xo so mega

Kết quả xổ số mega chủ nhật

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.176.212.000 dong
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,19-08-2018
16 18 28 36 37 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
888
14540
Giá trị giải (đồng)
13.176.212.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,12-08-2018
17 28 16 05 31 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
912
15111
Giá trị giải (đồng)
13.334.071.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,05-08-2018
18 07 10 39 43 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1136
18095
Giá trị giải (đồng)
27.963.487.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,29-07-2018
32 37 45 31 43 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
901
16162
Giá trị giải (đồng)
22.925.351.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,22-07-2018
08 24 40 27 09 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
988
16777
Giá trị giải (đồng)
17.791.807.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,15-07-2018
07 15 20 29 31 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
939
14508
Giá trị giải (đồng)
13.380.902.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x