Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Trung - Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 -
1 0,6,9 2,1,9,2
2 2,4 2
3 - -
4 4 -
5 5,2,4 7,3,3
6 7,4,2,6 2
7 3 2,2,1,6
8 - 9
9 4,9,1 8,9,6,6

Loto Miền Trung - Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,2,8,6 9,9,4,5
1 - 5,0
2 8 1,7
3 2 1
4 1,2,6,0 2
5 1,8,1 -
6 - 4,9
7 2,7,5 9,7,6
8 0 1
9 8 4,7

Loto Miền Trung - Thứ 4, 11/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 -
1 1,9 6,6,9
2 4,2 7
3 7 0,6
4 3,6,0 2,1,4,6
5 3,8 5
6 6,2,9 -
7 3 1
8 - 6,7,5
9 5,4,3 6,5,2

Loto Miền Trung - Thứ 4, 04/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 3,3
1 - -
2 - 7,3,8
3 2,5 9,6
4 5,6 5,8
5 3,8,3,0 7
6 3,9,1,8,0 9,9
7 5,4 3,1
8 1,6 8
9 - 3,4,1

Loto Miền Trung - Thứ 4, 26/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 5,0
1 1 -
2 5,0,2,1 5
3 4,5 6,2,0,5
4 - -
5 3,7,6,3,6 1,5
6 - -
7 0,8 7,9,7
8 2,8 8,7,3,3
9 3 5,1

Loto Miền Trung - Thứ 4, 19/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,9 3,6,4
1 6,4 6,0,4
2 2 -
3 9,9,3 -
4 7,7,8 7
5 9,4,6 3,0,8
6 1,7 -
7 2 4,8,8
8 4 1,1
9 - 9,0,9

Loto Miền Trung - Thứ 4, 12/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9,1 6
1 6,0 5
2 3 3
3 1,4 4
4 8,9 9
5 1,7 6
6 7,9,3 4,7,9,6,1
7 2,8,3 1
8 - 1
9 8 0,3,8,0,4