Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 3, 07-07-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #446
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.149.331.400
Jackpot 2 1 3.853.016.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 817 500.000
Giải ba 16254 50.000
Kỳ quay thưởng: #443
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.496.583.500
Jackpot 2 0 3.224.932.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 449 500.000
Giải ba 11268 50.000
Kỳ quay thưởng: #440
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56.914.961.250
Jackpot 2 0 3.218.098.600
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 471 500.000
Giải ba 10296 50.000
Kỳ quay thưởng: #437
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 52.151.425.050
Jackpot 2 0 3.546.152.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 604 500.000
Giải ba 11536 50.000
Kỳ quay thưởng: #434
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47.236.049.400
Jackpot 2 1 7.251.116.250
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 572 500.000
Giải ba 11644 50.000
Kỳ quay thưởng: #431
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.364.771.950
Jackpot 2 0 6.709.863.200
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 420 500.000
Giải ba 9378 50.000
Kỳ quay thưởng: #428
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.457.550.750
Jackpot 2 0 6.164.616.400
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 462 500.000
Giải ba 9492 50.000
Kỳ quay thưởng: #425
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.685.784.500
Jackpot 2 0 5.634.420.150
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 369 500.000
Giải ba 8702 50.000
Kỳ quay thưởng: #422
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 183.593.994.150
Jackpot 2 0 4.386.239.100
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1057 500.000
Giải ba 23958 50.000
Kỳ quay thưởng: #419
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 163.627.248.450
Jackpot 2 0 4.082.963.300
Giải nhất 22 40.000.000
Giải nhì 1079 500.000
Giải ba 20899 50.000