Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu KH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 29-03-2020

G.8 12
G.7 148
G.6 7333 3704 5382
G.5 1331
G.4 66893 81863 70253 02359 13759 31973 09708
G.3 53371 83935
G.2 12641
G.1 46260
DB6 048372
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 3,9,9
1 2 6 3,0
2 - 7 3,1,2
3 3,1,5 8 2
4 8,1 9 3

2 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 25-03-2020

G.8 12
G.7 498
G.6 3657 1962 3199
G.5 2711
G.4 43372 65453 23596 82719 55772 27912 53996
G.3 14722 16989
G.2 20953
G.1 53271
DB6 856476
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3,3
1 2,1,9,2 6 2
2 2 7 2,2,1,6
3 - 8 9
4 - 9 8,9,6,6

3 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 22-03-2020

G.8 30
G.7 674
G.6 1632 0505 6074
G.5 2346
G.4 50208 75099 90196 23962 00420 36249 24823
G.3 77633 83456
G.2 11168
G.1 74934
DB6 724248
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 6
1 - 6 2,8
2 0,3 7 4,4
3 0,2,3,4 8 -
4 6,9,8 9 9,6

4 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 18-03-2020

G.8 42
G.7 264
G.6 1921 2809 2709
G.5 7581
G.4 82015 73127 86369 65094 26304 88505 87110
G.3 68231 22079
G.2 58677
G.1 77197
DB6 351676
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,4,5 5 -
1 5,0 6 4,9
2 1,7 7 9,7,6
3 1 8 1
4 2 9 4,7

5 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 15-03-2020

G.8 17
G.7 716
G.6 1283 0805 4797
G.5 5323
G.4 42703 58230 41024 76249 05318 07901 88088
G.3 80290 17465
G.2 57918
G.1 13259
DB6 822730
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,1 5 9
1 7,6,8,8 6 5
2 3,4 7 -
3 0,0 8 3,8
4 9 9 7,0

6 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 11-03-2020

G.8 42
G.7 096
G.6 9395 3830 7036
G.5 1627
G.4 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355
G.3 60087 15316
G.2 00546
G.1 69619
DB6 927785
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 6,6,9 6 -
2 7 7 1
3 0,6 8 6,7,5
4 2,1,4,6 9 6,5,2

7 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 08-03-2020

G.8 07
G.7 849
G.6 6288 7423 0629
G.5 4980
G.4 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865
G.3 49030 93347
G.2 97082
G.1 01724
DB6 692810
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 0 6 5
2 3,9,0,4 7 2
3 0 8 8,0,1,0,2
4 9,9,2,7 9 -

8 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 04-03-2020

G.8 93
G.7 469
G.6 2845 2573 2203
G.5 4188
G.4 64469 67094 57891 15239 04136 02057 72703
G.3 96971 45148
G.2 51827
G.1 65723
DB6 001728
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 7
1 - 6 9,9
2 7,3,8 7 3,1
3 9,6 8 8
4 5,8 9 3,4,1

9 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 01-03-2020

G.8 82
G.7 219
G.6 4703 1018 4522
G.5 2276
G.4 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422
G.3 79014 52010
G.2 30956
G.1 02375
DB6 185095
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 9,8,1,4,4,0 6 -
2 2,2 7 6,8,5
3 8 8 2,1,0
4 - 9 5

10 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 26-02-2020

G.8 05
G.7 336
G.6 8577 2132 1788
G.5 1487
G.4 53730 78600 17679 57825 18851 13995 41835
G.3 34983 26191
G.2 40777
G.1 22783
DB6 901455
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 1,5
1 - 6 -
2 5 7 7,9,7
3 6,2,0,5 8 8,7,3,3
4 - 9 5,1

11 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 23-02-2020

G.8 77
G.7 024
G.6 8108 9054 8672
G.5 4047
G.4 47816 42541 48558 79941 95217 02176 32189
G.3 51159 10703
G.2 31652
G.1 22160
DB6 961014
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 4,8,9,2
1 6,7,4 6 0
2 4 7 7,2,6
3 - 8 9
4 7,1,1 9 -

12 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 19-02-2020

G.8 03
G.7 381
G.6 5316 4099 4674
G.5 4953
G.4 77281 40978 62678 62506 43610 72490 75614
G.3 80804 91199
G.2 27050
G.1 84358
DB6 257147
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6,4 5 3,0,8
1 6,0,4 6 -
2 - 7 4,8,8
3 - 8 1,1
4 7 9 9,0,9

13 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 16-02-2020

G.8 04
G.7 012
G.6 1862 9308 7707
G.5 3521
G.4 36502 42101 25076 27305 84935 06406 18418
G.3 10308 80581
G.2 99624
G.1 22380
DB6 862684
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,7,2,1,5,6,8 5 -
1 2,8 6 2
2 1,4 7 6
3 5 8 1,0,4
4 - 9 -

14 - Cầu Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 12-02-2020

G.8 56
G.7 964
G.6 3315 6190 6793
G.5 2198
G.4 44934 55167 15790 60549 56023 36806 41269
G.3 96994 80466
G.2 31161
G.1 25171
DB6 857781
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6
1 5 6 4,7,9,6,1
2 3 7 1
3 4 8 1
4 9 9 0,3,8,0,4