Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00291, Thứ Năm - 13-06-2019
53
15
29
22
06
09
25

Giá trị Jackpot 1

65.946.387.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.177.421.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
715
13177
Giá trị giải (đồng)
65.946.387.450đ
3.177.421.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00288, Thứ Năm - 06-06-2019
54
30
10
36
51
13
16

Giá trị Jackpot 1

60.811.500.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.004.281.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
418
9540
Giá trị giải (đồng)
60.811.500.000đ
4.004.281.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00285, Thứ Năm - 30-05-2019
40
33
31
34
37
17
35

Giá trị Jackpot 1

55.166.476.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.377.056.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
450
9756
Giá trị giải (đồng)
55.166.476.800đ
3.377.056.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00282, Thứ Năm - 23-05-2019
42
21
13
55
53
33
44

Giá trị Jackpot 1

50.248.806.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.342.525.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
456
9681
Giá trị giải (đồng)
50.248.806.150đ
4.342.525.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00279, Thứ Năm - 16-05-2019
30
43
28
08
33
40
24

Giá trị Jackpot 1

45.292.760.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.791.853.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
455
9627
Giá trị giải (đồng)
45.292.760.400đ
3.791.853.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00276, Thứ Năm - 09-05-2019
21
49
19
48
55
54
27

Giá trị Jackpot 1

40.648.074.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.275.777.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
451
9226
Giá trị giải (đồng)
40.648.074.600đ
3.275.777.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x