xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00227, Thứ Bảy - 12-01-2019
14
54
26
07
13
42
11

Giá trị Jackpot 1

74.780.896.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.175.421.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
941
15488
Giá trị giải (đồng)
74.780.896.800đ
3.175.421.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00224, Thứ Bảy - 05-01-2019
47
53
10
55
38
11
51

Giá trị Jackpot 1

68.530.859.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.451.848.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
571
12990
Giá trị giải (đồng)
68.530.859.400đ
3.451.848.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00221, Thứ Bảy - 29-12-2018
52
50
36
08
42
43
30

Giá trị Jackpot 1

62.343.118.200đ

Giá trị Jackpot 2

3.420.123.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
482
10680
Giá trị giải (đồng)
62.343.118.200đ
3.420.123.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00218, Thứ Bảy - 22-12-2018
03
08
16
35
39
52
29

Giá trị Jackpot 1

56.763.061.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.563.265.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
693
13287
Giá trị giải (đồng)
56.763.061.950đ
3.563.265.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00215, Thứ Bảy - 15-12-2018
52
49
14
55
53
17
12

Giá trị Jackpot 1

51.693.670.200đ

Giá trị Jackpot 2

4.500.296.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
517
11277
Giá trị giải (đồng)
51.693.670.200đ
4.500.296.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x