Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00168, Thứ Năm - 16-08-2018
51
34
06
46
10
48
47

Giá trị Jackpot 1

34.965.205.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.140.259.400 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
386
8437
Giá trị giải (đồng)
34.965.205.950 đồng
3.140.259.400 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00165, Thứ Năm - 09-08-2018
24
29
32
33
49
55
09

Giá trị Jackpot 1

31.059.648.300 dong

Giá trị Jackpot 2

3.302.372.800 dong

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
357
7708
Giá trị giải (đồng)
31.059.648.300 dong
3.302.372.800 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00162, Thứ Năm - 02-08-2018
55
11
17
06
41
16
07

Giá trị Jackpot 1

43.671.479.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.426.978.100 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
484
10484
Giá trị giải (đồng)
43.671.479.700 đồng
3.426.978.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00159, Thứ Năm - 26-07-2018
24
37
40
46
33
21
52

Giá trị Jackpot 1

38.113.527.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.492.889.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
431
9181
Giá trị giải (đồng)
38.113.527.900 đồng
4.492.889.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00156, Thứ Năm - 19-07-2018
13
28
44
47
34
11
10

Giá trị Jackpot 1

33.072.762.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.932.804.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
417
8692
Giá trị giải (đồng)
33.072.762.000 đồng
3.932.804.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00153, Thứ Năm - 12-07-2018
18
24
21
15
49
08
22

Giá trị Jackpot 1

45.034.013.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.371.513.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
532
11274
Giá trị giải (đồng)
45.034.013.550 đồng
3.371.513.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x