xsGL ngày 14-06-2019

XSGL 14-06-2019 (Gia Lai)

XSGL Thứ 6, 14/06/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
153
2988
6353
1619
3757
15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
54432
15809
69309
17719
759135
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 9,9 8 8,2,5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,7,6 1,9 - 7,8 4
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x