Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 16-07-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #448
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.401.479.950
Jackpot 2 1 3.472.460.950
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 650 500.000
Giải ba 14427 50.000
Kỳ quay thưởng: #445
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.366.603.300
Jackpot 2 0 3.654.935.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 524 500.000
Giải ba 11779 50.000
Kỳ quay thưởng: #442
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60.472.186.950
Jackpot 2 1 3.613.345.900
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 801 500.000
Giải ba 14601 50.000
Kỳ quay thưởng: #439
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54.952.073.850
Jackpot 2 1 3.122.220.850
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 926 500.000
Giải ba 12571 50.000
Kỳ quay thưởng: #436
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50.713.813.200
Jackpot 2 0 3.386.418.200
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 464 500.000
Giải ba 10198 50.000
Kỳ quay thưởng: #433
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 45.728.364.900
Jackpot 2 0 7.083.595.750
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 545 500.000
Giải ba 11203 50.000
Kỳ quay thưởng: #430
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 40.722.802.950
Jackpot 2 0 6.527.422.200
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 434 500.000
Giải ba 10046 50.000
Kỳ quay thưởng: #427
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.786.056.800
Jackpot 2 0 5.978.894.850
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 408 500.000
Giải ba 8899 50.000
Kỳ quay thưởng: #424
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.171.245.600
Jackpot 2 0 5.466.138.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 511 500.000
Giải ba 9225 50.000