Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00305, Thứ Ba - 16-07-2019
31
33
19
04
12
40
51

Giá trị Jackpot 1

94.600.472.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.461.999.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
725
16517
Giá trị giải (đồng)
94.600.472.250đ
3.461.999.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00302, Thứ Ba - 09-07-2019
42
51
04
25
17
40
02

Giá trị Jackpot 1

88.891.229.550đ

Giá trị Jackpot 2

4.196.479.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
645
14227
Giá trị giải (đồng)
88.891.229.550đ
4.196.479.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00299, Thứ Ba - 02-07-2019
09
33
02
45
54
52
01

Giá trị Jackpot 1

82.181.480.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.450.952.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
655
14094
Giá trị giải (đồng)
82.181.480.700đ
3.450.952.050đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00296, Thứ Ba - 25-06-2019
49
14
35
40
03
34
23

Giá trị Jackpot 1

76.160.770.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.312.352.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
565
13217
Giá trị giải (đồng)
76.160.770.950đ
4.312.352.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00293, Thứ Ba - 18-06-2019
31
24
47
54
46
45
04

Giá trị Jackpot 1

70.095.625.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.638.447.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
511
12142
Giá trị giải (đồng)
70.095.625.050đ
3.638.447.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00290, Thứ Ba - 11-06-2019
30
49
05
02
20
13
35

Giá trị Jackpot 1

64.349.594.400đ

Giá trị Jackpot 2

4.397.402.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
605
12825
Giá trị giải (đồng)
64.349.594.400đ
4.397.402.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x