Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00334, Thứ Bảy - 21-09-2019
23
45
42
05
02
30
34

Giá trị Jackpot 1

70.806.645.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.703.452.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
638
11813
Giá trị giải (đồng)
70.806.645.750đ
3.703.452.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00331, Thứ Bảy - 14-09-2019
42
36
45
10
54
44
14

Giá trị Jackpot 1

66.202.794.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.191.913.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
412
10149
Giá trị giải (đồng)
66.202.794.750đ
3.191.913.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00328, Thứ Bảy - 07-09-2019
35
07
31
38
17
46
16

Giá trị Jackpot 1

61.549.528.800đ

Giá trị Jackpot 2

4.298.142.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
477
10562
Giá trị giải (đồng)
61.549.528.800đ
4.298.142.050đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00325, Thứ Bảy - 31-08-2019
23
51
13
32
52
20
42

Giá trị Jackpot 1

56.692.930.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.758.520.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
425
9668
Giá trị giải (đồng)
56.692.930.350đ
3.758.520.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00322, Thứ Bảy - 24-08-2019
20
51
34
49
40
19
01

Giá trị Jackpot 1

51.577.194.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.190.104.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
406
8890
Giá trị giải (đồng)
51.577.194.000đ
3.190.104.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00319, Thứ Bảy - 17-08-2019
11
26
53
09
24
38
41

Giá trị Jackpot 1

46.901.064.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.845.339.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
10722
Giá trị giải (đồng)
46.901.064.450đ
3.845.339.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x