Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00319, Thứ Bảy - 17-08-2019
11
26
53
09
24
38
41

Giá trị Jackpot 1

46.901.064.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.845.339.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
10722
Giá trị giải (đồng)
46.901.064.450đ
3.845.339.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00316, Thứ Bảy - 10-08-2019
50
36
07
43
17
42
44

Giá trị Jackpot 1

42.504.716.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.356.856.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
419
9059
Giá trị giải (đồng)
42.504.716.100đ
3.356.856.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00313, Thứ Bảy - 03-08-2019
27
25
26
24
13
30
04

Giá trị Jackpot 1

38.078.447.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.897.605.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
400
8435
Giá trị giải (đồng)
38.078.447.700đ
3.897.605.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00310, Thứ Bảy - 27-07-2019
50
02
44
33
25
03
17

Giá trị Jackpot 1

33.976.192.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.441.799.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
372
7867
Giá trị giải (đồng)
33.976.192.350đ
3.441.799.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00307, Thứ Bảy - 20-07-2019
52
32
25
15
42
18
10

Giá trị Jackpot 1

99.612.417.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.018.882.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
2
16
823
16850
Giá trị giải (đồng)
99.612.417.000đ
4.018.882.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00304, Thứ Bảy - 13-07-2019
52
05
45
29
23
50
01

Giá trị Jackpot 1

92.278.133.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.203.962.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
961
16387
Giá trị giải (đồng)
92.278.133.400đ
3.203.962.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x