Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00169, Thứ Bảy - 18-08-2018
33
39
55
51
36
07
11

Giá trị Jackpot 1

36.370.625.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.156.157.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
428
9445
Giá trị giải (đồng)
36.370.625.250 đồng
3.156.157.700 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00166, Thứ Bảy - 11-08-2018
33
17
31
44
42
16
14

Giá trị Jackpot 1

32.194.626.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.428.481.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
393
8283
Giá trị giải (đồng)
32.194.626.150 đồng
3.428.481.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00163, Thứ Bảy - 04-08-2018
11
12
24
32
41
48
03

Giá trị Jackpot 1

45.513.635.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.631.662.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
559
11505
Giá trị giải (đồng)
45.513.635.250 đồng
3.631.662.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00160, Thứ Bảy - 28-07-2018
11
16
22
25
30
40
09

Giá trị Jackpot 1

39.828.676.800 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.683.462.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
476
9925
Giá trị giải (đồng)
39.828.676.800 đồng
4.683.462.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00157, Thứ Bảy - 21-07-2018
31
52
37
07
46
33
28

Giá trị Jackpot 1

34.751.723.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.119.356.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
513
9669
Giá trị giải (đồng)
34.751.723.250 đồng
4.119.356.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00154, Thứ Bảy - 14-07-2018
34
23
38
50
04
19
01

Giá trị Jackpot 1

47.012.873.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.591.386.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
4
545
11277
Giá trị giải (đồng)
47.012.873.700 đồng
3.591.386.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x