Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00304, Thứ Bảy - 13-07-2019
52
05
45
29
23
50
01

Giá trị Jackpot 1

92.278.133.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.203.962.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
961
16387
Giá trị giải (đồng)
92.278.133.400đ
3.203.962.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00301, Thứ Bảy - 06-07-2019
05
39
46
53
36
29
48

Giá trị Jackpot 1

86.460.678.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.926.418.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
582
13170
Giá trị giải (đồng)
86.460.678.750đ
3.926.418.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00298, Thứ Bảy - 29-06-2019
31
43
34
06
19
10
37

Giá trị Jackpot 1

79.909.429.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.198.501.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
643
13375
Giá trị giải (đồng)
79.909.429.350đ
3.198.501.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00295, Thứ Bảy - 22-06-2019
42
09
01
54
28
23
49

Giá trị Jackpot 1

73.896.412.800đ

Giá trị Jackpot 2

4.060.757.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
584
12557
Giá trị giải (đồng)
73.896.412.800đ
4.060.757.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00292, Thứ Bảy - 15-06-2019
40
13
55
52
45
23
09

Giá trị Jackpot 1

67.915.717.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.396.235.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
509
11183
Giá trị giải (đồng)
67.915.717.950đ
3.396.235.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x