Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00091, Thứ Ba - 20-02-2018
52
24
02
50
21
01
33

Giá trị Jackpot 1

324.942.454.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.771.383.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1138
25741
Giá trị giải (đồng)
324.942.454.200 đồng
5.771.383.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00089, Thứ Ba - 13-02-2018
30
26
42
09
54
25
19

Giá trị Jackpot 1

307.948.444.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.883.160.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1637
33896
Giá trị giải (đồng)
307.948.444.500 đồng
3.883.160.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00086, Thứ Ba - 06-02-2018
01
20
29
31
43
53
16

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

13.248.804.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
26
1509
31864
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
13.248.804.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00083, Thứ Ba - 30-01-2018
55
51
19
53
24
15
29

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

10.505.465.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
33
1802
38531
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
10.505.465.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00080, Thứ Ba - 23-01-2018
41
23
03
53
10
15
35

Giá trị Jackpot 1

271.952.211.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.762.454.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1542
32811
Giá trị giải (đồng)
271.952.211.000 đồng
4.762.454.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00077, Thứ Ba - 16-01-2018
06
27
49
41
42
33
22

Giá trị Jackpot 1

247.416.944.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.948.803.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1466
32123
Giá trị giải (đồng)
247.416.944.250 đồng
4.948.803.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x