Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00318, Thứ Năm - 15-08-2019
39
47
25
31
32
19
08

Giá trị Jackpot 1

45.290.687.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.666.408.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
468
9593
Giá trị giải (đồng)
45.290.687.700đ
3.666.408.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00315, Thứ Năm - 08-08-2019
01
18
41
21
06
17
22

Giá trị Jackpot 1

40.878.482.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.176.163.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
371
9075
Giá trị giải (đồng)
40.878.482.250đ
3.176.163.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00312, Thứ Năm - 01-08-2019
49
18
39
48
45
01
26

Giá trị Jackpot 1

36.751.522.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.750.169.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
328
7909
Giá trị giải (đồng)
36.751.522.800đ
3.750.169.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00309, Thứ Năm - 25-07-2019
03
31
34
41
52
53
16

Giá trị Jackpot 1

32.670.348.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.296.705.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
312
6720
Giá trị giải (đồng)
32.670.348.600đ
3.296.705.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00306, Thứ Năm - 18-07-2019
24
29
39
04
31
41
38

Giá trị Jackpot 1

97.303.702.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.762.358.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
589
14090
Giá trị giải (đồng)
97.303.702.800đ
3.762.358.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00303, Thứ Năm - 11-07-2019
06
35
09
15
38
26
34

Giá trị Jackpot 1

90.442.473.600đ

Giá trị Jackpot 2

4.368.840.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1126
18811
Giá trị giải (đồng)
90.442.473.600đ
4.368.840.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x