Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 02-04-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #413
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 130.391.512.500
Jackpot 2 0 7.775.566.000
Giải nhất 25 40.000.000
Giải nhì 1124 500.000
Giải ba 24395 50.000
Kỳ quay thưởng: #410
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 110.372.538.000
Jackpot 2 0 5.551.235.500
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 756 500.000
Giải ba 16251 50.000
Kỳ quay thưởng: #407
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 93.827.290.800
Jackpot 2 0 3.712.874.700
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 786 500.000
Giải ba 16344 50.000
Kỳ quay thưởng: #404
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83.145.846.450
Jackpot 2 0 3.287.339.200
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 560 500.000
Giải ba 13396 50.000
Kỳ quay thưởng: #401
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 73.148.581.650
Jackpot 2 0 5.140.739.600
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 631 500.000
Giải ba 13235 50.000
Kỳ quay thưởng: #398
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.299.572.650
Jackpot 2 0 4.379.738.600
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 528 500.000
Giải ba 12205 50.000
Kỳ quay thưởng: #395
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59.497.631.400
Jackpot 2 0 3.623.967.350
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 492 500.000
Giải ba 11360 50.000
Kỳ quay thưởng: #392
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53.881.925.250
Jackpot 2 1 3.660.378.200
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 656 500.000
Giải ba 12915 50.000