Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu DNA cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 28-03-2020

G.8 11
G.7 415
G.6 6174 0736 3729
G.5 0379
G.4 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808
G.3 27364 06103
G.2 46220
G.1 29935
DB6 926228
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 3
1 1,5 6 4,4
2 9,0,8 7 4,9
3 6,4,5 8 3,6,1
4 - 9 -

2 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 25-03-2020

G.8 44
G.7 122
G.6 7255 4267 9294
G.5 0352
G.4 88110 61364 69024 26216 29019 15954 72173
G.3 91362 91899
G.2 25600
G.1 56266
DB6 665791
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5,2,4
1 0,6,9 6 7,4,2,6
2 2,4 7 3
3 - 8 -
4 4 9 4,9,1

3 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 21-03-2020

G.8 84
G.7 313
G.6 2850 2470 9199
G.5 0441
G.4 66936 78267 07754 52818 65136 68870 63219
G.3 79217 30416
G.2 30857
G.1 13850
DB6 148691
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,4,7,0
1 3,8,9,7,6 6 7
2 - 7 0,0
3 6,6 8 4
4 1 9 9,1

4 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 18-03-2020

G.8 41
G.7 080
G.6 4000 1428 9498
G.5 6572
G.4 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808
G.3 90875 42006
G.2 77251
G.1 86546
DB6 842240
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,8,6 5 1,8,1
1 - 6 -
2 8 7 2,7,5
3 2 8 0
4 1,2,6,0 9 8

5 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 14-03-2020

G.8 29
G.7 034
G.6 8627 9209 6193
G.5 0554
G.4 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797
G.3 03008 79770
G.2 25478
G.1 57067
DB6 167523
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 4,5
1 0 6 6,7
2 9,7,2,3 7 8,0,8
3 4 8 8
4 - 9 3,7

6 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 11-03-2020

G.8 73
G.7 511
G.6 6266 6319 4907
G.5 0295
G.4 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524
G.3 58122 32058
G.2 29446
G.1 28040
DB6 022993
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3,8
1 1,9 6 6,2,9
2 4,2 7 3
3 7 8 -
4 3,6,0 9 5,4,3

7 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 07-03-2020

G.8 97
G.7 778
G.6 1057 1314 5142
G.5 6485
G.4 34718 73085 24374 77724 32056 41323 11392
G.3 11102 21468
G.2 93652
G.1 89762
DB6 385271
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,6,2
1 4,8 6 8,2
2 4,3 7 8,4,1
3 - 8 5,5
4 2 9 7,2

8 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 04-03-2020

G.8 53
G.7 432
G.6 4963 7358 8981
G.5 9045
G.4 14969 09461 62275 26386 60468 97353 11409
G.3 16460 03250
G.2 14246
G.1 04574
DB6 195035
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,8,3,0
1 - 6 3,9,1,8,0
2 - 7 5,4
3 2,5 8 1,6
4 5,6 9 -

9 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 29-02-2020

G.8 32
G.7 866
G.6 8235 8267 4864
G.5 7156
G.4 18078 76162 16896 60757 28150 70826 24930
G.3 41185 26690
G.2 43372
G.1 81214
DB6 328871
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,7,0
1 4 6 6,7,4,2
2 6 7 8,2,1
3 2,5,0 8 5
4 - 9 6,0

10 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 26-02-2020

G.8 70
G.7 908
G.6 5853 9557 9182
G.5 7325
G.4 21511 12978 44188 54556 05520 94034 83222
G.3 37453 85156
G.2 11735
G.1 35121
DB6 344293
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3,7,6,3,6
1 1 6 -
2 5,0,2,1 7 0,8
3 4,5 8 2,8
4 - 9 3

11 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 22-02-2020

G.8 22
G.7 311
G.6 0817 0126 0166
G.5 5180
G.4 20952 63782 80626 39985 11218 64268 71550
G.3 62526 11173
G.2 85924
G.1 46776
DB6 273039
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,0
1 1,7,8 6 6,8
2 2,6,6,6,4 7 3,6
3 9 8 0,2,5
4 - 9 -

12 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 19-02-2020

G.8 47
G.7 601
G.6 0959 7047 0239
G.5 4916
G.4 01584 56472 25748 23309 72861 09222 55614
G.3 56139 56367
G.2 65433
G.1 19354
DB6 262956
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 9,4,6
1 6,4 6 1,7
2 2 7 2
3 9,9,3 8 4
4 7,7,8 9 -

13 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 15-02-2020

G.8 82
G.7 209
G.6 4925 8965 4491
G.5 8355
G.4 85890 41104 07003 89775 38618 01426 81874
G.3 79362 40381
G.2 47301
G.1 41056
DB6 025632
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,3,1 5 5,6
1 8 6 5,2
2 5,6 7 5,4
3 2 8 2,1
4 - 9 1,0

14 - Cầu Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 12-02-2020

G.8 09
G.7 967
G.6 2323 7272 4078
G.5 4673
G.4 91348 35769 13498 71251 14931 64149 66716
G.3 93110 96163
G.2 80434
G.1 64757
DB6 398801
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1 5 1,7
1 6,0 6 7,9,3
2 3 7 2,8,3
3 1,4 8 -
4 8,9 9 8