Tường thuật trực tiếp Tại đây

Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 03-12-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #507
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.189.077.850
Jackpot 2 0 4.142.185.250
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 568 500.000
Giải ba 11465 50.000
Kỳ quay thưởng: #504
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.989.314.350
Jackpot 2 0 3.564.433.750
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 533 500.000
Giải ba 11511 50.000
Kỳ quay thưởng: #501
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.909.410.600
Jackpot 2 1 4.166.004.300
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 429 500.000
Giải ba 9220 50.000
Kỳ quay thưởng: #498
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.835.526.500
Jackpot 2 0 3.602.239.400
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 391 500.000
Giải ba 8525 50.000
Kỳ quay thưởng: #495
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 50.690.711.550
Jackpot 2 0 3.167.742.250
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 703 500.000
Giải ba 14015 50.000
Kỳ quay thưởng: #492
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45.421.905.900
Jackpot 2 0 3.171.547.350
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 604 500.000
Giải ba 11740 50.000
Kỳ quay thưởng: #489
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.405.919.700
Jackpot 2 0 3.350.869.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 369 500.000
Giải ba 8635 50.000
Kỳ quay thưởng: #486
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.567.089.050
Jackpot 2 0 3.784.670.850
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 393 500.000
Giải ba 9445 50.000
Kỳ quay thưởng: #483
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.064.969.100
Jackpot 2 0 3.284.435.300
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 472 500.000
Giải ba 9105 50.000