xsQNG ngày 12-10-2019

XSQNG 12-10-2019 (Quảng Ngãi)

XSQNG Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
034
9312
1590
9488
6693
97950
06436
36749
85503
72935
69275
98648
15264
36482
39931
72686
970536
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 2 - 4,6,5,1,6 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0 4 5 8,2,6 0,3
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x