Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00333, Thứ Năm - 19-09-2019
02
22
34
08
39
41
13

Giá trị Jackpot 1

69.277.580.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.533.555.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
570
11156
Giá trị giải (đồng)
69.277.580.400đ
3.533.555.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00330, Thứ Năm - 12-09-2019
49
45
18
29
33
32
40

Giá trị Jackpot 1

64.475.576.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.179.297.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
524
10196
Giá trị giải (đồng)
64.475.576.850đ
3.179.297.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00327, Thứ Năm - 05-09-2019
20
27
30
24
33
45
21

Giá trị Jackpot 1

60.028.396.500đ

Giá trị Jackpot 2

4.129.127.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
413
9396
Giá trị giải (đồng)
60.028.396.500đ
4.129.127.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00324, Thứ Năm - 29-08-2019
10
12
11
48
23
27
09

Giá trị Jackpot 1

54.916.559.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.561.145.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
467
10311
Giá trị giải (đồng)
54.916.559.850đ
3.561.145.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00321, Thứ Năm - 22-08-2019
04
07
17
30
39
16
27

Giá trị Jackpot 1

49.866.250.350đ

Giá trị Jackpot 2

4.174.804.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
501
10439
Giá trị giải (đồng)
49.866.250.350đ
4.174.804.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00318, Thứ Năm - 15-08-2019
39
47
25
31
32
19
08

Giá trị Jackpot 1

45.290.687.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.666.408.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
468
9593
Giá trị giải (đồng)
45.290.687.700đ
3.666.408.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x