xsNT ngày 13-09-2019

XSNT 13-09-2019 (Ninh Thuận)

XSNT Thứ 6, 13/09/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
181
7053
7572
4500
3875
90231
68549
05711
83668
58062
52129
97215
21950
63814
19455
99755
563072
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 7,1,5,4 9 1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,5,5 8,2 2,5,2 1 -
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x