Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00187, Thứ Năm - 11-10-2018
05
16
17
37
46
49
35

Giá trị Jackpot 1

79.704.990.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.383.953.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
661
13452
Giá trị giải (đồng)
79.704.990.300 đồng
4.383.953.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00184, Thứ Năm - 04-10-2018
03
12
09
34
17
42
46

Giá trị Jackpot 1

72.901.033.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.627.957.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
677
14370
Giá trị giải (đồng)
72.901.033.500 đồng
3.627.957.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00181, Thứ Năm - 27-09-2018
12
35
29
54
51
08
34

Giá trị Jackpot 1

67.249.412.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.213.103.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
572
12078
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850 đồng
3.213.103.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00178, Thứ Năm - 20-09-2018
47
03
32
46
35
49
51

Giá trị Jackpot 1

61.507.022.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.459.350.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
529
10958
Giá trị giải (đồng)
61.507.022.700 đồng
3.459.350.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00175, Thứ Năm - 13-09-2018
26
40
06
07
44
04
09

Giá trị Jackpot 1

55.368.863.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.110.915.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
677
12000
Giá trị giải (đồng)
55.368.863.400 đồng
5.110.915.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x