Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00188, Thứ Bảy - 13-10-2018
12
21
23
44
47
48
43

Giá trị Jackpot 1

82.070.152.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.646.748.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
13405
Giá trị giải (đồng)
82.070.152.050 đồng
4.646.748.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00185, Thứ Bảy - 06-10-2018
05
06
16
42
48
51
03

Giá trị Jackpot 1

75.218.555.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.885.460.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
518
12337
Giá trị giải (đồng)
75.218.555.100 đồng
3.885.460.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00182, Thứ Bảy - 29-09-2018
03
07
12
32
34
55
38

Giá trị Jackpot 1

67.249.412.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.000.000.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
630
13025
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850 đồng
3.000.000.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00179, Thứ Bảy - 22-09-2018
50
40
08
17
01
28
21

Giá trị Jackpot 1

63.494.160.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.680.143.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
513
12015
Giá trị giải (đồng)
63.494.160.150 đồng
3.680.143.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00176, Thứ Bảy - 15-09-2018
30
28
50
46
05
02
49

Giá trị Jackpot 1

57.372.868.650 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.333.582.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
456
11168
Giá trị giải (đồng)
57.372.868.650 đồng
5.333.582.600 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00173, Thứ Bảy - 08-09-2018
24
35
12
09
11
43
15

Giá trị Jackpot 1

51.566.176.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.688.394.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
755
14208
Giá trị giải (đồng)
51.566.176.200 đồng
4.688.394.550 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x