xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00211, Thứ Năm - 06-12-2018
13
09
42
39
27
23
49

Giá trị Jackpot 1

43.892.386.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.633.486.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
712
12905
Giá trị giải (đồng)
43.892.386.050đ
3.633.486.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00208, Thứ Năm - 29-11-2018
51
23
27
42
10
52
20

Giá trị Jackpot 1

39.994.410.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.200.378.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
378
8714
Giá trị giải (đồng)
39.994.410.450đ
3.200.378.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00205, Thứ Năm - 22-11-2018
17
22
24
28
37
44
06

Giá trị Jackpot 1

35.575.536.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.984.511.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
544
9719
Giá trị giải (đồng)
35.575.536.450đ
3.984.511.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00202, Thứ Năm - 15-11-2018
21
40
13
52
49
16
54

Giá trị Jackpot 1

31.465.133.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.527.799.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
302
7191
Giá trị giải (đồng)
31.465.133.850 đồng
3.527.799.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00199, Thứ Năm - 08-11-2018
22
53
52
28
39
31
14

Giá trị Jackpot 1

38.020.462.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.236.233.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
394
8743
Giá trị giải (đồng)
38.020.462.950 đồng
5.236.233.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x