Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 14-11-2019
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #354
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53.142.153.150
Jackpot 2 0 3.177.166.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 481 500.000
Giải ba 10521 50.000
Kỳ quay thưởng: #351
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.060.708.600
Jackpot 2 0 4.854.312.100
Giải nhất 2 40.000.000
Giải nhì 384 500.000
Giải ba 8594 50.000
Kỳ quay thưởng: #348
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.764.346.750
Jackpot 2 0 4.265.827.450
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 550 500.000
Giải ba 10040 50.000
Kỳ quay thưởng: #345
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.474.598.450
Jackpot 2 0 3.789.188.750
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 350 500.000
Giải ba 8007 50.000
Kỳ quay thưởng: #342
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.070.500.650
Jackpot 2 0 3.299.844.550
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 347 500.000
Giải ba 7445 50.000
Kỳ quay thưởng: #339
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 80.834.053.800
Jackpot 2 0 3.207.249.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 763 500.000
Giải ba 14074 50.000
Kỳ quay thưởng: #336
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74.541.701.100
Jackpot 2 0 4.118.458.250
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 515 500.000
Giải ba 11395 50.000
Kỳ quay thưởng: #333
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 69.277.580.400
Jackpot 2 0 3.533.555.950
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 570 500.000
Giải ba 11156 50.000