Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00306, Thứ Năm - 18-07-2019
24
29
39
04
31
41
38

Giá trị Jackpot 1

97.303.702.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.762.358.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
589
14090
Giá trị giải (đồng)
97.303.702.800đ
3.762.358.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00303, Thứ Năm - 11-07-2019
06
35
09
15
38
26
34

Giá trị Jackpot 1

90.442.473.600đ

Giá trị Jackpot 2

4.368.840.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1126
18811
Giá trị giải (đồng)
90.442.473.600đ
4.368.840.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00300, Thứ Năm - 04-07-2019
46
05
04
52
54
14
03

Giá trị Jackpot 1

84.311.080.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.687.574.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
616
12870
Giá trị giải (đồng)
84.311.080.050đ
3.687.574.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00297, Thứ Năm - 27-06-2019
49
09
53
29
32
44
05

Giá trị Jackpot 1

78.122.912.250đ

Giá trị Jackpot 2

4.530.368.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
613
12559
Giá trị giải (đồng)
78.122.912.250đ
4.530.368.650đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00294, Thứ Năm - 20-06-2019
51
15
49
41
23
09
52

Giá trị Jackpot 1

71.915.836.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.840.693.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
641
12883
Giá trị giải (đồng)
71.915.836.350đ
3.840.693.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00291, Thứ Năm - 13-06-2019
53
15
29
22
06
09
25

Giá trị Jackpot 1

65.946.387.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.177.421.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
715
13177
Giá trị giải (đồng)
65.946.387.450đ
3.177.421.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x