Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00280, Thứ Bảy - 18-05-2019
06
13
29
10
18
38
53

Giá trị Jackpot 1

46.636.259.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.941.131.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
601
11715
Giá trị giải (đồng)
46.636.259.700đ
3.941.131.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00277, Thứ Bảy - 11-05-2019
22
20
28
11
06
26
36

Giá trị Jackpot 1

42.030.094.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.429.335.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
510
11743
Giá trị giải (đồng)
42.030.094.350đ
3.429.335.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00274, Thứ Bảy - 04-05-2019
02
03
26
53
17
01
50

Giá trị Jackpot 1

38.166.078.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.907.342.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
502
10088
Giá trị giải (đồng)
38.166.078.000đ
3.907.342.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00271, Thứ Bảy - 27-04-2019
26
01
51
11
33
22
04

Giá trị Jackpot 1

34.252.173.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.472.463.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
34.252.173.750đ
3.472.463.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00268, Thứ Bảy - 20-04-2019
40
08
44
24
12
10
51

Giá trị Jackpot 1

119.957.842.650đ

Giá trị Jackpot 2

4.699.731.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
26
1193
22314
Giá trị giải (đồng)
119.957.842.650đ
4.699.731.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x