xsGL ngày 13-09-2019

XSGL 13-09-2019 (Gia Lai)

XSGL Thứ 6, 13/09/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
720
0857
6641
3970
0858
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
35931
64042
37324
69531
575992
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 0,3,4 7,2,1,1 1,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8,2,8,9 - 0 - 2,2
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x