Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu HG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 28-03-2020

G.8 79
G.7 283
G.6 5069 9154 5565
G.5 8795
G.4 61085 20807 13065 61853 24490 03472 53450
G.3 30223 40482
G.2 05296
G.1 42744
DB6 851421
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4,3,0
1 - 6 9,5,5
2 3,1 7 9,2
3 - 8 3,5,2
4 4 9 5,0,6

2 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 21-03-2020

G.8 61
G.7 650
G.6 2936 2840 8957
G.5 5973
G.4 10233 73285 12976 26223 88272 24581 58775
G.3 63354 41557
G.2 45038
G.1 32084
DB6 555859
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,4,7,9
1 - 6 1
2 3 7 3,6,2,5
3 6,3,8 8 5,1,4
4 0 9 -

3 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 14-03-2020

G.8 90
G.7 098
G.6 1991 0730 7660
G.5 0534
G.4 12866 91655 53759 69174 15854 69441 35654
G.3 11224 77528
G.2 04110
G.1 51063
DB6 171795
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,9,4,4
1 0 6 0,6,3
2 4,8 7 4
3 0,4 8 -
4 1 9 0,8,1,5

4 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 07-03-2020

G.8 30
G.7 630
G.6 9910 2473 5672
G.5 8949
G.4 96207 44696 61743 69468 00714 29260 45357
G.3 47005 63378
G.2 01075
G.1 19930
DB6 630929
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 7
1 0,4 6 8,0
2 9 7 3,2,8,5
3 0,0,0 8 -
4 9,3 9 6

5 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 29-02-2020

G.8 70
G.7 703
G.6 6343 3927 1576
G.5 9762
G.4 04953 95425 45994 76283 16714 80536 73864
G.3 93981 02248
G.2 09945
G.1 66386
DB6 271998
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 4 6 2,4
2 7,5 7 0,6
3 6 8 3,1,6
4 3,8,5 9 4,8

6 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 22-02-2020

G.8 01
G.7 726
G.6 9077 5598 5238
G.5 1009
G.4 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290
G.3 30797 26526
G.2 35052
G.1 18219
DB6 936904
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,7,4 5 2
1 9 6 -
2 6,1,6 7 7,8
3 8 8 8,3
4 - 9 8,2,0,7

7 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 15-02-2020

G.8 05
G.7 977
G.6 4767 8010 8845
G.5 3661
G.4 92300 72081 81144 17875 71379 19259 77757
G.3 13537 04694
G.2 89340
G.1 81495
DB6 895715
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 9,7
1 0,5 6 7,1
2 - 7 7,5,9
3 7 8 1
4 5,4,0 9 4,5

8 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 08-02-2020

G.8 37
G.7 135
G.6 0373 7327 5556
G.5 6157
G.4 51553 13026 51497 31781 19916 44992 49740
G.3 57191 58535
G.2 16833
G.1 56350
DB6 935804
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,7,3,0
1 6 6 -
2 7,6 7 3
3 7,5,5,3 8 1
4 0 9 7,2,1

9 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 01-02-2020

G.8 92
G.7 908
G.6 9748 8799 4057
G.5 0071
G.4 51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025
G.3 52612 38652
G.2 45928
G.1 92870
DB6 808540
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,2
1 2 6 1
2 9,5,8 7 1,0
3 8 8 6
4 8,2,0 9 2,9,7

10 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 25-01-2020

G.8 62
G.7 305
G.6 5332 3501 4244
G.5 4460
G.4 38188 49905 79407 96268 87528 37764 96831
G.3 67546 14076
G.2 87459
G.1 14666
DB6 355861
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,5,7 5 9
1 - 6 2,0,8,4,6,1
2 8 7 6
3 2,1 8 8
4 4,6 9 -

11 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 18-01-2020

G.8 11
G.7 060
G.6 8985 8410 3216
G.5 0878
G.4 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770
G.3 87955 47381
G.2 58580
G.1 07835
DB6 716462
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,5
1 1,0,6 6 0,7,2
2 - 7 8,6,0
3 5 8 5,1,0
4 0,5 9 7

12 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 11-01-2020

G.8 77
G.7 930
G.6 5625 2127 6577
G.5 3268
G.4 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897
G.3 85093 66230
G.2 50302
G.1 38901
DB6 184322
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,7,1,2,1 5 -
1 - 6 8
2 5,7,2 7 7,7,0
3 0,0 8 -
4 2 9 7,3

13 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 04-01-2020

G.8 84
G.7 533
G.6 6967 7120 4029
G.5 8298
G.4 82914 15755 84041 88645 82664 18158 86623
G.3 74434 31538
G.2 80661
G.1 10817
DB6 532472
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,8
1 4,7 6 7,4,1
2 0,9,3 7 2
3 3,4,8 8 4
4 1,5 9 8

14 - Cầu Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 28-12-2019

G.8 20
G.7 096
G.6 0337 1780 0748
G.5 5189
G.4 72294 13759 22614 58557 88488 06838 31671
G.3 27100 58184
G.2 35543
G.1 43871
DB6 269745
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9,7
1 4 6 -
2 0 7 1,1
3 7,8 8 0,9,8,4
4 8,3,5 9 6,4