xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00243, Thứ Năm - 21-02-2019
03
10
11
15
29
34
50

Giá trị Jackpot 1

56.212.337.100đ

Giá trị Jackpot 2

6.360.507.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
685
14102
Giá trị giải (đồng)
56.212.337.100đ
6.360.507.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00240, Thứ Năm - 14-02-2019
08
15
26
41
43
53
46

Giá trị Jackpot 1

50.622.710.700đ

Giá trị Jackpot 2

5.739.437.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
623
13514
Giá trị giải (đồng)
50.622.710.700đ
5.739.437.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00237, Thứ Năm - 07-02-2019
50
32
47
20
27
28
41

Giá trị Jackpot 1

44.397.880.500đ

Giá trị Jackpot 2

5.047.789.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
382
8264
Giá trị giải (đồng)
44.397.880.500đ
5.047.789.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00235, Thứ Năm - 31-01-2019
10
20
44
34
28
19
29

Giá trị Jackpot 1

41.293.427.700đ

Giá trị Jackpot 2

4.702.850.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
486
10752
Giá trị giải (đồng)
41.293.427.700đ
4.702.850.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00232, Thứ Năm - 24-01-2019
31
55
49
35
38
44
24

Giá trị Jackpot 1

36.240.081.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.141.367.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
325
8630
Giá trị giải (đồng)
36.240.081.150đ
4.141.367.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00229, Thứ Năm - 17-01-2019
13
14
22
34
35
55
54

Giá trị Jackpot 1

31.343.414.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.597.293.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
368
7787
Giá trị giải (đồng)
31.343.414.700đ
3.597.293.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x