xổ số 666
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00254, Thứ Ba - 19-03-2019
28
40
08
35
45
32
34

Giá trị Jackpot 1

80.316.793.200đ

Giá trị Jackpot 2

3.539.889.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
846
17297
Giá trị giải (đồng)
80.316.793.200đ
3.539.889.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00251, Thứ Ba - 12-03-2019
49
34
44
16
26
09
19

Giá trị Jackpot 1

73.048.303.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.293.307.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
704
15789
Giá trị giải (đồng)
73.048.303.650đ
3.293.307.650đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00248, Thứ Ba - 05-03-2019
23
55
01
53
51
15
26

Giá trị Jackpot 1

66.291.315.150đ

Giá trị Jackpot 2

3.459.958.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
759
15164
Giá trị giải (đồng)
66.291.315.150đ
3.459.958.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00245, Thứ Ba - 26-02-2019
43
16
42
09
34
08
45

Giá trị Jackpot 1

60.260.695.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.449.817.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
746
15073
Giá trị giải (đồng)
60.260.695.050đ
3.449.817.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00242, Thứ Ba - 19-02-2019
12
18
29
32
52
22
51

Giá trị Jackpot 1

54.466.250.250đ

Giá trị Jackpot 2

6.166.497.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
834
15112
Giá trị giải (đồng)
54.466.250.250đ
6.166.497.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x