xsBD ngày 14-06-2019

XSBD 14-06-2019 (Bình Dương)

XSBD Thứ 6, 14/06/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
233
2157
8408
8395
9956
80653
44485
14037
88396
86420
36331
59000
34676
65320
78102
78745
429157
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0,2 - 0,0 0,3,7,1 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,3,7 - 6 5 5,6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x