Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00177, Thứ Ba - 18-09-2018
08
21
32
43
48
53
38

Giá trị Jackpot 1

59.535.024.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.240.239.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
614
13132
Giá trị giải (đồng)
59.535.024.150 đồng
3.240.239.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00174, Thứ Ba - 11-09-2018
45
17
28
49
42
13
50

Giá trị Jackpot 1

53.696.842.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.925.135.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
595
13502
Giá trị giải (đồng)
53.696.842.500 đồng
4.925.135.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00171, Thứ Ba - 04-09-2018
08
34
37
18
20
29
51

Giá trị Jackpot 1

48.210.550.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.315.547.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
687
13747
Giá trị giải (đồng)
48.210.550.500 đồng
4.315.547.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00168, Thứ Ba - 28-08-2018
48
10
39
02
31
15
23

Giá trị Jackpot 1

43.233.200.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.762.508.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
510
10940
Giá trị giải (đồng)
43.233.200.400 đồng
3.762.508.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00165, Thứ Ba - 21-08-2018
46
12
23
32
09
14
31

Giá trị Jackpot 1

38.068.041.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.188.601.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
693
13375
Giá trị giải (đồng)
38.068.041.000 đồng
3.188.601.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x