Kết quả xổ số power thứ 3

Mở thưởng ngày Thứ 5, 16-07-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #450
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77.917.521.900
Jackpot 2 0 3.612.893.550
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 753 500.000
Giải ba 15356 50.000
Kỳ quay thưởng: #447
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.362.637.500
Jackpot 2 0 3.245.922.900
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 720 500.000
Giải ba 14501 50.000
Kỳ quay thưởng: #444
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.312.813.650
Jackpot 2 0 3.426.736.300
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 798 500.000
Giải ba 15517 50.000
Kỳ quay thưởng: #441
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 58.805.962.050
Jackpot 2 0 3.428.209.800
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 567 500.000
Giải ba 11922 50.000
Kỳ quay thưởng: #438
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53.852.086.200
Jackpot 2 1 3.735.115.200
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 617 500.000
Giải ba 12460 50.000
Kỳ quay thưởng: #435
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.186.580.250
Jackpot 2 0 3.216.725.650
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 521 500.000
Giải ba 11779 50.000
Kỳ quay thưởng: #432
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.372.894.250
Jackpot 2 0 6.932.987.900
Giải nhất 44 40.000.000
Giải nhì 512 500.000
Giải ba 10989 50.000
Kỳ quay thưởng: #429
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.110.032.200
Jackpot 2 0 6.348.225.450
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 586 500.000
Giải ba 11715 50.000
Kỳ quay thưởng: #426
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.151.397.600
Jackpot 2 0 5.797.266.050
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 705 500.000
Giải ba 12963 50.000
Kỳ quay thưởng: #423
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 192.141.839.100
Jackpot 2 0 5.335.999.650
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 1295 500.000
Giải ba 27588 50.000