xsLA ngày 12-10-2019

XSLA 12-10-2019 (Long An)

XSLA Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
296
0948
9632
9249
2915
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
72081
80609
78850
54897
974596
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 5,2,6 2 2 8,9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 7 2,1,1 6,7,7,6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x