Kết quả xổ số power thứ 3

Mở thưởng ngày Thứ 3, 12-11-2019
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #353
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.547.657.800
Jackpot 2 1 5.241.750.900
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 495 500.000
Giải ba 11850 50.000
Kỳ quay thưởng: #350
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.241.529.150
Jackpot 2 0 4.652.181.050
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 490 500.000
Giải ba 10306 50.000
Kỳ quay thưởng: #347
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.541.604.500
Jackpot 2 0 4.129.967.200
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 441 500.000
Giải ba 10058 50.000
Kỳ quay thưởng: #344
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.880.715.100
Jackpot 2 0 3.612.090.600
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 414 500.000
Giải ba 9615 50.000
Kỳ quay thưởng: #341
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 32.751.516.900
Jackpot 2 0 3.153.290.800
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 408 500.000
Giải ba 8288 50.000
Kỳ quay thưởng: #338
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 78.968.804.250
Jackpot 2 1 4.610.358.600
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 545 500.000
Giải ba 13180 50.000
Kỳ quay thưởng: #335
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.724.240.650
Jackpot 2 0 3.916.518.200
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 609 500.000
Giải ba 12588 50.000
Kỳ quay thưởng: #332
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67.885.940.550
Jackpot 2 0 3.378.929.300
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 637 500.000
Giải ba 12121 50.000