xo so mega

Kết quả xổ số mega chủ nhật

Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.454.641.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,18-02-2018
36 14 16 38 01 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1464
22927
Giá trị giải (đồng)
19.454.641.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,11-02-2018
27 41 05 45 32 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
39
1957
28312
Giá trị giải (đồng)
14.235.832.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,04-02-2018
13 40 05 27 45 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
37
2004
31457
Giá trị giải (đồng)
22.059.937.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,28-01-2018
33 27 26 36 12 37
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
32
1165
21686
Giá trị giải (đồng)
14.144.899.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,21-01-2018
11 37 32 10 24 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
53
2274
37879
Giá trị giải (đồng)
60.521.055.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,14-01-2018
10 32 06 29 01 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1955
33079
Giá trị giải (đồng)
38.977.908.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x