xo so mega

Kết quả xổ số mega chủ nhật

Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.531.727.000 đồng
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,14-10-2018
09 40 34 08 07 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1041
15477
Giá trị giải (đồng)
14.531.727.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,07-10-2018
14 18 31 34 39 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
1268
23167
Giá trị giải (đồng)
61.781.541.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,30-09-2018
01 20 24 36 43 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1177
20198
Giá trị giải (đồng)
48.950.540.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,23-09-2018
41 18 35 27 44 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1155
18958
Giá trị giải (đồng)
38.869.967.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,16-09-2018
03 18 17 34 23 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
1060
18140
Giá trị giải (đồng)
33.027.155.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật,09-09-2018
21 44 08 18 14 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
1024
17464
Giá trị giải (đồng)
27.522.500.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x