xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00270, Thứ Năm - 25-04-2019
16
22
23
33
36
38
45

Giá trị Jackpot 1

32.860.128.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.317.792.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
377
8185
Giá trị giải (đồng)
32.860.128.000đ
3.317.792.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00267, Thứ Năm - 18-04-2019
15
26
48
08
07
24
10

Giá trị Jackpot 1

117.272.637.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.401.375.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1079
22604
Giá trị giải (đồng)
117.272.637.300đ
4.401.375.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00264, Thứ Năm - 11-04-2019
32
08
31
37
55
01
53

Giá trị Jackpot 1

107.805.747.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.349.498.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
875
18136
Giá trị giải (đồng)
107.805.747.000đ
3.349.498.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00261, Thứ Năm - 04-04-2019
29
26
38
51
16
47
13

Giá trị Jackpot 1

98.312.907.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.597.381.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
908
17031
Giá trị giải (đồng)
98.312.907.900đ
3.597.381.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00258, Thứ Năm - 28-03-2019
43
37
49
23
44
03
27

Giá trị Jackpot 1

90.282.744.300đ

Giá trị Jackpot 2

3.269.715.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
868
17595
Giá trị giải (đồng)
90.282.744.300đ
3.269.715.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00255, Thứ Năm - 21-03-2019
46
07
32
42
53
18
28

Giá trị Jackpot 1

82.774.946.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.813.018.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
772
16077
Giá trị giải (đồng)
82.774.946.550đ
3.813.018.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x