Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 01-10-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #481
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 58.170.711.000
Jackpot 2 1 3.561.709.150
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 525 500.000
Giải ba 11612 50.000
Kỳ quay thưởng: #478
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53.115.328.650
Jackpot 2 1 3.600.520.850
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 502 500.000
Giải ba 11251 50.000
Kỳ quay thưởng: #475
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47.710.641.000
Jackpot 2 1 3.356.073.700
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 442 500.000
Giải ba 9926 50.000
Kỳ quay thưởng: #472
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.646.878.750
Jackpot 2 0 3.531.767.400
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 512 500.000
Giải ba 11391 50.000
Kỳ quay thưởng: #469
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.860.972.150
Jackpot 2 1 4.346.520.200
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 543 500.000
Giải ba 12509 50.000
Kỳ quay thưởng: #467
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.552.193.700
Jackpot 2 0 3.978.878.150
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 304 500.000
Giải ba 7982 50.000
Kỳ quay thưởng: #464
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 40.602.347.850
Jackpot 2 0 3.473.078.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 533 500.000
Giải ba 9466 50.000
Kỳ quay thưởng: #461
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.344.638.200
Jackpot 2 2 3.704.959.800
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 554 500.000
Giải ba 9730 50.000
Kỳ quay thưởng: #458
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.664.333.450
Jackpot 2 0 3.296.037.050
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 294 500.000
Giải ba 6782 50.000
Kỳ quay thưởng: #455
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 102.347.224.500
Jackpot 2 0 6.327.304.950
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 861 500.000
Giải ba 17607 50.000