Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu KG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 29-03-2020

G.8 90
G.7 956
G.6 6470 4052 8004
G.5 6468
G.4 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378
G.3 66378 97302
G.2 32133
G.1 25354
DB6 792634
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,0,2 5 6,2,4
1 - 6 8,7
2 - 7 0,8,8
3 9,3,4 8 8,5
4 - 9 0

2 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 22-03-2020

G.8 93
G.7 561
G.6 3456 0102 1667
G.5 2086
G.4 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617
G.3 63821 78818
G.2 96951
G.1 83191
DB6 741720
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,5 5 6,0,1
1 8,7,8 6 1,7
2 3,1,0 7 -
3 - 8 6,8
4 - 9 3,1

3 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 15-03-2020

G.8 69
G.7 361
G.6 7024 8844 6304
G.5 0920
G.4 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327
G.3 94450 48422
G.2 32620
G.1 00846
DB6 406309
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,5,9 5 0
1 - 6 9,1
2 4,0,7,2,0 7 3
3 2,0 8 -
4 4,8,6 9 -

4 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 08-03-2020

G.8 32
G.7 302
G.6 0278 6134 5344
G.5 8306
G.4 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731
G.3 47275 07058
G.2 07982
G.1 74532
DB6 768564
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6 5 0,8
1 - 6 9,4
2 - 7 8,0,7,5,5
3 2,4,7,1,2 8 2
4 4 9 -

5 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 01-03-2020

G.8 72
G.7 251
G.6 2444 9196 0876
G.5 2789
G.4 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695
G.3 27667 84530
G.2 65634
G.1 46433
DB6 747077
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 9 6 1,3,7
2 - 7 2,6,1,3,7
3 4,0,4,3 8 9
4 4 9 6,5

6 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 23-02-2020

G.8 66
G.7 407
G.6 5725 8848 9482
G.5 8919
G.4 95243 52372 54683 95573 13976 02536 44296
G.3 34265 58721
G.2 28805
G.1 51538
DB6 469174
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 -
1 9 6 6,5
2 5,1 7 2,3,6,4
3 6,8 8 2,3
4 8,3 9 6

7 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 16-02-2020

G.8 01
G.7 862
G.6 3089 3285 5126
G.5 5169
G.4 09984 08871 73116 36877 87019 07306 60570
G.3 88692 46850
G.2 83708
G.1 96536
DB6 087438
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,8 5 0
1 6,9 6 2,9
2 6 7 1,7,0
3 6,8 8 9,5,4
4 - 9 2

8 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 09-02-2020

G.8 53
G.7 632
G.6 6932 9697 7512
G.5 6014
G.4 57841 17752 09637 84037 63649 87890 02838
G.3 62459 76211
G.2 47356
G.1 01831
DB6 572641
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,2,9,6
1 2,4,1 6 -
2 - 7 -
3 2,2,7,7,8,1 8 -
4 1,9,1 9 7,0

9 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 02-02-2020

G.8 63
G.7 067
G.6 9271 6575 3905
G.5 7688
G.4 09985 58070 37936 51847 03190 67273 27568
G.3 72831 86083
G.2 05728
G.1 66008
DB6 697962
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 -
1 - 6 3,7,8,2
2 8 7 1,5,0,3
3 6,1 8 8,5,3
4 7 9 0

10 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 26-01-2020

G.8 62
G.7 205
G.6 5037 2232 7528
G.5 7123
G.4 36136 82225 70544 93882 54870 76221 88005
G.3 98720 70294
G.2 71384
G.1 91757
DB6 305774
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 7
1 - 6 2
2 8,3,5,1,0 7 0,4
3 7,2,6 8 2,4
4 4 9 4

11 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 19-01-2020

G.8 81
G.7 623
G.6 6905 4640 1101
G.5 4178
G.4 57145 97261 95072 73549 06137 71311 49285
G.3 96914 31213
G.2 62323
G.1 76397
DB6 840662
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 -
1 1,4,3 6 1,2
2 3,3 7 8,2
3 7 8 1,5
4 0,5,9 9 7

12 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 12-01-2020

G.8 83
G.7 045
G.6 8450 0582 0489
G.5 8973
G.4 54723 32578 86732 25103 59945 23953 58044
G.3 46309 20402
G.2 94524
G.1 65545
DB6 887952
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,2 5 0,3,2
1 - 6 -
2 3,4 7 3,8
3 2 8 3,2,9
4 5,5,4,5 9 -

13 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 05-01-2020

G.8 67
G.7 376
G.6 7532 9532 9426
G.5 7498
G.4 10657 02674 41658 93279 39113 71588 43306
G.3 26941 21745
G.2 20203
G.1 31324
DB6 772177
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3 5 7,8
1 3 6 7
2 6,4 7 6,4,9,7
3 2,2 8 8
4 1,5 9 8

14 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 29-12-2019

G.8 50
G.7 123
G.6 1198 1364 0552
G.5 4227
G.4 39854 78219 60603 13860 66696 17608 03569
G.3 60914 84300
G.2 93765
G.1 78482
DB6 995848
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8,0 5 0,2,4
1 9,4 6 4,0,9,5
2 3,7 7 -
3 - 8 2
4 8 9 8,6