Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Kết quả xổ số power thứ 3

Mở thưởng ngày Thứ 3, 31-03-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #412
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 123.683.187.000
Jackpot 2 0 7.030.196.500
Giải nhất 21 40.000.000
Giải nhì 1396 500.000
Giải ba 26708 50.000
Kỳ quay thưởng: #409
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 104.401.521.300
Jackpot 2 0 4.887.789.200
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 816 500.000
Giải ba 17703 50.000
Kỳ quay thưởng: #406
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 89.968.227.600
Jackpot 2 0 3.284.089.900
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 742 500.000
Giải ba 15525 50.000
Kỳ quay thưởng: #403
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 80.559.793.650
Jackpot 2 1 5.964.207.600
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 838 500.000
Giải ba 15293 50.000
Kỳ quay thưởng: #400
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 71.004.697.950
Jackpot 2 0 4.902.530.300
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 686 500.000
Giải ba 14655 50.000
Kỳ quay thưởng: #397
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.111.378.350
Jackpot 2 0 4.136.605.900
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 646 500.000
Giải ba 13001 50.000
Kỳ quay thưởng: #394
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 57.387.718.200
Jackpot 2 0 3.389.532.550
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 663 500.000
Giải ba 13932 50.000
Kỳ quay thưởng: #391
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 52.092.567.750
Jackpot 2 0 3.461.560.700
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 641 500.000
Giải ba 14573 50.000