Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00317, Thứ Ba - 13-08-2019
27
16
40
04
32
08
23

Giá trị Jackpot 1

43.839.772.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.505.196.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
580
11066
Giá trị giải (đồng)
43.839.772.950đ
3.505.196.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00314, Thứ Ba - 06-08-2019
20
42
19
09
26
11
17

Giá trị Jackpot 1

39.293.007.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.032.556.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
621
11635
Giá trị giải (đồng)
39.293.007.150đ
4.032.556.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00311, Thứ Ba - 30-07-2019
32
08
21
03
51
12
07

Giá trị Jackpot 1

35.273.732.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.585.970.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
461
9521
Giá trị giải (đồng)
35.273.732.250đ
3.585.970.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00308, Thứ Ba - 23-07-2019
52
21
10
32
39
05
41

Giá trị Jackpot 1

31.304.538.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.144.948.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
356
7958
Giá trị giải (đồng)
31.304.538.750đ
3.144.948.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00305, Thứ Ba - 16-07-2019
31
33
19
04
12
40
51

Giá trị Jackpot 1

94.600.472.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.461.999.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
725
16517
Giá trị giải (đồng)
94.600.472.250đ
3.461.999.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x