Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu TN cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 26-03-2020

G.8 00
G.7 205
G.6 2500 2972 1961
G.5 4536
G.4 83950 30781 53169 61798 56741 42877 48123
G.3 73293 57363
G.2 50441
G.1 06614
DB6 213852
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,0 5 0,2
1 4 6 1,9,3
2 3 7 2,7
3 6 8 1
4 1,1 9 8,3

2 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 19-03-2020

G.8 67
G.7 321
G.6 0877 4582 0197
G.5 3251
G.4 80794 22576 43452 23287 18713 83579 24679
G.3 83295 15629
G.2 98163
G.1 86679
DB6 819735
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,2
1 3 6 7,3
2 1,9 7 7,6,9,9,9
3 5 8 2,7
4 - 9 7,4,5

3 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 12-03-2020

G.8 92
G.7 754
G.6 9319 8132 7732
G.5 8787
G.4 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887
G.3 65553 84400
G.2 87874
G.1 64654
DB6 444253
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0 5 4,3,4,3
1 9,7,5 6 -
2 5 7 1,4
3 2,2 8 7,7
4 - 9 2,5

4 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 05-03-2020

G.8 53
G.7 062
G.6 5950 0197 8454
G.5 2618
G.4 24730 77708 85457 61607 71631 59271 18953
G.3 54557 43691
G.2 98976
G.1 69484
DB6 888846
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 3,0,4,7,3,7
1 8 6 2
2 - 7 1,6
3 0,1 8 4
4 6 9 7,1

5 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 27-02-2020

G.8 13
G.7 418
G.6 9613 5880 8200
G.5 5111
G.4 74608 56448 10045 14262 34718 21139 42476
G.3 79014 60746
G.2 34455
G.1 99189
DB6 163106
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,6 5 5
1 3,8,3,1,8,4 6 2
2 - 7 6
3 9 8 0,9
4 8,5,6 9 -

6 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 20-02-2020

G.8 84
G.7 999
G.6 6130 8904 4061
G.5 6172
G.4 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379
G.3 27209 40229
G.2 88421
G.1 62064
DB6 709658
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 8
1 - 6 1,4
2 6,2,1,9,1 7 2,9
3 0 8 4,4,1
4 - 9 9,7

7 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 13-02-2020

G.8 16
G.7 119
G.6 6784 1613 1415
G.5 7797
G.4 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546
G.3 19841 83025
G.2 37170
G.1 43313
DB6 392121
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,2
1 6,9,3,5,3 6 -
2 2,5,1 7 0
3 - 8 4
4 9,3,6,1 9 7

8 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 06-02-2020

G.8 11
G.7 954
G.6 6293 8806 2678
G.5 8358
G.4 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624
G.3 20397 35566
G.2 73911
G.1 60490
DB6 857911
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4,8
1 1,1,1 6 6
2 4 7 8,4
3 - 8 4,3
4 5,3 9 3,4,7,0

9 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 30-01-2020

G.8 62
G.7 430
G.6 9227 5296 9001
G.5 4607
G.4 71278 02388 66599 62108 06825 87750 93576
G.3 80253 71353
G.2 13034
G.1 66479
DB6 275350
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,8 5 0,3,3,0
1 - 6 2
2 7,5 7 8,6,9
3 0,4 8 8
4 - 9 6,9

10 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 23-01-2020

G.8 21
G.7 315
G.6 0110 4679 0893
G.5 4781
G.4 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261
G.3 93951 47762
G.2 59390
G.1 86266
DB6 297377
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 5,0 6 1,2,6
2 1,3,5 7 9,7,0,7
3 - 8 1
4 1 9 3,7,0

11 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 16-01-2020

G.8 15
G.7 979
G.6 9950 9434 4789
G.5 8193
G.4 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763
G.3 47084 86048
G.2 85216
G.1 70360
DB6 441481
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 5,8,5,6 6 4,3,0
2 3 7 9
3 4 8 9,4,1
4 8,8 9 3

12 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 09-01-2020

G.8 38
G.7 548
G.6 4072 5194 3304
G.5 1166
G.4 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316
G.3 68368 44822
G.2 31640
G.1 16965
DB6 318706
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 -
1 7,6 6 6,8,5
2 9,7,5,2 7 2
3 8,2 8 -
4 8,0 9 4,4

13 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 02-01-2020

G.8 70
G.7 127
G.6 5701 1187 2657
G.5 0250
G.4 69364 89046 86092 18058 91985 65107 40840
G.3 24034 09786
G.2 36253
G.1 88805
DB6 967758
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,5 5 7,0,8,3,8
1 - 6 4
2 7 7 0
3 4 8 7,5,6
4 6,0 9 2

14 - Cầu Tây Ninh, XSTN Thứ 5, XSTN 26-12-2019

G.8 70
G.7 273
G.6 2090 8493 5188
G.5 9770
G.4 68023 74327 13153 76834 20681 71997 47613
G.3 29181 46380
G.2 31364
G.1 71344
DB6 224427
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 3 6 4
2 3,7,7 7 0,3,0
3 4 8 8,1,1,0
4 4 9 0,3,7