Kết quả xổ số power thứ 3

Mở thưởng ngày Thứ 5, 24-09-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #479
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54.648.797.700
Jackpot 2 0 3.170.385.450
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 764 500.000
Giải ba 14859 50.000
Kỳ quay thưởng: #476
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.600.925.850
Jackpot 2 0 3.210.031.650
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 577 500.000
Giải ba 12731 50.000
Kỳ quay thưởng: #473
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.505.977.700
Jackpot 2 1 3.738.333.950
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 512 500.000
Giải ba 9997 50.000
Kỳ quay thưởng: #470
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.735.698.700
Jackpot 2 0 3.208.302.950
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 433 500.000
Giải ba 10012 50.000
Kỳ quay thưởng: #468
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.268.263.300
Jackpot 2 0 4.169.552.550
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 426 500.000
Giải ba 9575 50.000
Kỳ quay thưởng: #465
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 31.594.148.400
Jackpot 2 0 3.650.206.450
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 347 500.000
Giải ba 7404 50.000
Kỳ quay thưởng: #462
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.842.198.150
Jackpot 2 0 3.166.395.550
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 502 500.000
Giải ba 9946 50.000
Kỳ quay thưởng: #459
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 34.160.517.300
Jackpot 2 0 3.462.279.700
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 474 500.000
Giải ba 9509 50.000
Kỳ quay thưởng: #456
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 108.125.269.950
Jackpot 2 1 6.969.310.000
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1133 500.000
Giải ba 20565 50.000
Kỳ quay thưởng: #453
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91.825.726.800
Jackpot 2 0 5.158.249.650
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 792 500.000
Giải ba 17598 50.000