Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00332, Thứ Ba - 17-09-2019
38
03
47
26
14
43
10

Giá trị Jackpot 1

67.885.940.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.378.929.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
637
12121
Giá trị giải (đồng)
67.885.940.550đ
3.378.929.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00329, Thứ Ba - 10-09-2019
54
39
09
19
06
50
37

Giá trị Jackpot 1

62.861.898.900đ

Giá trị Jackpot 2

4.443.960.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
16
749
13886
Giá trị giải (đồng)
62.861.898.900đ
4.443.960.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00326, Thứ Ba - 03-09-2019
55
14
29
35
13
41
25

Giá trị Jackpot 1

58.394.904.150đ

Giá trị Jackpot 2

3.947.628.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
445
9859
Giá trị giải (đồng)
58.394.904.150đ
3.947.628.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00323, Thứ Ba - 27-08-2019
47
29
46
16
22
33
55

Giá trị Jackpot 1

53.375.693.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.389.938.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
512
10199
Giá trị giải (đồng)
53.375.693.250đ
3.389.938.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00320, Thứ Ba - 20-08-2019
10
48
54
55
38
30
46

Giá trị Jackpot 1

48.546.543.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.028.170.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
380
9409
Giá trị giải (đồng)
48.546.543.000đ
4.028.170.650đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00317, Thứ Ba - 13-08-2019
27
16
40
04
32
08
23

Giá trị Jackpot 1

43.839.772.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.505.196.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
580
11066
Giá trị giải (đồng)
43.839.772.950đ
3.505.196.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x