Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00281, Thứ Ba - 21-05-2019
11
53
12
31
29
37
41

Giá trị Jackpot 1

48.503.567.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.148.609.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
481
10985
Giá trị giải (đồng)
48.503.567.100đ
4.148.609.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00278, Thứ Ba - 14-05-2019
21
06
15
40
11
30
10

Giá trị Jackpot 1

43.647.956.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.609.097.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
575
11433
Giá trị giải (đồng)
43.647.956.850đ
3.609.097.650đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00275, Thứ Ba - 07-05-2019
06
49
08
07
03
09
24

Giá trị Jackpot 1

39.120.897.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.106.091.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
748
13654
Giá trị giải (đồng)
39.120.897.000đ
3.106.091.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00272, Thứ Ba - 30-04-2019
45
41
13
05
40
03
52

Giá trị Jackpot 1

35.412.222.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.601.358.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
481
8507
Giá trị giải (đồng)
35.412.222.450đ
3.601.358.050đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00269, Thứ Ba - 23-04-2019
43
21
31
22
45
20
30

Giá trị Jackpot 1

31.616.504.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.179.611.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
383
8291
Giá trị giải (đồng)
31.616.504.400đ
3.179.611.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00266, Thứ Ba - 16-04-2019
33
32
29
16
52
53
05

Giá trị Jackpot 1

114.222.823.500đ

Giá trị Jackpot 2

4.062.507.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
964
21556
Giá trị giải (đồng)
114.222.823.500đ
4.062.507.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x