xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00256, Thứ Bảy - 23-03-2019
52
03
30
41
46
09
22

Giá trị Jackpot 1

85.400.833.350đ

Giá trị Jackpot 2

4.104.783.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
696
16397
Giá trị giải (đồng)
85.400.833.350đ
4.104.783.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00253, Thứ Bảy - 16-03-2019
10
18
22
24
35
40
53

Giá trị Jackpot 1

77.924.209.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.274.047.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
637
14899
Giá trị giải (đồng)
77.924.209.350đ
3.274.047.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00250, Thứ Bảy - 09-03-2019
24
18
44
35
34
31
52

Giá trị Jackpot 1

70.408.534.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.917.427.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
690
14345
Giá trị giải (đồng)
70.408.534.800đ
3.917.427.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00247, Thứ Bảy - 02-03-2019
48
46
02
01
20
03
31

Giá trị Jackpot 1

64.196.433.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.227.194.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
693
13528
Giá trị giải (đồng)
64.196.433.750đ
3.227.194.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00244, Thứ Bảy - 23-02-2019
52
30
39
43
19
16
21

Giá trị Jackpot 1

58.168.007.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.217.296.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
554
13122
Giá trị giải (đồng)
58.168.007.850đ
3.217.296.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00241, Thứ Bảy - 16-02-2019
28
14
37
40
08
05
41

Giá trị Jackpot 1

52.474.074.150đ

Giá trị Jackpot 2

5.945.144.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
588
12636
Giá trị giải (đồng)
52.474.074.150đ
5.945.144.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x