Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 7, 16-11-2019
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #355
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.018.617.150
Jackpot 2 0 3.385.662.150
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 543 500.000
Giải ba 11339 50.000
Kỳ quay thưởng: #352
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.723.313.700
Jackpot 2 0 5.039.046.000
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 445 500.000
Giải ba 8956 50.000
Kỳ quay thưởng: #349
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.324.971.050
Jackpot 2 0 4.439.230.150
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 414 500.000
Giải ba 8448 50.000
Kỳ quay thưởng: #346
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.917.681.400
Jackpot 2 0 3.949.531.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 403 500.000
Giải ba 8806 50.000
Kỳ quay thưởng: #343
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.556.777.750
Jackpot 2 0 3.464.986.450
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 379 500.000
Giải ba 7262 50.000
Kỳ quay thưởng: #340
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.371.899.700
Jackpot 2 1 3.359.683.250
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 353 500.000
Giải ba 7098 50.000
Kỳ quay thưởng: #337
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.640.721.150
Jackpot 2 0 4.351.682.700
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 505 500.000
Giải ba 11879 50.000
Kỳ quay thưởng: #334
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.806.645.750
Jackpot 2 0 3.703.452.100
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 638 500.000
Giải ba 11813 50.000