Tường thuật trực tiếp Tại đây

Kết quả xổ số power thứ 3

Mở thưởng ngày Thứ 5, 03-12-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #509
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.943.715.400
Jackpot 2 1 4.559.367.200
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 821 500.000
Giải ba 15481 50.000
Kỳ quay thưởng: #506
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.305.971.850
Jackpot 2 0 3.932.951.250
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 705 500.000
Giải ba 14055 50.000
Kỳ quay thưởng: #503
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.486.427.300
Jackpot 2 0 3.397.446.300
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 520 500.000
Giải ba 11110 50.000
Kỳ quay thưởng: #500
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.119.658.000
Jackpot 2 0 3.967.142.900
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 500 500.000
Giải ba 10395 50.000
Kỳ quay thưởng: #497
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.591.665.750
Jackpot 2 0 3.464.032.650
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 411 500.000
Giải ba 8315 50.000
Kỳ quay thưởng: #494
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.181.031.300
Jackpot 2 1 3.589.227.950
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 645 500.000
Giải ba 12483 50.000
Kỳ quay thưởng: #491
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43.877.979.750
Jackpot 2 1 3.736.653.450
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 468 500.000
Giải ba 11502 50.000
Kỳ quay thưởng: #488
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 38.731.559.700
Jackpot 2 0 3.164.829.000
Giải nhất 0 40.000.000
Giải nhì 0 500.000
Giải ba 0 50.000
Kỳ quay thưởng: #485
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.116.310.200
Jackpot 2 0 3.623.473.200
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 448 500.000
Giải ba 9414 50.000
Kỳ quay thưởng: #482
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 59.665.659.600
Jackpot 2 0 3.166.105.400
Giải nhất 27 40.000.000
Giải nhì 713 500.000
Giải ba 13967 50.000