Tường thuật trực tiếp Tại đây

Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 7, 23-01-2021
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #529
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.663.441.600
Jackpot 2 0 3.900.662.300
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 505 500.000
Giải ba 11043 50.000
Kỳ quay thưởng: #526
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.590.120.000
Jackpot 2 0 3.336.959.900
Giải nhất 2 40.000.000
Giải nhì 390 500.000
Giải ba 9004 50.000
Kỳ quay thưởng: #523
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.214.532.450
Jackpot 2 0 3.725.315.900
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 507 500.000
Giải ba 10458 50.000
Kỳ quay thưởng: #520
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.465.061.400
Jackpot 2 1 3.570.655.700
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 596 500.000
Giải ba 14052 50.000
Kỳ quay thưởng: #517
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 69.054.094.650
Jackpot 2 0 4.012.252.250
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 665 500.000
Giải ba 13113 50.000
Kỳ quay thưởng: #514
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.117.400.450
Jackpot 2 0 3.241.508.450
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 503 500.000
Giải ba 12094 50.000
Kỳ quay thưởng: #511
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55.474.428.900
Jackpot 2 0 3.189.025.100
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 577 500.000
Giải ba 11982 50.000
Kỳ quay thưởng: #508
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50.218.452.300
Jackpot 2 0 4.367.671.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 489 500.000
Giải ba 10045 50.000
Kỳ quay thưởng: #505
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.600.432.700
Jackpot 2 0 3.743.446.900
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 563 500.000
Giải ba 11389 50.000