Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 24-09-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #477
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.498.833.700
Jackpot 2 0 3.420.910.300
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 437 500.000
Giải ba 10656 50.000
Kỳ quay thưởng: #474
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.002.032.400
Jackpot 2 0 3.166.228.300
Giải nhất 0 40.000.000
Giải nhì 517 500.000
Giải ba 11290 50.000
Kỳ quay thưởng: #471
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.084.669.100
Jackpot 2 0 3.358.188.550
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 559 500.000
Giải ba 11126 50.000
Kỳ quay thưởng: #466
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 33.007.974.150
Jackpot 2 0 3.807.298.200
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 390 500.000
Giải ba 5820 50.000
Kỳ quay thưởng: #463
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.086.174.100
Jackpot 2 0 3.304.615.100
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 372 500.000
Giải ba 8837 50.000
Kỳ quay thưởng: #460
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 35.484.039.300
Jackpot 2 0 3.609.337.700
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 390 500.000
Giải ba 8173 50.000
Kỳ quay thưởng: #457
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.179.786.600
Jackpot 2 0 3.131.087.400
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 432 500.000
Giải ba 8491 50.000
Kỳ quay thưởng: #454
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 97.175.363.250
Jackpot 2 0 5.752.653.700
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 653 500.000
Giải ba 15244 50.000
Kỳ quay thưởng: #451
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82.008.822.450
Jackpot 2 0 4.067.482.500
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 793 500.000
Giải ba 16442 50.000