.2 53850
G.1 75198
DB6 202567
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2,0
1 3,3 6 1,3,7
2 - 7 1,2,6
3 6,2,1 8 3,2
4 - 9 3,8

11 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 19-01-2020

G.8 16
G.7 717
G.6 2849 6860 1883
G.5 4506
G.4 80624 02870 29966 14610 64664 14546 78281
G.3 27309 66294
G.2 85655
G.1 01854
DB6 320023
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 5,4
1 6,7,0 6 0,6,4
2 4,3 7 0
3 - 8 3,1
4 9,6 9 4

12 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 12-01-2020

G.8 97
G.7 093
G.6 7191 4287 4748
G.5 4436
G.4 74637 09813 37645 92813 66252 96673 28978
G.3 74963 03512
G.2 42392
G.1 85859
DB6 194598
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9
1 3,3,2 6 3
2 - 7 3,8
3 6,7 8 7
4 8,5 9 7,3,1,2,8

13 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 05-01-2020

G.8 20
G.7 013
G.6 1004 0367 7441
G.5 1081
G.4 72204 06468 82062 05122 01482 88080 93999
G.3 59091 96757
G.2 09250
G.1 14216
DB6 096736
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 7,0
1 3,6 6 7,8,2
2 0,2 7 -
3 6 8 1,2,0
4 1 9 9,1

14 - Cầu Đà Lạt, XSDL Chủ Nhật, XSDL 29-12-2019

G.8 43
G.7 716
G.6 5833 2776 0102
G.5 7179
G.4 68898 44004 98088 74245 08355 01201 51498
G.3 06728 95682
G.2 24420
G.1 29620
DB6 629034
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,1 5 5
1 6 6 -
2 8,0,0 7 6,9
3 3,4 8 8,2
4 3,5 9 8,8