Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00132, Thứ Bảy - 26-05-2018
40
07
31
12
44
28
15

Giá trị Jackpot 1

35.144.050.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.373.749.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
567
11748
Giá trị giải (đồng)
35.144.050.350 đồng
3.373.749.550 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00129, Thứ Bảy - 19-05-2018
53
52
35
45
55
33
25

Giá trị Jackpot 1

42.114.151.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.449.198.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
598
11622
Giá trị giải (đồng)
42.114.151.200 đồng
3.449.198.200 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00126, Thứ Bảy - 12-05-2018
09
38
01
54
26
55
51

Giá trị Jackpot 1

35.643.065.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.060.303.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
555
13041
Giá trị giải (đồng)
35.643.065.250 đồng
4.060.303.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00123, Thứ Bảy - 05-05-2018
48
16
33
37
40
32
15

Giá trị Jackpot 1

303.899.669.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.433.296.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
6
878
18115
Giá trị giải (đồng)
303.899.669.850 đồng
3.433.296.650 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00120, Thứ Bảy - 28-04-2018
19
29
32
22
46
12
25

Giá trị Jackpot 1

317.750.310.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.972.256.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
936
20794
Giá trị giải (đồng)
317.750.310.300 đồng
4.972.256.700 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00117, Thứ Bảy - 21-04-2018
55
16
43
46
18
41
35

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.716.697.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
871
19482
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
7.716.697.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x