xsNT ngày 17-05-2019

XSNT 17-05-2019 (Ninh Thuận)

XSNT Thứ 6, 17/05/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
675
1169
7999
2497
1584
06558
31335
67449
09210
07570
73857
40932
53234
35015
83119
23270
078627
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,5,9 7 5,2,4 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 9 5,0,0 4 6,9,7
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x