Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu AG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 26-03-2020

G.8 17
G.7 154
G.6 2931 4722 5482
G.5 6860
G.4 78445 12708 10862 21733 56924 38138 68111
G.3 89607 22104
G.2 03011
G.1 47874
DB6 780980
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,4 5 4
1 7,1,1 6 0,2
2 2,4 7 4
3 1,3,8 8 2,0
4 5 9 -

2 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 19-03-2020

G.8 06
G.7 025
G.6 6743 4427 9054
G.5 1238
G.4 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896
G.3 39067 38501
G.2 31769
G.1 45192
DB6 971340
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,7,1 5 4
1 - 6 8,8,7,9
2 5,7 7 -
3 8,7 8 -
4 3,0 9 8,6,2

3 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 12-03-2020

G.8 64
G.7 885
G.6 5334 3994 6014
G.5 6419
G.4 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349
G.3 25656 26516
G.2 40687
G.1 38079
DB6 578904
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 4,9,8,0,8,6 6 4,3
2 - 7 9
3 4 8 5,7
4 9 9 4,5,9

4 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 05-03-2020

G.8 56
G.7 699
G.6 2063 2719 3376
G.5 2060
G.4 93449 88319 39133 19657 00491 81414 42936
G.3 71252 90154
G.2 89763
G.1 28777
DB6 567672
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,7,2,4
1 9,9,4 6 3,0,3
2 - 7 6,7,2
3 3,6 8 -
4 9 9 9,1

5 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 27-02-2020

G.8 66
G.7 434
G.6 4850 5324 9607
G.5 2249
G.4 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180
G.3 12127 69867
G.2 78838
G.1 62467
DB6 194123
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0,4
1 - 6 6,6,7,7
2 4,5,7,3 7 -
3 4,8,8 8 0
4 9,3,4 9 -

6 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 20-02-2020

G.8 90
G.7 365
G.6 5071 0143 2147
G.5 6598
G.4 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002
G.3 11608 28163
G.2 96771
G.1 89716
DB6 152507
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,2,8,7 5 -
1 5,6 6 5,3
2 - 7 1,1
3 - 8 8
4 3,7 9 0,8,4,1

7 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 13-02-2020

G.8 79
G.7 919
G.6 6275 4995 5441
G.5 7474
G.4 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045
G.3 24497 89521
G.2 05381
G.1 91281
DB6 713835
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 9 6 -
2 1 7 9,5,4
3 9,4,4,5 8 1,1
4 1,0,5 9 5,3,7

8 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 06-02-2020

G.8 98
G.7 948
G.6 2780 2035 7975
G.5 8254
G.4 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367
G.3 11420 06249
G.2 98546
G.1 15415
DB6 971108
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,8 5 4,4
1 5 6 7
2 0 7 5
3 5,2 8 0,2
4 8,9,9,6 9 8

9 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 30-01-2020

G.8 34
G.7 419
G.6 0632 5645 7677
G.5 3658
G.4 94279 43870 55452 73049 65265 05668 44699
G.3 94652 65074
G.2 05617
G.1 72357
DB6 931888
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,2,2,7
1 9,7 6 5,8
2 - 7 7,9,0,4
3 4,2 8 8
4 5,9 9 9

10 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 23-01-2020

G.8 95
G.7 375
G.6 1484 4770 6247
G.5 1042
G.4 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843
G.3 76189 50290
G.2 55692
G.1 14875
DB6 809801
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,1 5 -
1 0 6 0
2 - 7 5,0,5
3 6 8 4,9
4 7,2,7,3 9 5,0,2

11 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 16-01-2020

G.8 01
G.7 988
G.6 6904 5036 7055
G.5 9762
G.4 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215
G.3 57229 81009
G.2 74119
G.1 58255
DB6 512487
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,7,6,9 5 5,5
1 5,5,9 6 2,4
2 9 7 -
3 6,4 8 8,7
4 0 9 -

12 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 09-01-2020

G.8 56
G.7 880
G.6 3044 9390 4313
G.5 8298
G.4 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129
G.3 95645 56331
G.2 30168
G.1 55544
DB6 278091
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 3 6 6,5,6,8
2 9 7 -
3 1 8 0
4 4,4,5,4 9 0,8,6,0,1

13 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 02-01-2020

G.8 91
G.7 322
G.6 2890 5798 4337
G.5 1764
G.4 14914 41242 21377 68932 74934 97683 88505
G.3 67230 98626
G.2 51501
G.1 72442
DB6 540009
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,9 5 -
1 4 6 4
2 2,6 7 7
3 7,2,4,0 8 3
4 2,2 9 1,0,8

14 - Cầu An Giang, XSAG Thứ 5, XSAG 26-12-2019

G.8 88
G.7 452
G.6 3757 4331 0206
G.5 9546
G.4 68276 79571 60811 02688 44468 94614 89133
G.3 24034 41693
G.2 98012
G.1 03825
DB6 267916
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,7
1 1,4,2,6 6 8
2 5 7 6,1
3 1,3,4 8 8,8
4 6 9 3