xsBD ngày 13-09-2019

XSBD 13-09-2019 (Bình Dương)

XSBD Thứ 6, 13/09/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
544
2831
9412
0645
3877
18290
85267
03871
84153
88080
75199
22861
05402
97902
27407
65659
531701
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,7,1 8,2 - 1 4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 7,1 7,1 0 0,9
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x