xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00213, Thứ Ba - 11-12-2018
11
37
01
44
39
05
31

Giá trị Jackpot 1

47.620.664.400đ

Giá trị Jackpot 2

4.047.739.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
702
13818
Giá trị giải (đồng)
47.620.664.400đ
4.047.739.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00210, Thứ Ba - 04-12-2018
10
13
16
23
30
49
24

Giá trị Jackpot 1

42.768.578.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.508.619.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
506
11140
Giá trị giải (đồng)
42.768.578.550đ
3.508.619.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00207, Thứ Ba - 27-11-2018
03
05
23
28
35
44
08

Giá trị Jackpot 1

38.191.004.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.290.607.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
582
11811
Giá trị giải (đồng)
38.191.004.850đ
3.290.607.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00204, Thứ Ba - 20-11-2018
49
40
23
09
44
33
17

Giá trị Jackpot 1

34.256.649.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.837.968.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
441
9390
Giá trị giải (đồng)
34.256.649.000đ
3.837.968.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00201, Thứ Ba - 13-11-2018
41
25
32
47
03
26
05

Giá trị Jackpot 1

41.305.528.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.365.007.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
3
455
10578
Giá trị giải (đồng)
41.305.528.200 đồng
3.365.007.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00198, Thứ Ba - 06-11-2018
22
19
53
23
43
47
03

Giá trị Jackpot 1

36.334.813.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.048.938.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
480
10167
Giá trị giải (đồng)
36.334.813.350 đồng
5.048.938.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x