Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu HCM cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 30-03-2020

G.8 12
G.7 658
G.6 0793 2354 0087
G.5 4013
G.4 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855
G.3 55194 06608
G.2 14648
G.1 04577
DB6 318181
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,9,8 5 8,4,7,5
1 2,3 6 -
2 5 7 7
3 4 8 7,1
4 8 9 3,4

2 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 28-03-2020

G.8 55
G.7 177
G.6 2572 4499 4053
G.5 1961
G.4 66062 29327 74288 15854 22935 86253 61684
G.3 85053 15425
G.2 68518
G.1 15386
DB6 902358
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,3,4,3,3,8
1 8 6 1,2
2 7,5 7 7,2
3 5 8 8,4,6
4 - 9 9

3 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 23-03-2020

G.8 34
G.7 007
G.6 2276 9783 6379
G.5 1441
G.4 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516
G.3 33204 12791
G.2 35731
G.1 08193
DB6 850221
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 0,4
1 6 6 -
2 1 7 6,9,4
3 4,9,1 8 3
4 1,2,1 9 1,3

4 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 21-03-2020

G.8 16
G.7 397
G.6 9912 6705 9612
G.5 4449
G.4 38005 08938 61899 10916 07762 91241 33231
G.3 18664 74938
G.2 30167
G.1 53219
DB6 200391
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 -
1 6,2,2,6,9 6 2,4,7
2 - 7 -
3 8,1,8 8 -
4 9,1 9 7,9,1

5 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 16-03-2020

G.8 16
G.7 605
G.6 5232 5715 1242
G.5 6172
G.4 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797
G.3 96915 61126
G.2 99830
G.1 17094
DB6 237611
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 6,5,7,5,1 6 0,4
2 6 7 2,3
3 2,0 8 -
4 2 9 7,4,7,4

6 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 14-03-2020

G.8 67
G.7 216
G.6 1582 3759 0042
G.5 4665
G.4 68733 31531 29362 33825 34706 66869 24632
G.3 70139 09212
G.2 79653
G.1 07417
DB6 025319
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9,3
1 6,2,7,9 6 7,5,2,9
2 5 7 -
3 3,1,2,9 8 2
4 2 9 -

7 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 09-03-2020

G.8 43
G.7 247
G.6 8643 0338 5811
G.5 8851
G.4 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489
G.3 85277 72073
G.2 95667
G.1 51830
DB6 430062
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 1,4,5 6 7,2
2 - 7 0,7,3
3 8,6,0 8 8,9
4 3,7,3 9 4

8 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 07-03-2020

G.8 51
G.7 060
G.6 8153 4240 6374
G.5 1800
G.4 49979 84430 70206 73295 74253 93099 85912
G.3 14574 40384
G.2 66440
G.1 57305
DB6 231706
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,5,6 5 1,3,3
1 2 6 0
2 - 7 4,9,4
3 0 8 4
4 0,0 9 5,9

9 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 02-03-2020

G.8 24
G.7 587
G.6 5123 9811 7398
G.5 1923
G.4 30770 68261 99324 95099 07795 08524 93706
G.3 93768 79400
G.2 72124
G.1 12833
DB6 365329
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0 5 -
1 1 6 1,8
2 4,3,3,4,4,4,9 7 0
3 3 8 7
4 - 9 8,9,5

10 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 29-02-2020

G.8 19
G.7 325
G.6 5116 8602 3405
G.5 8919
G.4 85321 20574 74197 02595 18091 93057 68803
G.3 59399 51223
G.2 32644
G.1 79504
DB6 049184
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,3,4 5 7
1 9,6,9 6 -
2 5,1,3 7 4
3 - 8 4
4 4 9 7,5,1,9

11 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 24-02-2020

G.8 80
G.7 266
G.6 5390 7387 9914
G.5 4888
G.4 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696
G.3 25304 79854
G.2 62946
G.1 56723
DB6 236092
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,4 5 4
1 4,3 6 6,6
2 3 7 2
3 - 8 0,7,8
4 4,6 9 0,6,2

12 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 22-02-2020

G.8 66
G.7 246
G.6 0514 8697 1514
G.5 4290
G.4 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674
G.3 28659 62610
G.2 80851
G.1 21032
DB6 153601
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 1,9,1
1 4,4,7,0 6 6,7
2 - 7 4
3 2 8 9
4 6,6 9 7,0

13 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 17-02-2020

G.8 19
G.7 305
G.6 5986 7862 3646
G.5 8417
G.4 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813
G.3 27061 09955
G.2 43816
G.1 55500
DB6 814312
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 7,5
1 9,7,3,6,2 6 2,4,1
2 8 7 8
3 - 8 6,9
4 6,5 9 -

14 - Cầu TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 15-02-2020

G.8 28
G.7 137
G.6 7732 8464 3357
G.5 2288
G.4 99723 71819 76235 31957 48046 07711 35486
G.3 77073 05366
G.2 18306
G.1 99768
DB6 456041
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7,7
1 9,1 6 4,6,8
2 8,3 7 3
3 7,2,5 8 8,6
4 6,1 9 -