Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 7, 28-03-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #411
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 116.918.632.650
Jackpot 2 0 6.278.579.350
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 1001 500.000
Giải ba 22170 50.000
Kỳ quay thưởng: #408
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 98.660.027.100
Jackpot 2 0 4.249.845.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 821 500.000
Giải ba 16256 50.000
Kỳ quay thưởng: #405
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87.411.418.500
Jackpot 2 1 3.761.291.650
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 636 500.000
Giải ba 13392 50.000
Kỳ quay thưởng: #402
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 75.711.825.300
Jackpot 2 0 5.425.544.450
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 609 500.000
Giải ba 15325 50.000
Kỳ quay thưởng: #399
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.557.422.900
Jackpot 2 0 4.630.610.850dd
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 598 500.000
Giải ba 12529 50.000
Kỳ quay thưởng: #396
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 61.707.788.850
Jackpot 2 0 3.869.540.400
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 542 500.000
Giải ba 11768 50.000
Kỳ quay thưởng: #393
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.406.377.200
Jackpot 2 0 3.169.383.550
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 741 500.000
Giải ba 14076 50.000
Kỳ quay thưởng: #390
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.743.734.700
Jackpot 2 0 3.200.579.250
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 626 500.000
Giải ba 12594 50.000