xo so mega

Kết quả xổ số mega chủ nhật

Jackpot Mega 6/45 ước tính
41.341.594.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,24-06-2018
32 41 33 23 08 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
41.341.594.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,17-06-2018
07 06 34 05 03 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
1082
19841
Giá trị giải (đồng)
33.489.990.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,10-06-2018
39 22 36 25 38 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1288
20933
Giá trị giải (đồng)
24.921.544.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,03-06-2018
24 18 42 20 45 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1190
18436
Giá trị giải (đồng)
19.111.078.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,27-05-2018
17 18 05 22 09 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
1160
18535
Giá trị giải (đồng)
13.683.452.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,20-05-2018
18 25 29 19 26 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1252
20803
Giá trị giải (đồng)
17.623.253.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x