xsNT ngày 14-06-2019

XSNT 14-06-2019 (Ninh Thuận)

XSNT Thứ 6, 14/06/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
077
5889
1569
6291
0457
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
14224
29460
15151
53058
438905
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6,7,1,5 - 3,4 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3,1,8 9,0 7,3 9 1
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x