Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 7, 15-02-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #393
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.406.377.200
Jackpot 2 0 3.169.383.550
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 741 500.000
Giải ba 14076 50.000
Kỳ quay thưởng: #390
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.743.734.700
Jackpot 2 0 3.200.579.250
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 626 500.000
Giải ba 12594 50.000
Kỳ quay thưởng: #385
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.085.895.450
Jackpot 2 0 5.768.690.500
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 591 500.000
Giải ba 12650 50.000
Kỳ quay thưởng: #382
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.734.762.300
Jackpot 2 0 5.174.120.150
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 694 500.000
Giải ba 12360 50.000
Kỳ quay thưởng: #379
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 111.099.202.950
Jackpot 2 0 4.648.035.450
Giải nhất 41 40.000.000
Giải nhì 1097 500.000
Giải ba 21435 50.000
Kỳ quay thưởng: #376
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 101.245.855.800
Jackpot 2 0 3.553.219.100
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 862 500.000
Giải ba 19970 50.000
Kỳ quay thưởng: #373
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 93.381.149.550
Jackpot 2 0 3.779.934.700
Giải nhất 0 40.000.000
Giải nhì 0 500.000
Giải ba 0 50.000
Kỳ quay thưởng: #370
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 86.361.737.250
Jackpot 2 1 4.724.065.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 663 500.000
Giải ba 13081 50.000